EAST MAG
TUKE

Triple helix slovenskej digitalizácie – Košice, TUKE a Huawei chcú vychovať novú generáciu IT talentov

Podpora vzdelávania a úroveň digitalizácie Slovenska sú prioritou  pre Technickú univerzitu v Košiciach, no aj pre spoločnosť Huawei. Stretnutie predstaviteľov TUKE  a Huawei s názvom Smart people for Smart city, posunula spoluprácu v oblasti umelej inteligencie a jej implementácie v slovenskom vzdelávaní a ekonomike.

Stretnutie je pokračovaním spolupráce, ktorú univerzita s technologickým gigantom odštartovala už v marci tohto roku. Jej výsledkom má byť rozvoj digitálnej praxe a infraštruktúry v košickom regióne, ako aj podpora mladých talentov v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).

Stretnutie otvoril prorektor TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. „Podstatu dnešného výnimočného podujatia vystihuje jeho konanie v Univerzitnom vedeckom parku Technicom, ktorý je centrom inovačného ekosystému v regióne a poskytuje širokú škálu možností nielen pre start-upy a firmy v inkubačnej dobe, ale aj priestor pre spoločné vedecko-výskumné pracoviská TUKE a významných technologických a softwarových firiem. Jednou z takýchto firiem je aj spoločnosť Huawei, s ktorou postupne napĺňame ciele už podpísaného memoranda o spolupráci. Jedným z týchto cieľov je aj vybudovanie spoločného výskumného laboratória pre oblasť umelej inteligencie so súčasnou podporou bakalárskych, inžinierskych a doktorandských prác  s tematikou aplikácii umelej inteligencie.  Dnešné ocenenie úspešných prác našich študentov na tému Smart people for Smart city spoločnosťou Huawei je jedným z konkrétnych výstupov spolupráce Huawei a TUKE. Teší nás, že táto spolupráca zarezonovala aj na úrovni mesta Košice a tak otvára priestor pre konkrétne aplikácie našich výskumných aktivít k zvyšovaniu kvality života našich spoluobčanov.

Celé stretnutie moderoval prof. Peter Sinčák, vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie na FEI TUKE. „Katedra Kybernetiky a umelej inteligencie spolupracuje s každým, kto je lídrom v oblasti umelej inteligencie vo svete. Nakoľko jednou z dôležitých firiem je firma Huawei Technologies, túto spoluprácu budeme naďalej rozvíjať v prospech našich študentov a celej budúcej generácie,“ povedal prof. Peter Sinčák, vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE.

Zdroj foto: tuke.sk

Stretnutia sa okrem predstaviteľov oboch strán zúčastnil aj primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Polaček: „Koncept smart cities je nielen o tom, aby sme si svojim mobilom mohli odomknúť zdieľanú kolobežku, bicykel alebo ekologické dopravné prostriedky. Ide najmä o prepojenie viacerých odborných odvetví prinášajúcich komplexné odpovede na otázky, pred ktorými v súčasnosti stojí aj naše mesto. Nesmierne ma teší, že Technická univerzita v Košiciach spolupracuje s takou významnou globálnou spoločnosťou. Verím, že smart riešenia, na ktoré spolu prídu, uľahčia a spríjemnia život všetkým Košičanom,“ skonštatoval J. Polaček.

Huawei potvrdil záujem o vybudovanie kompletného digitálneho systému pre mesto Košice a integráciu všetkých mestských prvkov tak, aby pracovali autonómne a umožnili ďalší rozvoj a optimalizáciu. Podľa generálneho manažéra Huawei Technologies (Slovak) Colina Cui Yu sú v nadchádzajúcich dekádach pre Slovensko prioritné neustále inovácie. V rámci prezentácie Smart City Solutions a projektu WICCO bol predstavený koncept inteligentného mesta, ktoré nemá byť len obyčajnou superpozíciou niekoľkých funkcií, no má slúžiť ako úplný model plne digitalizovanej urbánnej infraštruktúry mesta budúcnosti.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať širokej škále zákazníkov digitálne služby, IKT infraštruktúru a inteligentné zariadenia. Zároveň chceme byť zodpovednou medzinárodnou firmou, dbajúcou na ekológiu. Spoločnosť Huawei vyvíja inovatívne technológie, ekologické výrobky a riešenia, ktoré umožňujú priemyselným odvetviam znižovať spotrebu energie a emisie“ vysvetlil Colin Cui Yu. „Proces digitalizácie a koncept inteligentných miest nie sú previazané iba s verejným sektorom a podnikaním, ale aj s účasťou jednotlivcov. Náš medzinárodný CSR projekt Seeds for the Future funguje už viac ako 10 rokov s cieľom vzbudiť v mladých záujem o IKT a vychovať talenty v oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky. Teší nás, že sa do tohto projektu zapájajú aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach“, dodal Colin Cui Yu.

Zdroj foto: tuke.sk

Pridajte komentár