fbpx
EAST MAG
peniaze ilustračka
Foto: pixabay.com

Mesto Košice začalo úradovať v krízovom režime

V praxi bude podľa hlavného kontrolóra krízový režim znamenať radikálne obmedzenie akýchkoľvek bežných výdavkov vrátane financií smerujúcich do zabezpečenia obvyklých potrieb mesta. Takisto to bude aj pri prevádzke magistrátu a mestských podnikov, aby sa čo najrýchlejšie dosiahli úspory predovšetkým v prevádzkových a mzdových nákladoch.

Pripomenul, že krízový režim sa odzrkadlí aj na viacerých kompetenciách, ktoré zo zákona zabezpečuje mesto. Napr. odvoz komunálneho odpadu, údržba a opravy ciest, či údržba verejných priestranstiev. Mesto sa naopak bude snažiť minimalizovať dopady krízového režimu v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva.

Poslanci odmietli návrh na zvýšenie poplatkov

Dôvodom zvolania Finančného krízového štábu bola nepriaznivá finančná situácia mesta, kvôli ktorej v súčasnosti nie je možné pripraviť vyrovnaný rozpočet. Poslanci mestského zastupiteľstva za uplynulý týždeň na jeho mimoriadnych rokovaniach dvakrát odmietli návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, v školských zariadeniach, daň z nehnuteľností a ubytovania. Ich zvýšenie mohlo do rozpočtu priniesť až 25 miliónov eur. Keďže sa tak nestalo, mesto bude mať podľa Galla obrovské problémy zostaviť vôbec rozpočet na rok 2024. Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami predstavuje v súčasnosti zhruba 44 miliónov eur.

Problémom sú najmä výpadky príjmov z podielových daní, ktoré sú hlavným zdrojom financovania samospráv na Slovensku. Obrovské finančné ťažkosti spôsobujú aj nové kompetencie miest, ktoré spôsobili nárast výdavkov. Konkrétne na rozpočet mesta to za uplynulé štyri roky znamenalo negatívny finančný dopad v celkovej výške 115 miliónov eur.

Hlavný kontrolór zdôraznil, že mesto sa aj kvôli nezvýšeniu príjmov a nárastu niektorých druhov výdavkov, ktoré nedokáže ovplyvniť, nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii. Tá sa podľa jeho slov bude ďalej zhoršovať a nevylúčil ani problémy s nedostatočnou platobnou schopnosťou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo od ekonomického oddelenia bude pravidelne vyžadovať monitorovaciu správu o všetkých záväzkoch mesta. Vrátane tých po lehote splatnosti.  

Pavol Gallo informoval aj o stretnutí s kontrolórmi mestských častí, ktorí vyjadrili pochopenie nad chystanými racionalizačnými opatreniami zo strany mesta a pridali aj niektoré návrhy napr. v oblasti koncepčného riešenia problematiky miestnych daní a poplatkov.

Mesto vstúpi do rozpočtového provizória

Ako počas Finančného krízového štábu doplnil primátor, od začiatku budúceho roka vstúpi mesto do rozpočtového provizória. Úsporné opatrenia sa týkajú zníženia výdavkov v minimálnej výške 5 percent oproti tým výdavkom, ktoré boli schválené v rozpočte mesta na tento rok.

Do budúceho pondelka má každé oddelenie a referát Magistrátu mesta Košice predložiť tzv. SWOT analýzu s dôrazom identifikovať ohrozenia a riziká pri nenavýšenom rozpočte. Zároveň majú navrhnúť opatrenia s odôvodnením dopadov, resp. prípadných škôd pri pripravovaných investíciách, eurofondových projektoch a služieb mesta Košice. Pre všetkých zamestnancov mesta, mestských podnikov a organizácií bolo bez akýchkoľvek výnimiek až do odvolania zakázané vyplácanie odmien. Okrem toho primátor mesta navrhne zmeniť odmeňovací poriadok pre poslancov, pričom aj on sám sa vzdá svojich odmien.

Mesto Košice je najväčší zriaďovateľ škôl a školských zariadení na Slovensku. V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy musí na mzdy zamestnancov v školstve zaplatiť o 10,6 miliónov eur viac ako v roku 2022, resp. 5,1 miliónov navyše oproti tohto roku. Vzhľadom na enormný nárast výdavkov nákladov má oddelenie školstva pripraviť aj návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení. V nasledujúcom roku budú predložené poslancom.

Konkrétne opatrenia týkajúce sa rozsiahlych škrtov vo všetkých oblastiach života mesta predstaví jeho vedenie v najbližších dňoch poslancom zastupiteľstva, ktorí o nich budú rokovať na svojom najbližšom riadnom zasadnutí 12. decembra.

tlačová správa

Pridajte komentár