EAST MAG
plagátik Peter Králik
Zdroj: archív Krajskej galérie Prešov

Peter Králik hľadá umenie v agroprocesoch

Krajská galéria v Prešove prichádza v týchto dňoch so zaujímavým podujatím. Už vo štvrtok 23. novembra sa bude o 18:00 hod. konať diskusia s umelcom Petrom Králikom o jeho tvorbe.

Peter Králik je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v roku 2006, Ateliér slobodnej kreativity 3D u profesora Juraja Bartusza. Spolu s umelcom Jánom Vasilkom je spoluzakladateľom umeleckej skupiny Strana železných. V nej so svojským zmyslom pre humor dokazujú svoj vzťah ku poľnohospodárstvu a jeho technike. V prípade Králika aj ku tzv. agroprocesom.

REKLAMA

“Tak vzniká Argoart, ktorý v ponímaní autora znamená výtvarnú reflexiu s použitím / privlastnením si bežných vegetačných procesov poľnohospodárskych rastlín. Tieto procesy chápe ako osobitý model kreativity prírody regulovanej človekom. Jeho diela v rôznych formách – video, maľba, objekt, prostredie (environment) a digitálne grafiky majú spoločnú bázu – odrážajú tesné prepojenie človeka a prírody, najmä situácie, kde človek využíva prírodu pre zabezpečenie obživy,” informovala Júlia Kolivošková z Krajskej galérie v Prešove.

Autorov prístup ku tejto jej schopnosti sa dá podľa jej slov označiť ako vyslovene rešpektujúci, vôbec však nie je patetický. Zameriava sa najmä na krehkú symbiózu medzi človekom a prírodou s výrazným apelom na rozumné užívanie jej zdrojov.

Nechýbajú ani recesistické prvky

Zachytené agroprocesy autora oplývajú svojskou poetikou, ktorej príčina spočíva v jeho schopnosti podať ich bežnú podobu ako niečo nezvyčajné. Časť prác výtvarníka obsahuje i určité recesistické prvky, čitateľné najmä v utopickej snahe povýšiť agroprocesy nad iné činnosti človeka. Tvorba Petra Králika má silné konceptuálne východisko, a súčasne formy jeho výtvarných diel, mnohokrát realizované v exteriéri – v príslušnej prírodnej lokalite s využitím existujúcich prírodných prostriedkov, odkazujú na východiská umenia v krajine (land art-u).

Pridajte komentár