fbpx
EAST MAG
peniaze ilustračka
Foto: pixabay.com

V Košiciach dnes schválili vyššiu daň z nehnuteľností, poplatok za odpad i školský klub

Od 1. januára budúceho roka sa v metropole východu zmenia sadzby niektorých miestnych daní a poplatkov. Stalo sa tak na základe kompromisnej piatkovej dohody všetkých troch poslaneckých klubov a zástupcov nezaradených poslancov s vedením mesta. Väčšina sadzieb sa tak upraví o 27 percent, čo je podľa Štatistického úradu celková miera inflácie v rokoch 2021-2023.

Na sobotňajšom rokovaní mestského zastupiteľstva schválilo 28 z 33 prítomných poslancov novelu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kým v súčasnosti predstavuje paušálny poplatok za odpad pre ľudí bývajúcich na sídliskách 45 eur na osobu, budúci rok vzrastie na 57 eur, čo predstavuje navýšenie v sume 1 euro mesačne. Zároveň seniori vo veku od 62 rokov do 65 budú získajú 25-percentnú zľavu a všetci seniori nad 65 rokov budú mať 50-percentnú zľavu.

Za nevážený množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch, sa pri odvoze raz týždenne pri 110-litrovej kuka nádobe doteraz platila suma 194,48 eura. Od nového roka vzrastie tento poplatok na sumu 247,10 eura. Pri kontajneroch s objeme 1100 litrov, ktoré zväčša právnické osoby, dosiahne ročný poplatok 2471 eur.

Poplatok za školský klub detí vzrastie o 5 eur

Poslanci dnes rokovali aj o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto. Novela VZN bola schválená hlasmi 29 z 33 prítomných poslancov. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí od 1. januára 2024 úprava výšky mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov do 15 rokov, ktorý poskočí z päť na osem eur. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (družiny) budú rodičia mesačne prispievať 20 namiesto súčasných 15 eur. Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku od 3 do 5 rokov (za rodičov predškolákov to platí štát) sa príspevok rodičia zvýši zo 40 na 50 eur. 

Od 1. septembra 2024 vzrastú o 5 eur príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v krúžkoch na školách a v rámci Centra voľného času. Zväčša o 5 eur porastú od rovnakého dátumu aj poplatky za základné umelecké školy, či zápisné v jazykovej škole.

Pri bytoch sa daň z nehnuteľností zvýši o 27 percent

Mestské zastupiteľstvo dnes hlasmi 25 z 33 prítomných poslancov odobrilo aj zmeny VZN o miestnych daniach. Sadzby dane za byty alebo rodinné domy určené na bývanie sa zvýšia 27 percent a pozemky o 30 percent. Pre majiteľa menšieho dvojizbového bytu tak môže zvýšenie predstavovať sumu necelých 90 centov mesačne, pri väčších bytoch bude nárast predstavovať niečo vyše euro mesačne.

O 30 percent narastú sadzby za garáže, chaty a stavby využívané na poľnohospodársku činnosť. Pri ostatných stavbách, stavbách využívaných na podnikanie a u priemyselných stavieb sa poplatky zvyšujú o 40 percent. O 10 eur ročne sa zvýšia aj poplatky za psa, ktoré si medzi sebou na polovicu delí mesto a mestské časti. V praxi to znamená, že majitelia psa v rodinnom dome zaplatia v roku 2024 sumu 20 eur a tí, ktorí chovajú psa v byte 50 eur.

Po znížení platu primátora prídu aj ďalšie škrty

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) po skončení dnešného rokovania uviedol, že po zložitých rokovaniach sa poslanci zmierili a našli spoločné riešenie, ktoré sami navrhli a schválili na zastupiteľstve. Zmenou sadzieb sa zvýšia príjmy mesta a zároveň sa až tak nezaťažia peňaženky Košičanov.

“Mrzí ma, že sme museli pristúpiť k tomuto nepopulárnemu kroku, no nemôžeme za to, že sme dostali peňazí od štátu, než sme počítali a vzrástli aj náklady na energie. Takisto nám kvôli vyšším kolektívnym zmluvám, ktoré schvaľoval štát, výrazne stúpli náklady na mzdy učiteľov a ďalších zamestnancov mesta. Vzhľadom na zložitú finančnú situáciu máme v meste zavedený krízový režim. Stále nám budú chýbať obrovské sumy, aby sme dokázali zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2024, a preto nás čakajú veľké škrty aj vo výdavkoch. Aj ja som začal od seba a navrhol som zníženie svojho platu, ktorý bude od nového roka najnižší spomedzi primátorov všetkých krajských miest,“ uviedol primátor.

tlačová správa

Pridajte komentár