EAST MAG
materská dovolenka a práca

Materská dovolenka a práca – právo, povinnosť či utópia?

Januárová téma nášho magazínu otvorila otázku, ako skĺbiť neskĺbiteľné. Pracujúca mama je v našej spoločnosti čoraz zastúpenejší „druh”. Ako môže vyzerať tandem materská dovolenka a práca?

Pri príprave tohto článku sme vychádzali z vyjadrení a skúseností odborníkov z rôznych oblastí. K téme sa vyjadrili prostredníctvom medializuj.sk.

REKLAMA

Ako nestratiť materskú

Na úvod témy práca + materská dovolenka je potrebný pracovno-právny rámec. Pre zabezpečenie toho, aby pracujúca matka neprišla o materské.

Žena poberajúca materské z poistenia zamestnanca nesmie mať z tohto zamestnania príjem. Inak povedané: nesmie vykonávať prácu, z ktorej jej plynie materské. Môže mať však príjem z iného zamestnania, z ktorého materské nepoberá. Do úvahy pripadá uzatvorenie nového pracovného pomeru, pričom môže byť u toho istého zamestnávateľa, avšak musí byť dohodnutý iný druh práce. V praxi sa stáva, že Sociálna poisťovňa v spolupráci s príslušným inšpektorátom práce vykoná kontrolu u zamestnávateľa, ktorý uzatvorí so zamestnankyňou poberajúcou materské nový pracovný pomer s iným druhom práce,” vysvetľuje advokát Róbert Bános, ktorý sa špecializuje na rodinné a trestné právo.

Ak chce žena na materskej pracovať, môže ešte podľa jeho slov uzatvoriť dohodu o vykonaní práce (obmedzenie 350 hodín ročne) či dohodu o pracovnej činnosti (10 hodín týždenne). Inak to platí v prípade SZČO.

robert banos

Ak žena poberá materské z poistenia SZČO, je aj naďalej oprávnená podnikať bez obmedzenia, a mať tak príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak žena poberá materské z dobrovoľného poistenia, môže v čase poberania materského pracovať ako zamestnanec, prípadne môže i podnikať ako SZČO.” 

Čo materská dovolenka a práca naučí mamy?

Rok 2020, ktorý nás uzavrel na home office, ukázal, ako vieme fungovať v domácnosti súkromne aj pracovne. Táto skúsenosť možno mnohým predostrela otázku pracovať formou remote či aj počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Prácou počas materskej dovolenky získava žena cenné zručnosti – flexibilitu, time manažment, stanovenie priorít či efektívne využívanie pracovného času.

Mamičky majú najlepší time-manažment a prijímali sme ich do firmy aj s rizikom vypadávania kvôli chorým deťom. Mnohé firmy mamičky nechceli – nám boli vďačné za príležitosť. Často chceli ďalšie dieťa a u nás zostali 2 až 3 roky, čo je v strediskách zdieľaných služieb (SSC) dlhý čas. Po druhom dieťati ich nechcel nikto – opäť boli vďačné že sme ich prijali. Odvádzali kvalitnú prácu. Ak mamičky chcú pracovať, mali by mať tú možnosť a zároveň by za aktivitu nemali byť trestané, napríklad  odňatím príspevkov,” zdieľa svoje skúsenosti Peter Andrišin, externý finančný riaditeľ.

Ostať v kontakte s kariérou

Mnoho žien volí prácu popri dieťati nielen z ekonomického hľadiska, ale aj pre aspoň čiastočné udržiavanie svojej kariéry. 

Či žena bude počas materskej pracovať, závisí vždy od práce, ktorú vykonáva. Osobne som pracovala skoro do dňa pôrodu a už šiesty deň po pôrode mi volali klienti. Bolo to časovo náročnejšie, dôležitý bol time manažment. Skĺbenie materskej a práce vnímam ako náročné, predovšetkým ide o to, ako vám vaše okolie vytvorí podmienky na prácu, či pracujete z domu, alebo je nutné cestovať do kancelárie,” vyjadrila sa Ivana Gerdová, mediátorka so špecializáciou na rodinnú mediáciu.

materská dovolenka a práca

Časové obmedzenie

Pracujúce mamy, a predovšetkým ich zamestnávatelia, musia počítať s neštandardnou pracovnou dobou.  

„Podľa skúseností z môjho okolia sa to dá skĺbiť len vtedy, ak práca na materskej nie je pravidelná, ale len nárazová s neveľkou intenzitou. Videl som to v prípade ženy, ktorá počas materskej dovolenky vykonávala účtovnícke práce pre menšiu rodinnú firmu. Základ práce tvorili rutinné výkony v rovnakom čase mesiaca, cca do 3 hodín po 2 až 4 dni, a súčasne malé nenáročné výkony roztrúsené počas max. 10 dní s prácou na 0,5 až 1 hodinu. Väčšinou sa dali práce stihnúť počas spánku dieťaťa, ale nie vždy. Takže aj pri tejto časovo málo náročnej práci, bola niekedy potrebná pomoc blízkeho z rodiny,” podelil sa architekt Ivan Röhman.

