fbpx
EAST MAG

Nádejným študentom prezentovali na DOD aj elektroenergetiku

SPŠE v Prešove už po druhýkrát v tomto školskom roku umožnila širokej verejnosti nahliadnuť za jej brány a ukázať tak návštevníkom, čo všetko tu môžu nájsť v rámci Dňa otvorených dverí. Podujatie sa konalo 27. februára 2020.

Po úvodných informáciách od zástupcu riaditeľky pre odborné predmety Martina Brodu sa budúci mladí nádejní elektrikári, informatici, programátori či manažéri vybrali na prehliadku laboratórií, odborných učební či klasických tried, kde sa mali možnosť oboznámiť so študijnými odbormi a zameraniami. Naši pedagógovia, no najmä študenti, fundovane odpovedali na všetky zvedavé otázky.

Praktická názornosť zručností

Súčasťou DOD boli aj súťaže pre žiakov ZŠ z celého Prešovského kraja, napr. ELEspars, ELEKTROmatik a tiež Elektronika hrou. Súťažné tímy svojimi znalosťami milo prekvapili. Zároveň sa v rámci DOD uskutočnilo aj stretnutie so zástupcami PSK, VŠ, inštitúciami a podnikateľmi.

Prezentácia študijných odborov a ich jednotlivých zameraní bola zaujímavá. Študentka 3. F Daniela Chovancová bola garantom odboru TIS – študijného programu IT manažment procesov. Cieľom prezentácie bolo prakticky znázorniť zručnosti, ktoré študent nadobudne počas štúdia okrem poznatkov z ekonomiky, informatiky a elektrotechniky.

„Priebeh aktivity spočíval vo výbere nápadu a následného rozpracovania v stanovištiach: projektový manažment – výber predmetu činnosti, určenie ideálnej persóny a analýza daného nápadu, grafický dizajn – vytvorenie loga a prezentačného bannera, tvorba a vývoj webových stránok – použitie HTML a CSS, vytvorenie základov prezentačnej webovej stránky a umiestnenie vytvoreného bannera a digitálny marketing – vytvorenie kampane vo vyhľadávaní na danú webovú stránku prostredníctvom nástroja Google Ads.“

Žiaci si mohli  otestovať aj svoje ekonomické znalosti v podobe online kvízu.

Záujem o elektroenergetiku

Pri prezentácii odborov IST (informačné a sieťové technológie) a POS (počítačové systémy) študenti SPŠE navodili priateľskú atmosféru pri debatách s nádejnými záujemcami a ich rodičmi. V družnom dialógu odpovedali na otázky týkajúce sa štúdia, internátu, uplatnenia absolventov a podobne.

V praktickej časti študenti a profesori pripravili niekoľko stanovíšť, kde si mohli návštevníci vyskúšať rozobrať a poskladať reálny laptop aj poskladať klasický PC vo virtuálnom prostredí. Pozrieť si mohli ukážky sieťových prvkov, simulácie sieťových topológií a dokonca si overiť, aké silné je heslo, ktoré bežne používajú.

Obľúbené bolo aj stanovisko krimpovania sieťového kábla, ktoré preverilo motorické a vôľové zručnosti návštevníkov. Posledné stanovisko ponúklo možnosť nakonfigurovať si sieťové zariadenie a získať tak sladkú odmenu.

Odbor elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku ponúkol návštevníkom možnosť zoznámiť sa s modelom elektrickej stanice či inteligentným meracím systémom.

V rámci Dňa otvorených dverí sa na SPŠ elektotechnickej v Prešove mala možnosť predstaviť aj Žiacka školská rada. „Rada si pre uchádzačov pripravila rôzne aktivity, prezentovala školu z pohľadu žiakov a taktiež ich oboznamovala s činnosťou a aktivitami ŽŠR. V rámci prichystaných aktivít si uchádzači mali možnosť poskladať rozstrihané logo školy, roztriediť rezistory a kondenzátory, poskladať klávesnicu s povyberanými klávesmi. Tento deň hodnotíme pozitívne, veríme, že sa táto tradícia ujme aj v budúcnosti,“ prezradil predseda ŽŠR Richard Klimka.

Článok pripravili: Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Lucia Ligusová.

tlačová správa

Pridajte komentár