EAST MAG
cintorin ekumenicka bohosluzba
Foto: archív mesta Košice

Vynovený Verejný cintorín požehnalo Ekumenické spoločenstvo

Slávnostnou ekumenickou bohoslužbou na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici sa v piatok odovzdal do užívania zrevitalizovaný vstupný priestor cintorína. Bohoslužbu celebroval košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober a zúčastnili sa na nej predstavitelia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta.

„Ide o jeden z najstarších cintorínov na Slovensku, Požehnali sme tento priestor a obnovený kríž. Kríž je symbolom každého kresťana. Som rád, že sme tomuto priestoru dnes prejavili úctu. Verím, že Košičania ocenia túto prácu a areál, ktorý bude peknou vizitkou mesta,“ povedal arcibiskup Bernard Bober. 

Námestníčka primátora Lucia Gurbáľová (KDH) vyjadrila prianie, aby toto zveľadené prostredie neslúžilo len ako miesto pre posledný odpočinok našich zosnulých:

„Želám si, aby bolo aj miestom porozumenia a dobrej vôle medzi živými. Aby sme ho vyhľadávali nie len v časoch sviatkov, ale aby bolo miestom pre stíšenie sa a uvažovanie o dôležitých životných hodnotách.“    

Foto: archív mesta Košice

Zanedbaný cintorín už potreboval rekonštrukciu

Revitalizácia cintorína sa týkala plochy takmer 5 800 m2. Došlo k obnove a modernizácii celého priestoru od vstupu na cintorín až po centrálny kríž, vrátane osvetlenia hlavného schodiska a rekonštrukcie parkoviska. Stavebné práce mala od júna 2022 do mája tohto roka na starosti spoločnosť Eurobau, v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Celkové investičné náklady z rozpočtu mesta predstavovali 1,6 milióna eur s DPH.

„Máme najväčší cintorín na Slovensku, ktorý bol roky zanedbávaný. Rozhodli sme sa investovať do tohto priestoru ako prejav úcty k zosnulým a k piete tohto miesta. Dokončenie každej stavby a projektu je skvelým pocitom. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili. Som presvedčený, že keď sa to tu časom zazelená, bude to krásny a dôstojný priestor. Až vtedy sa naplno prejavia myšlienky a zámery, ktoré projektanti vymysleli. Som vďačný, že sa podarilo krásne obnoviť a zreštaurovať aj centrálny kríž, pretože ten je miestom, pri ktorom sa zastaví každý návštevník,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pokračovanie článku na ďalšej strane.

tlačová správa

Pridajte komentár