EAST MAG
PM konferencia

Virtuálna PM konferencia priniesla široký záber, rezonovala dôležitosť psychického zdravia

Projektový manažment je dôležitou sférou, ktorá ponúka priestor na rozvoj a zlepšovanie sa. Potvrdila to aj Virtuálna PM konferencia, ktorá sa konala utorok 10. novembra 2020.

Konferencia má za cieľ prinášať veľkoformátový program z oblasti projektového manažmentu pre všetkých, ktorých sa táto téma týka – či už pracovne, alebo v rámci voľnočasových aktivít. Online podujatia sa zúčastnilo 95 účastníkov.

Obavy z presýtenia online vzdelávania

Vysoká účasť aj pozitívna spätná väzba od účastníkov nás veľmi potešila. Pri organizácii podujatia sme mali obavy, keďže v súčasnej dobe sú ľudia presýtení počtom virtuálnych podujatí a prácou z domova. Ďakujeme účastníkom aj partnerom, s ktorými sme konferenciu pripravili,” hodnotí František Šofranko, programový manažér spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Najväčšia IT firma na východe Slovenska konferenciu pripravila v spolupráci s partnermi: PMI Slovakia Chapter, 2BCognitus a Košice IT Valley. Oproti minulému ročníku zvolili zmenu v tematickom zameraní podujatia.

Tento rok sme sa rozhodli ponúknuť pestrú paletu tém, ktoré sa zameriavajú na všetky aspekty projektového riadenia – na technické aj sociálne zručnosti, strategické myslenie či riadenie v kríze,” vysvetľuje F. Šofranko.

Virtuálna PM konferencia tak pozostávala z 3 interaktívnych workshopov, ktoré ponúkali účastníkom priestor pýtať sa otázky a reagovať na témy.

Reflektovanie súčasnej témy

Prvý workshop – Psychický wellbeing v náročných časoch – ukázal správnu voľbu reflektovať aktuálne dianie. Účastníci hodnotili lektorky workshopu Miriam Lachová a Veroniku Holíkovú z Human Dynamic Europe veľmi pozitívne.

Cením si, že sme mali možnosť hovoriť o téme duševného zdravia, ktorá nie je typická pre projektových manažérov a napriek tomu pozitívne zarezonovala u účastníkov. Všeobecne vnímame u ľudí väčšiu frustráciu z dlhodobého náročného obdobia, ktoré nie je ideálne pre podávanie optimálneho výkonu, čo môže spôsobiť väčší stres či znížiť psychickú odolnosť. Aj preto myslím, že bolo a je dôležité hovoriť o téme, ktorej sme sa venovali. Verím, že sme účastníkom poskytli nástroje na lepšie zvládanie terajšieho obdobia,” vysvetľuje Miriam Lachová.

PM konferencia

Veľkým prínosom workshopu boli osobné príbehy, ktoré slúžili ako praktické príklady na to, ako zvládať konkrétne situácie, ktorým čelíme, či odporúčaná literatúra.

Aké strategické spôsobilosti potrebuje líder?

Druhý workshop, ktorý viedol lektor Peter Jászberényi z 2BCognitus, oživil konferenciu aj spoločným hľadaním odpovede na to, ako ľudia vnímajú pojem tím či ako má vyzerať tímová spolupráca.

Pre mňa to bola celkom výzva, keďže v tomto formáte som interaktívne podujatie zatiaľ neviedol. Pomohla mi aj podpora organizátorov. Ja sám som sa naučil čosi nové – že pri prenose môže vznikať isté oneskorenie a ľuďom treba dať viac času, aby stihli cez Slido zareagovať. Potešila ma pozitívna spätná väzba, podľa ktorej si väčšina účastníkov odniesla niečo užitočné. Dáva to zmysel času a energii, ktoré som venoval webináru a príprave. Do budúcnosti je však dôležité umožniť väčšiu mieru interaktivity, ktorá sa však možno vyrieši návratom z online do 3D,” zhodnotil Peter Jászberényi.

Téma strategických spôsobilostí zaujala účastníkov natoľko, že časový úsek pre tento workshop vnímali ako nedostatočný.

Metafora zdochýnajúcich koní

Posledný workshop Transformačné projekty a kríza viedli Sanislav Häuser, mentor a kouč českých a slovenských firiem, a Ivan Sámel, konzultant pre prípravu strategických projektov

PM konferencia

Zamerali sme sa na jasne štruktúrovanú prezentáciu, ktorú ocenili aj účastníci. Účastníkom sme priblížili to, čo vieme zo skúseností – že diagnostika firiem je základom každého transformačného projektu, rozvinuli sme aj metaforu zdochýnajúcich koní. Počas workshopu sme využívali prirovnania so zdravotníctvom, ktoré bolo ocenené najviac. Asi preto, že stavy, ktoré rieši zdravotníctvo na celom svete, sme previedli do 5-stupňového systému ochrany zdravia nielen pacientov, ale aj firemných systémov a samostatne projektov,” hodnotí lektor Ivan Sámel.

Práve prirovnávania – k medicíne, ale aj analógia firemných procesov k tým v prírode, uľahčila účastníkom pochopenie témy a zároveň aj priniesla nové pohľady na problémy v projektovom manažmente.

Vízia do budúcna

Virtuálna PM konferencia potvrdila, že projektový manažér by mal byť nielen manažérom, ale hlavne prirodzeným lídrom, pričom by mal mať znalosti z rôznych oblastí riadenia projektov a riešenia konfliktov,“ potvrdila Miriama Hučková z Košice IT Valley.

Konferencia bola zvládnutá vďaka vysokej profesionalite našich partnerov, ktorým sa podarilo dať dokopy výborný realizačný tím aj vyskladať pútavý program. Jeho výsokú úroveň potvrdila aj spätná väzba od účastníkov. Z pohľadu organizátorov môže byť otázka technického zabezpečenie konferencie mierne stresujúca, ale pracovníci z UVP TECHNICOM nám na stres našťastie nedali dôvod. ? Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tejto udalosti.”

PM konferencia

Nový online formát aj širokospektrálne smerovanie Virtuálnej PM konferencie prinieslo organizátorom pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov aj novú skúsenosť.

Potešil nás záujem o online formu podujatia, do budúcna by sme sa však radi držali konferencie v prezenčnej forme predovšetkým pre dôležitý networking,” hodnotí Lucia Komorníková, spoluorganizátorka eventu Virtuálna PM konferencia z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Pridajte komentár