EAST MAG
Košická župa ukončila rozsiahlu rekonštrukciu od Košickej Belej až po Spišské Vlachy
Foto: archív KSK

Košická župa ukončila rozsiahlu rekonštrukciu od Košickej Belej až po Spišské Vlachy

Opravy sa dočkal „obchvat“ Košickej Belej, oporný múr za mostom Ružín a päť mostov.

Košický samosprávny kraj ukončil druhú etapu rozsiahlej rekonštrukcie „ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy“. V rámci projektu bol zrekonštruovaný tzv. „obchvat“ Košickej Belej v dĺžke 9 kilometrov a 5 mostov v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves. 

REKLAMA

„Hlavná spojnica z Košíc cez Hnileckú dolinu na Spiš si už dlhodobo vyžadovala našu pozornosť. Nevedú tadiaľ diaľnice ani rýchlostné cesty a verejnú osobnú dopravu tu zabezpečujú prevažne autobusy. Na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať. Prvú etapu rekonštrukcie sme ukončili v roku 2021 a tento rok sa nám podarilo celý projekt dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Oporný múr i podchody pre migráciu žiab

Prvá časť prác zahŕňala rekonštrukciu cesty od Košickej Belej po koniec okresu Košice – okolie, v smere na Veľký Folkmar. Súčasťou opráv bola rekonštrukcia autobusovej zastávky Zlatník a vymedzenie zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky. Na vybraných úsekoch boli osvetlené priechody pre chodcov, opravené priepusty, vymenené a doplnené zvodidlá a osadená nová meteostanica. Pri Ružínskej priehrade boli vybudované tzv. žabochody, teda podchody pre migráciu žiab, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s ochranármi. Za mostom Ružín, v smere na Veľký Folkmar, bola cesta v najhoršom stave. Pre spevnenie konštrukcie vozovky a zabránenie zosuvu cesty sa vybudoval oporný múr v celkovej dĺžke 1280 metrov, ktorý je ukotvený do skalného podložia 1780 kusmi mikropilót do hĺbky 7-10 metrov. Následne sa pri opornom múre vymenila konštrukcia vozovky, zabezpečilo odvodnenie vtokovými žľabmi novým odvodňovacím rigolom v dĺžke 500 metrov za krajnicou a pokládol nový asfalt.

Zrekonštruovali aj 5 mostov

V druhej časti sa rekonštrukcie dočkalo päť mostov na Spiši, a to most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok v Kluknave pred Štefanskou Hutou, most cez potok Studenec v extraviláne obce Kolinovce a dva mosty pred Spišskými Vlachmi – cez potok Oľšavica a Slatvinský potok. Všetky z týchto mostov boli postavené v 50. až 80. rokoch. Rekonštrukčné práce zahŕňali odstránenie mostných zvrškov, zvodidiel a vozovky až po povrch nosnej konštrukcie. Vďaka novej drenáži sa zlepší odvodnenie mosta, opory mosta sa stabilizovali mikropilótami s dobetonávkou. Dno a svahy pod mostom sa vyčistili a spevnili kamennou dlažbou v betóne. Samotné mosty neboli demolované, v rámci rekonštrukcie sa zosilnili najmä nosné konštrukcie. Rekonštrukcie mostov si vyžiadala 1,7 mil. eur a cesty s oporným múrom 7,3 mil. eur. Košický samosprávny kraj projekt financoval z Integrovaného regionálneho operačného programu.

tlačová správa

Pridajte komentár