Dodal však, že spomínané dieťa je veľmi vnímavé, a preto nemá celkom pravidelný režim. „Je možné, že pokojné dieťa s pravidelným režimom umožní matke pracovať o niečo viac. Ale aj tak je to náročné, materská dovolenka nie je ani zďaleka dovolenka.”

Ja sama som popri materskej a následne rodičovskej dovolenke pracovala online z domu – podieľala som sa na tvorbe odborných článkov z oblasti farmácie, keďže som vyštudovaná farmaceutka. Iný variant práce (napr. práca, ktorá si vyžaduje odchod z domu, alebo pracovať v čase určenom od zamestnávateľa) bol v mojom prípade nerealizovateľný. Toto bolo nad moje sily. Veľa matiek je aj vplyvom finančných okolností prinútených pracovať popri materskej a prácu aktívne vyhľadávajú. Pre niektoré je to i vybočením z denného materského stereotypu. Či sa to dá skĺbiť práca a materská dovolenka a do akej miery, to závisí od rôznych faktorov (stav matky po pôrode, stav dieťaťa, povaha dieťaťa, pomoc partnera/manžela/starých rodičov, povaha práce, schopnosť organizácie režimu dňa a času),” hodnotí Miriam Jauschová, delegátka Slovenskej lekárnickej komory.

Príležitosť pre otcov

Trend nástupu otcov na rodičovskú dovolenku badať aj v našich pomeroch. Ponúka možnosť pozmeniť fungovanie rodiny. A ženám dáva príležitosť vrátiť sa do práce, ak o to majú záujem po materskej dovolenke. Na druhej strane je príležitosťou pre otcov, aby prehĺbili svoj vzťah s deťmi. 

„Máme tri deti, momentálne od 3 do 12 rokov, pri všetkých troch sme sa v tej či onej miere s manželkou pri nich striedali. Na slovenské pomery si myslím, že mala manželka nadštandardné možnosti pracovať popri deťoch, aj z dôvodu dobrej podpory štátu. Nebolo to však pol na pol. Ako otec mám pocit, že mi možnosť byť s deťmi výrazne obohatila život. Ako manžel mám pocit, že som spravil, čo sa dalo, aby som umožnil manželke realizovať sa aj v práci, ale nestačilo to,” približuje svoju skúsenosť Martin Plesch, vedecký pracovník v oblasti kvantových počítačov a bezpečnosti.

Dodáva však, že ako vedecký pracovník má pocit, že za to zaplatil nie malú cenu: „Čas strávený doma s deťmi sa prejavil na vedeckej produktivite a je ťažké konkurovať kolegom, ktorí si podobné prestávky neurobili. Súťaž o zdroje vo vede je pritom čoraz ostrejšia a prežijú len tí najlepší.”

otcovia na rodicovskej dovolenke
zdroj: ministerstvo páce, sociálnych vecí a rodiny

Jasle

Do úvahy pre ženy, ktoré pracujú popri materskej dovolenke a nemajú vo svojom okolí pomoc, pripadajú aj detské jasle. 

Moja dcéra mala pri nástupe do jaslí 6 mesiacov. Jasle znášala výborne, v materskej škole ju nazývali NEZMAR, štyri roky nebola chorá. Kolektívne zariadenia vychovávajú deti v určitom režime, stravovacie návyky, pobyt vonku, výchova výtvarná, spev, kolektív detí, poskytujú im to vzdelaní pedagógovia i zdravotníci. Matke zas poskytujú sebarealizáciu, finančnú pomoc, odreagovanie od domácich stereotypov. Deti, ktoré sa “osadia” v ranom veku baktériami, si vytvoria imunitu a dostanú darček na celý život. Určite by som chorľavé  deti do kolektívu neodporúčala. Predĺženú materskú by som odporúčala ozaj iba matkám veľmi chorých detí. Som matkou troch detí, nás mali rodičia štyroch, v každodennej praxi vidím, ako zdravotne a psychicky sú na tom deti matiek, ktoré pracujú na skrátený úväzok a deti , s ktorými sú doma . Určite právo pracovať na materskej dovolenke má nielen žena, ale je to jednoznačne v prospech aj detí,” hodnotí detská lekárka Eva Sevecová.

Budúce mamy

Otázka skĺbenia práce a materskej dovolenky je dôležitá pre ženy, ktoré už matkami sú, ale aj pre tie, ktoré materstvo len plánujú. 

Nad touto témou rozmýšľam už dlhší čas, nakoľko aj ja plánujem v budúcnosti nastúpiť na materskú dovolenku. Skĺbenie materskej dovolenky a práce určite nie je len čierno-biela téma. Súčasná pandemická situácia nám ukázala nové možnosti, ktoré doposiaľ neboli využívané v takom hojnom počte – home office. Ak má žena prácu, ktorá jej dovoľuje vykonávať úlohy z pohodlia domova, nie je problém skĺbiť materské povinnosti s pracovnou činnosťou. Otázkou však je, v akom časovom pomere jej bude umožnené vykonávať svoju prácu. Ak jej zamestnávateľ skráti pracovnú dobu, má určite čas sa plnohodnotne venovať rodine aj kariére,” uzatvára Mária Šugareková, doktorandka environmentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulte TUKE.

Aký je váš názor na skĺbenie týchto dvoch oblastí – práca + materská dovolenka?

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár