EAST MAG
Košice IT Valley

IT Valley v kocke #12

Aj keď tu už máme nový rok, obhliadnime sa ešte na chvíľu za starým a za jeho posledným mesiacom, v ktorom tím Košice IT Valley predstavil trilógiu inšpiratívnych podujatí. Čo okrem vianočnej nálady a bilancovania priniesol december do Košice IT Valley?

Vianočná IT trilógia 

Tri podujatia previedli IT nadšencov troma rôznymi témami. Prvý event sa zameral na Human Resources a ako si nájsť prácu v IT sektore. Druhý event nám predstavil, aké je tajomstvo kreatívnych inovácií, čo bolo aj vlastne posledné UX pivo v roku 2021. Posledný event nám predstavil cestu od parného stroja až po industry 4.0 za 9 generácií. 

REKLAMA

Podujatia podporili IT spoločnosti a združenia ako Ženský algoritmus, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Unique People, Astound Commerce, SUXA – Slovenská User Experience Asociácia, UX / Košice, GlobalLogic Slovakia a Ness Košice.

UX pivo #9

Karpatská cena za sociálne inovácie 

Začiatkom decembra sa riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková zúčastnila vyhlasovania súťaže Karpatskej ceny za sociálne inovácie, ktorá bola vyhlásená v októbri 2021. Do pilotného ročníka sa zapojilo sedem iniciatív a združení z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Odborná porota v zložení Laury Dittel z Karpatskej nadácie, Miriam Hučkovej z Košice IT Valley a Veroniky Poklembovej z ETP Slovensko vyhlásila víťaza, ktorým sa stala Nadácia Dedo. 

Karpatská cena za sociálne inovácie

„Víťazný projekt Nadácie DEDO prináša systémovú zmenu v riešení  bezdomovectva rodín s deťmi v Košiciach a definuje aktuálny stav ako východiskový. Navrhovaný proces bude následne viesť k odstráneniu jeho skutočných príčin,“ hovorí Miriam Hučková, riaditeľka Košice IT Valley. 

Stretnutie členov klastra 

Zástupcovia klastra Košice IT Valley boli v decembri súčasťou raňajok generálnych riaditeľov, na ktorých sa diskutovalo o kľúčových trendoch a témach, ktoré rezonovali v IT svete v roku 2021 na Garther IT Symposium/Xpo. 

Spúšťa sa LAB IT Creativity 

Košice IT Valley predstavuje ďalšiu novinku z oblasti vzdelávania. Pri projekte Step by Step rozbieha klaster ďalšiu aktivitu na podporu záujmu o IT sektor na stredných školách. 

LAB IT Creativity prepája nielen firmy so strednými školami, no zapája aj ďalší článok, ktorý hrá dôležitú motivačnú úlohu a to súčasných študentov informatických odborov na TUKE. Súčasťou budú odborné prednášky, návštevy vo firmách a práca na projekte, ktorý vyvrcholí v júni záverečným stretním spojeným s prezentáciami. Zapojené školy sú Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava, Gymnázium Spišská Nová Ves, Gymnázium P. Horova Michalovce, Gymnázium Poštová 9 Košice, Gymnázium Šrobárová 1 Košice. 

Každá škola má svojho partnera spomedzi firiem Deutsche Telekom IT Solutions, Visma Labs, FPT Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Siemens Healthineers. Projekt vzišiel z iniciatívy a spolupráce Košického samosprávneho kraja s Košice IT Valley.

Inšpiratívne čítanie

Minulý mesiac klaster Košice IT Valley predstavil svojho ďalšieho člena, ktorým je Siemens Healthineers – líder vo vývoji softvéru pre zdravotníctvo a je voľbou číslo jedna na poli zobrazovacej a laboratórnej diagnostiky. Na Slovensku má pobočky v troch mestách: v Bratislave, v Žiline a v Košiciach. V metropole východu pracujú napríklad na softvérovom riešení s využitím Augmented reality, ktoré umožňuje študentom lekárskych fakúlt cvičiť si obsluhu diagnostických prístrojov bez toho, aby ich mali fyzicky na dosah. Viac sa dočítate v rozhovore s Lubošom Irom a Jánom Majorošom z košickej pobočky. 

Siemens Healthineers
Zdroj foto: Siemens Healthineers

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár