fbpx
EAST MAG

10 stredných škôl v Košickom kraji získalo robotické sady

Blížiaci sa školský rok bude na 10 stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) o čosi zaujímavejší a hravejší. V stredu 28. augusta 2019 si od predstaviteľov KSK, Košice IT Valley a EZÚS Via Carpatia prevzali 30 programovateľných LEGO stavebníc.

Košice IT Valley sa počas minulého roka zapojilo do výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú oblasť v spolupráci s maďarským partnerom Draken z Nyíregyházy. Výsledkom projektu na slovenskej strane je 30 programovateľných LEGO stavebníc, ktoré školy získavajú do dlhodobého používania. Ich cieľom je umožniť jednotlivým školám lepšie a zaujímavejšie vzdelávať žiakov a priviesť ich tak nenásilným spôsobom k programovaniu. 

Atraktívnejšie vzdelávanie

Naše gymnázium má informatickú triedu, kde rozvíjame kompetencie žiakov v oblastiach ako robotika, CISCO a ďalších, ktoré súvisia s dôležitými odvetviami informačno-komunikačných technológií. Tieto robotické sady nám veľmi pomôžu, keďže robotiku máme hneď v 1. ročníku a zároveň sa zúčastňujeme rôznych súťaží. Na našej škole je záujem o IT – informatickú triedu každý rok naplníme na 20 – 25 študentov,” vyjadrila sa riaditeľka Gymnázia Šrobárová Zlatica Frankovičová.

kosice it valley gymnazium srobarova
Zlatica Frankovičová foto: LEMUR

Spomedzi 10 stredných škôl získali sady aj 3 stredné školy mimo Košíc. „Robotické sady budú pomôckou, ktorá zabezpečí našim študentom lepšiu výuku praktickej časti robotizácie a automatizácie. Žiaci hravou formou zistia, že nejde o žiadnych strašiakov, ale o veci, ktoré sa dajú zvládnuť a naučiť sa,” doplnil Jaroslav Kapitán, riaditeľ SOŠ Technická v Michalovciach.

Zatraktívnenie štúdia prírodných a technických smerov má v konečnom dôsledku viesť mladých ľudí do oblastí, v ktorých už dnes región pociťuje nedostatok ľudského kapitálu. Celková výška projektu činila takmer 44 000 eur, z čoho polovicu hradil klaster Košice IT Valley.

Cezhraničný projekt

Projektovú výzvu vyhlásila krajská organizácia EZÚS Via Carpathia. „Projekt patrí medzi prvé, ktoré sa realizujú prostredníctvom Fondu malých projektov a je ukážkou toho, že aj v rámci menšieho rozpočtu sa dajú podporiť zaujímavé vzdelávacie aktivity, ” uviedla riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

Zriaďovateľom 10 vybraných stredných škôl je Košický samosprávny kraj, ktorý podľa slov predsedu Rastislava Trnku podporuje aktivity zamerané na zlepšenie technického vzdelávania.

kosice it valley kosicky samospravny kraj
Zľava: Julianna Orbán Máté. Rastislav Trnka a Pavol Miroššay.

„Košický samosprávny kraj sa snaží zvyšovať kvalitu svojich stredných škôl, na čo využíva viaceré možnosti podpory. Prínosom projektu je aj to, sa nám darí zlepšovať cezhraničnú spoluprácu so strednými školami v Maďarsku. IT sektor vnámame ako jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sektorov nielen v Košiciach, ale na celom východe, kedˇžže v ňom aktuálne pracuje vyše 15 000 ľudí. Má potenciál rásť aj keď sa potýka s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, čomu by mali pomáhať práve vysoké a stredné školy,“ uviedol Rastislav Trnka.

Z 20 vybrali 10 škôl

O robotické sady malo záujem 20 stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK. „Správna rada Košice IT Valley vybrala 10 škôl, ktoré získajú 3 robotické sady, na základe ich minulých aj plánovaných aktivít. Je pre nás dôležité to, aby sa tieto sady na školách aj využívali. Náš benefit z tohto projektu je sekundárny,” povedal Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley. 

Robotické sady získali:

  1. SPŠ elektrotechnikcá, Košice
  2. Gymnázium Šrobárova 1, Košice
  3. Stredná Odborná Škola Ostrovského, Košice
  4. Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 
  5. Gymnázium Dneperská 1, Košice
  6. SOS Jozefa Szakkayho, Košice
  7. Gymnázium Futurum, Košice
  8. SOŠ Technická, Michalovce
  9. Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou
  10. Gymnázium sv. Edity Steinovej,Košice

V budúcnosti sa podľa P. Miroššaya chce klaster sústrediť aj na ďalšie aktivity smerom k mladým študentom. „Naším cieľom je podporovať deti odmalička. Pre nás to znamená sústrediť sa aj na predškolské zariadenia a základné školy.

rasto trnka

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1