fbpx
EAST MAG
chata-pieniny_foto-martin-siptak
Foto: archív PSK

Poslanci PSK schválili 4 milióny eur na dotácie

Aj v roku 2024 podporí Prešovská župa zmysluplné projekty v regiónoch. Celkovo na to vyčlení 4  milióny eur. Záujemcovia môžu žiadať o finančnú podporu od 2. januára v štyroch grantových programoch.

Najvyššiu sumu – 2 milióny eur, schválili poslanci vo Výzve pre región, ktorá vlani v ponuke dotácií chýbala. Obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické či fyzické osoby z Prešovského kraja tak budú môcť žiadať kraj o dotáciu na svoje projekty v štyroch programoch. A to v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, tiež kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna výška dotácie je pritom 15-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur.

Vo Výzve poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440-tisíc eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia žiadať minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. A to v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a podpora služieb v zdravotníctve. Termín na predloženie žiadosti všetkých troch grantových programov je do 19. februára.

Rozhodovať bude i verejnosť

Poslanci schválili aj 130- tisíc eur pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb s cieľom zapojiť do rozhodovania o víťazných zámeroch aj verejnosť. Kraj pritom podporí projekty a iniciatívy v oblasti inovácie existujúcej alebo vytvorenia nove verejnej služby vo verejnom priestore. Tiež dá šancu projektom v oblasti revitalizácie verejných priestorov či tým, ktoré chcú budovať komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore. 

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú občianske združenia, neziskové organizácie, Slovenská rada rodičovských združení, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Prešovského kraja, či vykonávajú tu svoju činnosť. Výška dotácie na jednu žiadosť je stanovená na 10-tisíc eur. Záujemcovia majú na predloženie žiadosti čas do 19. februára. Všetky projekty budú následne zverejnené 15. marca. O tri dni neskôr sa spustí hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31. marca. Výsledky budú známe do desiatich dní.

Celková alokácia, ktorú vyčlení Prešovský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu na štyri grantové programy, je 4 milióny  eur. Župa spustí výzvy začiatkom nového roka, konkrétne 2. januára.

tlačová správa

komentár: 1