EAST MAG

Žiaci základnej školy zvládli jeden deň v koži IT-čkára

Priblížiť mladším ročníkom fungovanie IT spoločnosti, vyskúšať si prácu v tíme na základe požiadaviek klienta a oboznámiť žiakov a žiačky s agile technikou scrum, na základe ktorej fungujú pracovné tímy efektívnejšie a flexibilnejšie – to sa podarilo T-Systems Slovakia na akcii Chcem sa stať IT-čkárom na jeden deň.

Cieľom podujatia bolo rozšíriť informatiku a svet moderných technológií medzi mladých. „Naša firma spolupracuje s univerzitami aj strednými odbornými školami v meste, no chceli sme osloviť aj základné školy, pre ktoré sme sa rozhodli urobiť trochu hravejší event. Najprv musela každá trieda, ktorá mala záujem prísť na jeden deň k nám, splniť zadanie – zaslať nám video, v ktorom mali odprezentovať našu spoločnosť,” vysvetľuje Kristína Záthureczká, komunikačná špecialistka spoločnosti.

REKLAMA

Absolvovali pracovné pohovory
Spomedzi zapojených videí vyberali víťaza všetci zamestnanci firmy prostredníctvom hlasovania na intranete. Deň v koži IT-čkára vyhrali siedmaci a siedmačky zo základnej školy Bernolákova 16.

Keďže pointou udalosti bolo, aby deti zažili bežný pracovný deň, rozhodli sme sa ich navštíviť na škole, aby sme s nimi mali pohovory, ako keď prijímame skutočných zamestnancov. Do tímov sme ich rozdeľovali my, aby boli všetky tímy rovnocenné a aj preto, lebo ani dospeláci si nevyberajú, s kým budú pracovať,” ozrejmuje Marián Burak, tímlíder, ktorý celé podujatie viedol a moderoval.

Event Chcem sa stať IT-čkárom na jeden deň iniciovalo oddelenie stratégie a rozvoju firmy. Pod vedením Mariety Štefanovičovej sa doň zapojila komunita kolegov z rôznych oddelín, ktorí pracovali na báze dobrovoľnosti.
Motiváciou pre mňa bolo, že je to akcia pre deti. Sám mám doma 4-ročného syna a vidím, aké pokroky sa u detí dajú robiť a čo sa vedia naučiť. Naším cieľom bolo, aby nezabúdali ani na tímovú prácu, ktorá je dôležitá. Práca v tíme u detí a u dospelých sa až tak veľmi nelíšila, niekedy možno spolupracovali žiaci ešte lepšie ako dospelí,” hodnotí M. Burak.

Požiadavky zákazníka a scrum metóda
23 výhercov začalo svoj deň v IT svete ráno o 8:00 hod. úvodným scrum upratovaním na rozohriatie. Potom nasledovala súťažná úloha, počas ktorej sa 5 tímov „IT pracovníkov” muselo popasovať s presnými zákazníkovými požiadavkami na produkt – zostrojiť a naprogramovať robota, ktorý zvládne prejsť 1 meter dopredu a dozadu, rozoznáva farby a vie sa pozdraviť.

Tímy využívali pri práci scrum metódu – riadili sa sami, pravidelne absolvovali Sprint-y a hodnotili, čo je dobré, testovali demo robota. Dôležitou súčasťou bola aj prezentácia produktu pred zákazníkom a porotou, ktorí hodnotili splnenie požiadaviek. Víťazným tímom sa nakoniec stali T-Systems Juniors.

Najviac sa mi páčilo samotné stavanie robotov, ale nielen preto, lebo sme vyhrali, celý deň v IT svete bol zábavný. Dobre sa v tíme pracovalo aj s dievčatami,” zhodnotil Juraj z víťazného tímu.

Každý IT-čkár zo základnej školy získal na záver certifikát o tom, že ovláda základy scrumu a tímovej práce. „Dnes som ich videla v inej situácii ako pri školských projektoch, keďže sme boli mimo bežného školského prostredia a bolo vidieť, že nikoho netreba naháňať, aby spolupracoval. Určite budú o svojom zážitku rozprávať iným spolužiakom,” zhrnula Iveta Payerová, učiteľka ZŠ Bernolákova 16.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1