EAST MAG
Tento týždeň nás v Košiciach čakajú dve bežecké výzvy
Zdroj foto: Unsplash

Tento týždeň nás v Košiciach čakajú dve bežecké výzvy

VSE CITY RUN,
11. máj 2023

Je originálnym konceptom charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska. Prvý štartový výstrel zaznel v roku 2008 v Košiciach a dnes sa radí medzi najväčšie charitatívno – športové eventy na Slovensku. Aktívne sa ho zúčastnilo už viac ako 42 000 bežcov v 7 mestách a hodnota charitatívnej pomoci v roku 2022 dosiahla sumu takmer 155 000 EUR. Do projektu sa každoročne zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby, študenti i známe osobnosti. Štartovné z nesúťažného 4 km behu je každoročne v plnej výške venované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. K výťažku zo štartovného sa pripočíta aj finančný dar od generálneho partnera – Východoslovenskej energetiky, a. s., ktorá pri tomto projekte stojí od jeho vzniku. Podujatie okrem behu a charitatívnej pomoci prináša aj atraktívny sprievodný program, hudbu a záverečnú tombolu.

  • 11. mája 2023 sa uskutoční v Košiciach už 15. ročník
  • počas 14. rokov sa konal VSE CITY RUN už v 7 východoslovenských mestách, zúčastnilo sa ho viac ako 42 000 účastníkov a vyzbieranou sumou temer 155 000 EUR prispel na pomoc 23 rôznym subjektom
  • slogan/heslo podujatia – „Vyhráva jeden, pomáha každý“
  • Má dve disciplíny Prechádzka o 16:30 a Beh mestom 17:00, obe sú nesúťažné
  • štartovné – deti, študenti, seniori symbolicky 3 Eurá, dospelí 5 Eur
  • dĺžka trate prechádzka cca 1000 m, dĺžka trate beh cca 4000 m
  • štartovného sa v 100 % výške odovzdá obdarovanému subjektu
  • V roku 2023 je obdarovaným subjektom Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach

PROGRAM

14:00 I Otvorenie registrácie
16:00 I Bubnová show CAMPANA BATUCADA
16:15 I Tanečno-akrobatická show FUSION FITNES
16:30 I Štart VSE City Run – kategória Prechádzka
16:40 I Prezentácia osobností, rozhovory
16:45 I Rozcvička s Addiction Club
17:00 I Štart VSE City Run – kategória Bežci
17:15 I Dobeh prvých bežcov
17:40 I Dekorovanie víťazov na pódiu
17:45 I Vítanie posledných účastníkov v cieli
17:45 I Bubnová show CAMPANA BATUCADA
17:50 I Odovzdanie charitatívneho daru pre Spoločnosť detskej onkológie Košice
17:55 I Tombola pre všetkých účastníkov VSE City Run

SPOLOČNOSŤ DETSKEJ ONKOLÓGIE V KOŠICIACH

Spoločnosť detskej onkológie Košice je občianskym združením, ktoré vzniklo 16. 9. 1994.  Spoločnosť bola založená zdravotníckymi pracovníkmi oddelenia detskej onkológie v Košiciach za účelom pomôcť deťom s nádorovými ochoreniami a ich rodičom. Členmi združenia sú zdravotnícki pracovníci oddelenia detskej onkológie, rodičia liečených a vyliečených detí, bývalí pacienti, študenti a všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud malých onkologických pacientov. Úlohou združenia je všestranná pomoc pacientom, ktorí sú liečení na oddelení a ambulancii detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice a ich rodičom.

Účel vyzbieraných finančných prostriedkov

Vyzbierané finančné prostriedky budú využité na nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu, modernizáciu oddelenia detskej onkológie a hematológie nákupom nového vybavenia a zariadenia prípadne na relaxačno – ozdravné pobyty pre deti z oddelenia (letný/zimný tábor) a na iné nevyhnutné výdavky oddelenia.

KOSICE PEACE HALF MARATHON,
14. máj 2023

Organizátori MMM sa viac než pred tromi rokmi rozhodli popri tradičnom jesennom formáte vrátiť v novej podobe aj k téme jarného polmaratónu, ktorý bol dlhé roky spojený s traťou Košice – Seňa. Odložená premiéra mestského polmaratónu sa napokon uskutočnila až 29. augusta 2021. Dnes už nič nebráni tomu aby sa pôvodné zámery začali napĺňať, a po vlaňajšej vydarenej májovej premiére sa pre Košice Peace Half Marathon našiel v kalendári opäť termín spojený s nedeľou 14. mája 2023. Otestovaná trať sa plne osvedčila, a preto na jej podobe nie je potrebné nič meniť. Popri tých, ktorí absolvujú plné dva okruhy a zapíšu si na svoje konto 21 km a 97 m sú doplnkovými disciplínami jednookruhový Štvrťmaratón a Minimaratón s dĺžkou 4,2 km. Štart pretekov je naplánovaný na 9.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na https://www.kosicemarathon.com.

PROGRAM

7:00 I Otvorenie registrácie a prezentácie
8:00 I Ukončenie registrácie a prezentácie
8:30 I Bubnová show BATIDA
8:55 I Štart Minimaratón
9:00 I Štart Polmaratón a Štvrťmaratón
9:10 I Dobeh víťaz Minimaratón do cieľa
9:35 I Dobeh víťaz Štvrťmaratón do cieľa
10:10 I Dobeh víťaz Polmaratón do cieľa
11:00 I Dekorovanie víťazov štvrťmaratón a polmaratón
11:00 I Dekorovanie víťazov „ages“
11:30 I Bubnová show BATIDA
12:00 I Koniec podujatia

tlačová správa

Pridajte komentár