EAST MAG
vojnový cintorín ilustračka Foto: obec hažlín
Foto: archív obce Hažlín

Otvoria výstavu o cintorínoch z prvej svetovej vojny

Na Filozofickej fakulte UPJŠ pripravili výstavu o cintorínoch z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Zamerali sa na frontové a lazaretné cintoríny napríklad v okrese Bardejov, Humenné či Medzilaborce.

Koncom týždňa si pripomenieme 105. výročie ukončenia prvej svetovej vojny (11. 11. 1918).

REKLAMA

“Na území dnešnej Slovenskej republiky boli počas vojny a v medzivojnovom období zriadené stovky vojnových cintorínov. V západnej, strednej a juhovýchodnej časti Slovenska boli budované lazaretné, posádkové a zajatecké vojnové cintoríny, ale na severovýchodnom Slovensku išlo takmer výlučne o frontové cintoríny,” informoval Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Krajský pamiatkový úrad Prešov pri tejto príležitosti pripravili výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie.

Typová odlišnosť vojnových cintorínov mala priamy súvis s oblasťami ich vzniku. Kým západnú, strednú a juhovýchodnú časť Slovenska bojové operácie priamo nezasiahli, jeho severovýchodné okresy boli od novembra 1914 do mája 1915 priamou súčasťou karpatskej časti východného frontu,“ uvádza autor výstavy Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Zdroj: archív FF UPJŠ

Uvidíte proces výstavby cintorínov i mapovaný aktuálny stav

Výstava prostredníctvom vizuálnych a písomných prameňov. Prezentuje fotografie, projekty, plány, exhumačné protokoly a pod. – približuje nielen proces výstavby a konečnej úpravy cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku, ale aj aktuálny stav lokalít – vrátane dochovaných autentických prvkov drobnej architektúry – v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Súčasťou expozície sú aj dobové artefakty z pohrebísk.

Výstava je primárne určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o regionálnu či vojenskú históriu,“ pozýva Peter Borza z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 10. novembra 2023 o 13:30 hod. v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v budove Platón na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc a potrvá do 15. decembra 2023.

Pridajte komentár