EAST MAG

Výberové konanie budúcnosti – aj v Košiciach prebieha virtuálny prijímací pohovor

Výber adekvátnych uchádzačov na pracovné pozície zefektívňuje online platforma. Ľuďom hľadajúcim zamestnanie zas prinesie možnosť absolvovať virtuálne výberové konanie kdekoľvek v čase, ktorý im vyhovuje.

Dĺžka procesu od výberu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor, až po ich prijatie sa v priebehu posledných rokov zvýšila. Spoločnosti začali pre zrýchlenie tohto procesu využívať platformy, ktoré pomôžu nájsť adekvátnych uchádzačov. Výnimkou nie sú ani Košice – virtuálne interview využíva 2. najväčší zamestnávateľ v regióne.

REKLAMA

Efektívny výber uchádzačov

Ročne sa do našej spoločnosti hlási okolo 10 000 uchádzačov, ktorí nám zasielajú životopisy. Vzhľadom na toto vysoké číslo bolo náročné efektívne hľadať najvhodnejších kandidátov. Preto sme sa rozhodli zefektívniť výber online platformou HireVue,” vysvetlil Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.

HireVue je online platforma, ktorá slúži na uľahčenie výberu a selekcie uchádzačov o zamestnanie pomocou virtuálneho interview. Spoločnosť v jej rozhraní otvorí voľnú pozíciu, zadefinuje otázky na potrebné znalosti kandidátov. Uchádzač absolvuje online interview, ktorého súčasťou je aj komunikácia prostredníctvom videa. Aplikácia potom vyhodnotí výstupy adeptov na základe definovaných požiadaviek.

Cieľom tejto formy hiringu je zúžiť okruh uchádzačov na výber tých najlepších, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor, kde sa rozhodne o prijatí. Zároveň ide o prístupnejšiu formu pracovného pohovoru aj pre adeptov, keďže môžu interview absolvovať kedykoľvek,” doplnil P. Fischer.

Flexibilné a pohodlné interview

Online interview na pracovné pozície v spoločnosti T-Systems Slovakia už absolvovali prví uchádzači. „Túto možnosť hodnotím veľmi pozitívne. Interview som mohla absolvovať v čase, kedy mi to najviac vyhovovalo a v pohodlí domova. Pred absolvovaním interview som mala možnosť precvičiť si celý proces. V porovnaní s bežným interview to bolo flexibilnejšie a pohodlnejšie, nemala som trému ako na bežnom pohovore,” zhodnotila Kristína Lojanová Kissová, ktorá aplikovala na pozíciu Finance Controller.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár