fbpx
EAST MAG
domaša most
Foto: archív PSK

Rekonštrukcia úseku Malá Domaša-Detrík je ukončená

Stavebné práce na turisticky vyťaženom úseku medzi Malou Domašou a Detríkom  sú vo finále. Opravou tu prešiel takmer jeden kilometer ciest, 41-ročný most aj niekoľko priepustov. V úseku sa vybudovali i nové priekopy. Celková investícia do projektu predstavuje 2,3 mil. eur a Prešovský samosprávny kraj (PSK) ho financoval cez Program IROP.

Presnejšie sa v úseku od spustenia opráv v lete 2022 doteraz zrekonštruovalo 940 metrov komunikácie, a to prostredníctvom výmeny konštrukčných vrstiev vozovky a úpravy podložia. Opravilo sa i šesť priepustov. Pre zabezpečenie odtoku dažďovej vody z vozovky sa na komunikácii vybudovalo 844 metrov nových dláždených priekop. A v rekreačnom stredisku Domaša – Dobrá sa zastabilizovalo cestné teleso v mieste nebezpečného zosuvu.

Foto: Zrekonštruovaný úsek Malá Domaša - Detrik
Foto: archív PSK

Projekt zahŕňal tiež komplexnú rekonštrukciu 41-ročného a 121 metrov dlhého mosta nachádzajúceho sa v extraviláne Malej Domaše, ktorý vedie ponad rieku Ondava, a ktorý bol zaradený do šiesteho stupňa ohrozenia. Vymenili sa na ňom poškodené mostné závery, zrekonštruovali rímsy a sanáciou prešlo i jeho bezpečnostné zariadenie.

Foto: Zrekonštruovaný most nad Ondavou
Foto: archív PSK

Rekonštrukcia cesty III/3635 priniesla skvalitnenie povrchových vlastností vozovky a stavebno-technického stavu dotknutého úseku i priľahlej infraštruktúry. Prispela k zabezpečeniu  plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade k zlepšeniu dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj tejto turisticky vyhľadávanej lokality.

tlačová správa

Pridajte komentár