EAST MAG

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má novú audiovizuálnu atrakciu. Ožíva aj v noci

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku, konkrétne Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ponúkne návštevníkom od ďalšej jesennej sezóny okrem prehliadky množstva výnimočných rastlín aj úplne nový zážitok. Návštevníci BZ UPJŠ sa po novom budú môcť už nielen vizuálne, ale aj  zvukovo a s pomocou svetelných efektov preniesť do vzdialenej tropickej džungle. Typickú flóru, ako napríklad banánovníky, palmy, úžitkové tropické alebo subtropické rastliny, pestované v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach už desiatky rokov, uvidia návštevníci vďaka programu novej inštalácie audiovizuálnej techniky doslova v inom svetle.

„Inštaláciou technológie vznikne nová, jedinečná služba a atrakcia pre návštevníkov, ktorí počas večerného sprevádzania budú môcť zažiť tajomnú atmosféru a zvuky džungle. Pridanou hodnotou realizácie zámeru bude zlepšenie podmienok pre rast a vývin tropických a subtropických rastlín, ale aj zvýšenie bezpečnosti pri samotnej starostlivosti o rastliny,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

REKLAMA

Vďaka novým svetelným scénam doplnenými zvukovými efektami bude možné vytvoriť rôzne tematické sprevádzania vo večerných hodinách a vďaka audio technológii zatraktívniť aj individuálne prehliadky počas dňa.

„Pri vytváraní zámeru sme sa inšpirovali botanickými záhradami v zahraničí, kde už majú tropickú expozíciu osvetlenú. Aj v skleníkoch našej botanickej záhrady sme chceli niečo podobné vytvoriť,“ vysvetľuje štatutár občianskeho združenia BotaniKE, RNDr. Martin Pizňak, PhD.

„S energetikou prišli úplne nové formy a možnosti využívania svetla a svetelných vlastností. Použitie elektriny môže mať tradičný úžitkový ale aj zážitkový charakter. Projekt Noc v džungli je kombináciou oboch a dokonca je postavený aj na ekologickom princípe úsporného využívania energií. Preto sme sa ho rozhodli podporiť. Veríme, že aj táto atrakcia prinesie do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach nových, alebo staronových návštevníkov. A možno  bude jednou z pohnútok pre väčší záujem o prírodu a jej ochranu,“ uviedol Markus Kaune, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Holding. Na margo úplne nového svetla, ktoré vnáša inštalácia do výstavných priestorov, M. Kaune poznamenal, že práve v dnešných neistých časoch, v nadväznosti na prebiehajúci ozbrojený konflikt, svetlo ako symbol nádeje a nových „svetlejších“ začiatkov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

tlačová správa

komentár: 1