EAST MAG
vihorlatské múzeum

Vo Vihorlatskom múzeu zmodernizovali prírodovednú expozíciu

Návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom sa môžu tešiť na exponáty minerálov a hornín z horného Zemplína. Sú súčasťou vyše 32-ročnej prírodovednej expozície, ktorú nedávno vďaka verejným zdrojom rozšírili a technicky zmodernizovali.

Prírodovedná expozícia v priestoroch župného Vihorlatského múzea v Humennom prešla modernizáciou. K vystavovanom súbore živočíšstva horného Zemplína pribudla rozšírená časť približujúca geologickú pestrosť regiónu východného Slovenska. Modernizáciu expozície podporil Fond na podporu umenia dotáciou 6-tisíc eur. Múzeum pri jej rozšírení využilo vlastný bohatý zbierkový fond.

“Zámerom projektu, s ktorým humenské múzeum vo výzve fondu uspelo, bolo prostredníctvom rozšírenej časti prírodovedného oddelenia predstaviť zaujímavé a zriedkavé geologické exponáty. Konkrétne minerály, horniny a paleontologické nálezy zo zbernej oblasti múzea, ale aj z iných lokalít východného Slovenska,” informovala Daša Jeleňová z Prešovského samosprávneho kraja.

Nová audiovizuálna technika

Modernizácia expozície zároveň návštevníkom prináša hodnotnejší zážitok z prehliadky. Je tiež lepšie využiteľná na rôzne edukačné aktivity v rámci objektového vyučovania v múzeu.

“K tomu prispieva aj inštalovanie audiovizuálnej techniky – ozvučenia,  veľkoplošného televízora či pokrytie Wi-Fi signálom, ktoré sú súčasťou projektu modernizácie. Práve zvýšenie prírodovednej gramotnosti laickej verejnosti a školskej mládeže je jedným z hlavných cieľov činnosti prírodovedného oddelenia v oblasti neformálneho vzdelávania.”

Vihorlatské múzeum v Humennom sídli v renesančnom kaštieli zo 17. storočia. Jeho súčasťou je niekoľko expozícií – Umelecko-historická, Expozícia ľudovej architektúry a bývania, Sakrálna a Prírodovedná zriadená v roku 1990, ktoré prešla revitalizáciou už niekoľkokrát. Najmladšou časťou je Galerijná sieň Oresta Dubaya, ktorý je významným grafikom, maliarom a ilustrátorom.

Pridajte komentár