EAST MAG
Foto: Priamy prenos z odovzdávania cien

V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia

Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch Historickej radnice prevzalo z rúk košického primátora  Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora. O laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3 kolektívy. 

Odovzdávanie  ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne.

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice a zúročili ich v prospech mesta: „Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnostiam, ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí.

Cenu Mesta Košice za Franza Grohsa prevzal Juraj Girman, Vice President Telekom IT at T-Systems Slovakia & Chairman of The Board of Directors at Kosice IT Valley. Foto: Priamy prenos z odovzdávania cien.

Jedným z ocenených je aj dlhoročný zamestnanec Magistrátu mesta Košice Peter Hrmo. Cenu mesta dostal za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru. Ako člen Dozornej rady Maratónskeho klubu Košice sa každoročne podieľa na príprave maratónu, s dôrazom na jeho koordináciu s útvarmi magistrátu a mestskými podnikmi. Peter Hrmo je zároveň jedným zo zakladateľov podujatia Primátorská kvapka krvi, ktoré mesto organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Toto podujatie aktivizuje pravidelných darcov krvi a zakaždým pritiahne aj prvodarcov. K darcovstvu krvi sa Peter Hrmo dostal podľa vlastných slov v neskoršom veku, spúšťačom bola zlomová životná situácia, keď mal jeho vtedy len dvojročný synček vážne zdravotné problémy. „Keď ho v nemocnici brali na CT vyšetrenie, chytil ma za ruku a vtedy som pocítil obrovskú bezmocnosť. Odišiel som do ústrania, začal som plakať a modliť sa a vtedy som si povedal, že musím niečo urobiť. Dopadlo to, vďakabohu, dobre. A ja som začal s darovaním krvi,” hovorí Peter Hrmo, ktorý má dnes za sebou 84 odberov za účelom darovania najvzácnejšej tekutiny a je držiteľom Diamantovej Janského plakety.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

 1. Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste Košice.
 1. Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.
 1. Peter Hrmo za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.
 1. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.
 1. Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.
 1. Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi.
 1. RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádio biológie a liečby nádorových ochorení.
 1. Václav PÁLFY, in memoriam za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.
 1. Ing. Gejza TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.
 1. RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy:

 1. Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti nákaze Covid 19.
 1. Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú činnosť pri ochrane života a zdravia.
 1. OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA  KOŠICE?

Jednotlivci:

 1. Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.
 1. Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo florbale.
 1. Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský región v duchovnej službe.
 1. Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc seniorom  v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.
 1. Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách Kumite.
 1. Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a šírení hudobných tradícií ABOVA.
 1. Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne.
 1. Ľubica ŠŤASTNÁ za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.
 1. Milan ŠTELBASKÝ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne východného Slovenska.
 1. MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

 1. Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky.
 1. Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj turistiky a podporu medzinárodných podujatí  v meste Košice.
 1. Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice – Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.

tlačová správa

Pridajte komentár