EAST MAG

Kto vyhral národné kolo súťaže Networking Academy Games?

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na Technickej univerzite v Košiciach na 14. ročníku súťaže študentov v oblasti sieťových technológií.V piatok 22. marca 2019 sa na TUKE konalo celoslovenské kolo súťaže pre talenty v oblasti informačných sietí NAG 2019 (Networking Academy Games), ktorá študentom ponúka možnosť vylepšovať si svoje znalosti a rozvíjať ich.

Národné kolo NAG 2019 umožnilo už po štrnástykrát študentom stredných a vysokých skôl prezentovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí. „Študenti touto formou prezentujú znalosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademikého programu. Celoštátnemu kolu predchádzali školské kolá. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a jednotlivci,“ konkretizuje František Jakab z TUKE.

REKLAMA

Do finále 14. ročníka „sieťovej olympiády“ postúpili najlepší riešitelia školských kôl. 78 stredoškolákov a vysokoškolákov v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach preveril test teoretických znalostí, ale najmä praktická časť súťaže. Pri riešení úloh na segmentoch laboratórnej siete museli účastníci preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Tento ročník súťaže bol súčasťou aktivít národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Študenti stredných a vysokých škôl sa v národnom kole v Košiciach museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj laicky naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – po vedomostiach a zručnostiach z oblasti počítačových sietí je dnes dopyt nielen vo veľkých spoločnostiach. So zadaním si v oboch kategóriách najlepšie poradili stredoškoláci z Nových Zámkov, Popradu a z STU v Bratislave.

Cieľom programu sieťových akadémií, ktorý je na slovenských školách od roku 1999, je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Len na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 80 stredných škôl. Ročne pripravia viac ako 600 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a od roku 1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl. Oficiálne výsledky NAG 2019 budú vyhlásené na konferencii organizovanej v rámci projektu IT Akadémia, ktorá sa bude konať v apríli 2019 za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu i médií.

Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom,“ vysvetlil Marián Puttera zo spoločnosti Cisco Slovensko.

Partnermi tohto ročníka súťaže boli Cisco Systems, klaster Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE, T-Systems Slovskia, ALEF Distribution SK, AT&T, CNL TUKE, CEELABS.


Výsledky 14. ročníka NAG 2019

Kategória HS3 – stredoškolskí študenti, trojčlenné družstvá:
1. Spojená škola, Nové Zámky, A. Zilizi, R. Baláž, R. Slamka
2. Súkromná SOŠ, Poprad, M. Harvan, J. Martiček, S. Bučák
3. SPŠE Prešov, A. Kapera, J. Paluba, F. Karniš

Kategória UNI – jednotlivci stredné školy:
1. A. Zilizy, Spojená škola, Nové Zámky
2. M. Harvan, Súkromná SOŠ Poprad
3. J. Martinček, Súkromná SOŠ Poprad

Kategória UNI – jednotlivci vysoké školy:
1. M. Ondruš, STU Bratislava
2. M. Pekár, Žilinská univerzita v Žiline
3. B. Krajňák, Technická univerzita v Košiciach

tlačová správa

Pridajte komentár