EAST MAG
most pri Margecanoch
Foto: archív KSK

Rekonštrukcia mosta pri Margecanoch je ukončená

Jedna z najvýznamnejších rekonštrukcií v histórii kraja na Spiši je vo finále. Most M112 pri obci Margecany je zrekonštruovaný a opätovne prejazdný v oboch jazdných pruhoch. Do konca leta na ňom ešte pribudnú meteostanice a sčítač dopravy.

Po jeho oprave volali Spišiaci už dlho z dôvodu jeho veľmi zlého stavebno-technického stavu. „Rekonštrukcia mosta za obcou Margecany patrila medzi najvýznamnejšie rekonštrukcie, ktoré sme za posledné obdobie na Spiši realizovali. Predstavuje hlavnú spojnicu medzi Hnileckou dolinou s krajským mestom. Podľa posledného sčítania vozidiel ním denne prechádzalo viac ako 5-tisíc vozidiel. V rámci rekonštrukcie boli odstránené jeho poruchy a zvýšila sa zaťažiteľnosť mosta a bezpečnosť premávky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

REKLAMA
Foto: archív KSK

Posledná rekonštrukcia bola pred vyše 20 rokmi

Most bol postavený v roku 1968 a poslednou čiastočnou rekonštrukciou prešiel pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Mal poškodenú nosnú konštrukciu a z dôvodu nefunkčnej hydroizolácie do nej zatekalo. V nevyhovujúcom stave bola aj samotná vozovka. Rekonštrukcia mosta začala v júni 2022, odvtedy bola premávka vedená v polovičnom profile a riadila ju svetelná signalizácia. Počas najnáročnejších prác bola na pár dní potrebná úplná uzávierka mosta. Nasledovalo odstránenie pôvodných záverových múrov a časti ríms. Odstránila sa pôvodná spriahajúcej doska, zhotovili sa hydroizolačné súvrstvia, nové rímsy a zosilnili sa podpery. V záverečnej etape rekonštrukcie bola vybudovaná nová vozovka, osadili sa nové zvodidlá a upravil sa terén pod mostom.

V súčasnej dobe stále prebieha kolaudačné konanie, oficiálne odovzdanie kompletného diela do užívania prebehne na konci júla. Zhotoviteľ prác dovtedy musí dodať a osadiť dve meteo stanice, vrátane automatického sčítača dopravy a dva kompletné systémy automatického váženia v pohybe, vrátane informačnej tabule. Dané výrobky neboli nateraz osadené z dôvodu odsúhlasovacieho procesu medzi obstarávateľom a zhotoviteľom. Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu KSK v hodnote 2,4 mil. eur, vrátane dodatku.

tlačová správa

Pridajte komentár