EAST MAG

Nové bezpečnostné kroky pri online platbách

Podľa novej legislatívy budú online platby komplikovanejšie. Na dokončenie transakcie bude potrebné urobiť ďalšie kroky. Inovácia sľubuje zefektívnenie platieb, ľudia v prieskumoch však vyjadrujú svoju nespokojnosť s novým systémom. 

Koho sa zmeny dotknú a čo je ich dôvodom?

Aktualizácia v oblasti online platieb by sa mala týkať hlavne jednorazových transakcií iniciovaných platiteľom. Inkasá a podobné platby iniciované platobnou službou sa teda inovácie báť nemusia.

REKLAMA

Dôvodom týchto zmien je PSD2, európska legislatíva navrhnutá Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), ktorá vo Veľkej Británii zaviedla otvorené bankovníctvo. Okrem iného stanovuje aj nové požiadavky na overovanie online platieb. 

Zmeny sa preto budú týkať transakcií, v ktorých sa podnik alebo držiteľ karty nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Očakáva sa, že to tak bude aj napriek tomu, ako postupuje Brexit. 

EBA chce zamedziť podvodom

Cieľom nových zabezpečení je zvýšenie bezpečnosti platieb a zníženie množstva podvodov. Od septembra by preto online maloobchodníci mali spĺňať tieto nariadenia, inak budú ich platby od zákazníkov zamietnuté. 

Súčasťou najnovšej verzie tohto štandardu, ktorý vyšiel v roku 2019, je označovanie nebezpečných transakcií, obľúbených spoločností alebo výber „dôveryhodných príjemcov”, vďaka čomu nebude požadovaná ďalšia autentifikácia.

V prípade online nákupov budú zákazníci vyzvaní, aby overili, že sa skutočne transakciu snažia vykonať. Potrebné na to budú aspoň 2 z 3 prvkov: niečo, čo vedia (heslo/PIN); niečo, čo majú (telefón/hardvérový token) alebo kto sú (biometrické informácie – odtlačky prstov /rozpoznávanie tváre). 

Záleží teda na vydavateľovi kariet, ktoré metódy overovania sa rozhodne využiť. Táto požiadavka na ďalšiu autentifikáciu sa bude vzťahovať na platby nad 30 eur.

Podľa prieskumu však nakupujúci nie sú so zmenou spokojní. Ak by podľa prieskumu mali na overenie platby zadať napr. svoje telefónne číslo, 50 % by s tým nemalo problém, no takmer  40 % by reagovalo negatívne či sťažnosťou. 

Gabriela Sielniková

Som študentkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, mojím odborom je marketingová komunikácia. Venujem sa písaniu, copywritingu a PR.

Pridajte komentár