EAST MAG
ITMA Industry Summit

Priemysel stojí na prahu digitalizácie. Konferencia ITMA Industry Summit prepája IT s výrobným odvetvím

Vďaka digitálnej transformácii a sile nových technológií sa tradičné výrobné odvetvie ocitlo na digitálnej križovatke. Výrobné spoločnosti sa budú musieť prispôsobiť prudkému rozvoju, ktorý so sebou prináša 4. priemyselná revolúcia. Cieľom konferencie ITMA Industry Summit, ktorá sa vo tento rok uskutoční po prvýkrát, je prepojiť IT odvetvie s priemyslom.

ITMA Industry Summit je nový formát, ktorý sa spoločnosť Deutsche Telekom IT Solution Slovakia rozhodla priniesť, aby prepojila tieto dve odvetvia. „Kombinácia informačných a prevádzkových technológií má veľký potenciál vytvárať hodnoty novými a rôznymi spôsobmi. Naším poslaním je posilniť komunitu lídrov vo výrobe a IT odborníkov, aby formovali výrobu budúcnosti. V rámci tohto podujatia chceme umožniť dialóg medzi výrobou a IT, aby sme prediskutovali potenciálnu transformáciu prekrývajúceho sa biznisu,“ vysvetľuje Andreas Truls, Managing Director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Informačné technológie ponúkajú riešenia v oblasti automatizácie vrátane Internet of Things, zefektívnenia práce, Big Data, Umelej inteligencie, Edge Computingu, ktoré so sebou prinášajú výhody zvýšenej produktivity, zlepšenej kvality a znížených nákladov.

ITMA Industry Summit s bohatým programom

Konferencia vznikla predovšetkým s cieľom vytvoriť platformu, ktorá spojí IT a priemysel, so zameraním na inovácie. Má tri základné ciele:

  • pripraviť sa na transformáciu v priemysle,
  • vytvoriť komunitu odborníkov,
  • naštartovať biznis.

Konferencia umožní zástupcom z priemyselného odvetvia nachádzať nových partnerov a zbierať nové nápady, ako byť vďaka IT lepšími.  „ITMA Industry Summit pomôže výrobcom nachádzať nové možnosti ako využívať ich dáta inteligentnejšie, efektívnejšie a ako byť o krok bližšie ku kľúčovým hráčom priemyslu 4.0. To všetko sa bude diať na mieste, ktoré v prvom ročníku položí svoju stopu v regióne V4 a pomôže IT a výrobe nájsť svoj vlastný vzájomný spôsob riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú,” ujasňuje Martin Junger, Senior Partner Manager & Product Manager EDGE computing, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

ITMA Industry Summit sa uskutoční už tento štvrtok 23. októbra 2021 ONLINE. Registrovať sa na ňu môžete na tomto odkaze:  https://itma.laia.live/venue/#/form/reg_online_v1

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár