EAST MAG
seniori archív PSK
Foto: archív PSK

Zariadenia sociálnych služieb majú vďaka krajskej dotácii nové vybavenie

Dotačný program Prešovského samosprávneho kraja (PSK) umožňuje realizáciu zmysluplných projektov aj v sociálnej sfére. Aktuálne napríklad v zariadeniach sociálnych služieb či ošetrovateľských centrách a domoch pre seniorov pribudli nové prenosné miniterminály, liečebný pohybový stroj, skrine aj komfortné kreslá. Prešovská župa v aktuálnom roku podporila zámery z oblasti sociálneho zabezpečenia prostredníctvom Výzvy poslancov PSK a Výzvy predsedu PSK za celkovo 81-tisíc eur.

Foto: In Vita Zborov
Foto: archív PSK

Zariadenia sociálnych služieb, ošetrovateľské centrá či domovy pre seniorov mohli aj tento rok využiť dotáciu Prešovského samosprávneho kraja na materiálne dovybavenie svojich priestorov, skvalitnenie poskytovaných služieb a na skrášlenie interiérov a exteriérov. Medzi projekty podporené krajskými financiami  sa zaradili aj zámery Zariadenia pre seniorov ADM v Zborove, denného stacionára Jar života v Giraltovciach, Domu seniorov v Tatranskej Štrbe či  neziskovej organizácie  Humanitarian so sídlom v Jarabine.

Celkovo trinásť prenosných miniterminálov na čiarový kód – IS Cygnus pribudlo vďaka dotácii 2-tisíc eur z Výzvy poslancov PSK v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. Slúžia k získavaniu preukázateľných informácií o množstve sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytnutej klientovi. Fungujú pritom na princípe exportu informácií po stiahnutí dát z terminálov do informačného systému Cygnus, kde sa následne spracovávajú.

Liečebný stroj na zlepšenie hybnosti, nové skrine

Klienti sociálneho a ošetrovateľského zariadenia In Vita Zborov využívajú nový liečebný stroj Thera-Trainer. Žiadateľom dotácie na jeho zakúpenie bolo konkrétne zborovské Zariadenie pre seniorov ADM, s.o., ktorého projekt prešovská župa podporila cez Výzvu poslancov PSK sumou 5-tisíc eur. Liečebný stroj slúži prioritne na zlepšenie hybnosti a mobility pacienta. Prispieva tiež k aktivácii kardiovaskulárneho systému a metabolizmu, zlepšeniu výkonu a hybnosti, udržaniu a zlepšeniu svalovej výživy aj mentálnej stabilite.

V Zariadení sociálnych služieb Senior residence vo Vyšných Ružbachoch sa doplnilo nové interiérové vybavenie, presnejšie skrine, ktoré nahradili pôvodné. Ich zaobstaranie umožnil projekt neziskovej organizácie Humanitarian, ktorý zariadenie spravuje a ktorý na tento účel získal krajskú dotáciu z Výzvy predsedu PSK vo výške 1-tisíc eur.

Foto: nové skrine pre Senior residence
Foto: archív PSK

Krajské financie v rovnakej výške (1-tisíc eur) tentoraz z Výzvy poslancov PSK prispeli na nákup nových kresiel v Dennom stacionári Jar života, n.o. v Giraltovciach. Cieľom projektu bolo zvýšiť komfort seniorom, ktorým vekom pribúdajúce diagnózy znižujú mobilitu a zvyšujú potrebu zdravého sedenia.

Foto: Nové kreslá pre n.o. Jar Života
Foto: archív PSK

PSK podporil v tomto roku aj ďalšie projekty zamerané na obnovu zariadení sociálnych služieb a modernizáciu ich technického vybavenia, napr. Domova sv. Dominica v Petrovanoch, Seniorparku v Poprade, Gerion senior centra v Zámutove, Gréckokatolíckej charity v Prešove či Slovenského Červeného kríža  a mnohých ďalších.

tlačová správa

Pridajte komentár