EAST MAG
ihrisko
Foto: archív PSK

Prešovská župa vybudovala detské ihriská za 30-tisíc eur

Deti a mládež sa tešia z nových detských ihrísk, ktoré v kraji pribúdajú vďaka dotačnému programu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Aktuálne sa vybudovali okrem iného aj v Rudlove, Janovciach, Tročanoch, Šarišských Sokolovciach či na odpočívadle Kľušov. Výstavba finišuje i na Poštárke v Bardejove a nové hracie prvky sa osadili na jednom zo školských ihrísk  v Prešove. Ide o projekty za viac ako 30-tisíc eur.

V obci Šarišské Sokolovce sa v septembri dokončilo nové detské ihrisko Rodinka. Samospráva projekt financovala cez viaceré zdroje, okrem iného cez dotáciu z rezortu práce a PSK, ktorý realizáciu detského ihriska podporil sumou 5-tisíc eur. Určené boli konkrétne na dokončovacie a terénne úpravy. V budúcnosti by na ihrisku malo pribudnúť aj niekoľko kusov stromov či trávnik a priestor pre futbalové mini ihrisko.

REKLAMA
Foto: Detské ihrisko Šarišské Sokolovce
Detské ihrisko Šarišské Sokolovce. Foto: archív PSK

Na Ulici Poštárka v Bardejove sa taktiež stavia nové ihrisko pre deti. Výstavbe dopomohla dotácia  2-tisíc eur z Výzvy poslancov PSK a tiež 10-tisícová alokácia z Výzvy Participatívny rozpočet. Súčasťou projektu je realizácia terénnych úprav, oplotenia, osadenie detských hracích prvkov a výsadba stromov. Jeho cieľom je zlepšiť životnú úroveň miestnych obyvateľov a ponúknuť im priestor na rodinné stretnutia a spoločné aktivity.

Detské zóny, ihriská, lezecká stena

Nefunkčné doskočisko a rozbežisko na skok do diaľky opravili vďaka dotácii prešovskej župy vo výške 3-tisíc eur pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. Externé športové priestory tejto školy prešli aj ďalšou modernizáciou. Stalo sa tak vďaka projektu atletickej akadémie Run is Fun, ktorá na revitalizáciu jeho pôvodného ihriska, osadenie nových prvkov a na zlepšenie dopadovej plochy s úpravou okolia získala z Výzvy poslancov alokáciu 1 600 eur.

Nové detské ihriská pritom pribudli aj v Tročanoch, a to vďaka dotácii z Výzvy poslancov PSK vo výške 2-tisíc eur, ďalej v Rudlove, kde sa doplnili hracie prvky ihriska pri MŠ a vybudovala lezecká stena cez 3- tisícovú krajskú dotáciu či v Janovciach. Tu sa projekt podporil čiastkou 2-tisíc eur z Výzvy predsedu PSK.

Foto: detské ihrisko Rudlov
Detské ihrisko Rudlov. Foto: archív PSK

A napokon nová detská hracia zóna sa najnovšie vytvorila i na Odpočívadle Kľušov. Jeho výstavbu rovnako umožnili krajské financie. Stalo sa tak z Výzvy poslancov PSK a boli vo výške 1 500 eur.

tlačová správa

Pridajte komentár