fbpx
EAST MAG

Košice IT Valley otvára dvere ženám do sveta IT

Košice IT Valley, organizácia zameraná na podporu IT sektora v Košiciach, v prvom polroku 2024 úspešne zrealizovala sériu workshopov pre ženy. Projekt „Women in Tech“ podporený grantom od organizácie Center for International Private Enterprise (CIPE), ponúkol ženám jedinečnú príležitosť rozvinúť ich digitálne zručnosti a motiváciu k práci v technologickej oblasti.

Prekonávanie bariér a podpora kariéry

Cieľom projektu bolo prelomiť bariéry, ktoré bránia ženám vstupovať do IT sektora, a aktívne ich podporiť v rozvoji ich kariéry v tejto čoraz populárnejšej oblasti. Zrealizované boli štyri workshopy zamerané na rôzne témy, ktoré ženám pomohli získať cenné znalosti a zručnosti.

„Vďaka získaným dátam z realizovaných prieskumov sme mohli úspešne vytvoriť vhodné aktivity reagujúce priamo na potreby žien a bariéry, ktorým čelia pri vzdelávaní v IT,“ uvádza Mária Šurimová, dátová analytička združenia.

Workshopy pre ženy

Cieľom podujatia ME-Management: osobná prioritizácia ako cesta k IT vzdelávaniu bolo oboznámiť ženy s efektívnymi stratégiami riadenia času v rámci vzdelávania v IT oblasti. Ďalším podujatím bol workshop Životopis dobrej testerky, ktorý sa zameral na tému zabezpečenia kvality pri vývoji softvéru a poskytol odporúčania pre ženy, ktoré majú záujem o túto pracovnú pozíciu v technologickom priemysle.

Klaster si pre dámy, a to najmä podnikateľky, pripravil aj workshop na tému Digitálny marketing v praxi, ktorý poskytol know-how v oblasti budovania značky. Sériu podujatí pre ženy zakončil workshop „Zručnosti 21. storočia“, ktorý zahŕňal problematiku sociálnych sietí, prácu s textovými a grafickými editormi pomocou nástrojov umelej inteligencie, ako aj prednášku o inovatívnom myslení.

Workshopy sa stretli s veľkým záujmom zo strany žien a priniesli im praktické vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu v ich profesijnom rozvoji. Účastníčky si pochvaľovali prakticky zamerané témy a inšpiratívnu atmosféru, ktorá workshopom dominovala.

„So združením Košice IT Valley sa výborne spolupracuje, workshop bol pre mňa obohacujúci a verím, že budem mať možnosť zúčastniť sa ďalších podobných školení. To, čo dnes odznelo na workshope ma len utvrdilo, že som urobila správne rozhodnutie vzdelávať sa v oblasti informačných technológií,“ povedala účastníčka jedného z workshopov pre ženy.

Podpora žien v IT

Združenie je presvedčené, že ženy v IT sektore a ich aktívne zapojenie do tejto oblasti zohrávajú kľúčovú rolu pre rozvoj celého regiónu. Projekt CIPE je len jedným z mnohých krokov, ktoré Košice IT Valley podniká na podporu žien v IT. Okrem workshopov ponúka organizácia ženám aj ďalšie možnosti podpory.

Košice IT Valley zdôrazňuje, že budovanie silnej komunity je kľúčovým faktorom pri zvyšovaní úspechu v IT vzdelávaní. Vytváranie kontaktov a podpora medzi účastníčkami workshopov prispievajú k ich profesionálnemu rastu a motivácii. Spojením síl a zdieľaním skúseností môžu ženy spoločne prekonávať výzvy a dosahovať svoje ciele v IT sektore.

„Pre ženy je motivujúce a inšpirujúce stretnúť, vidieť a rozprávať sa s úspešnými ženami v IT, ktoré tiež niekedy boli na začiatku ich aktuálnej kariérnej cesty. To im dovoľuje stotožniť sa s ich osobnými príbehmi a uveriť, že cieľ, ktorý si stanovili, je dosiahnuteľný,“ vysvetľuje Šurimová.

Online násilie na základe pohlavia

V rámci projektu Košice IT Valley vypracovali aj prieskum týkajúci sa online násilia a sexuálneho obťažovania na základe pohlavia na pracovisku. Táto forma obťažovania a násilia je výzvou v digitálnom veku a podľa najnovších výskumov práve nenávistné príspevky proti ženám sú najčastejšou formou nenávisti na internete. „Vďaka odpovediam respondentov sme zmerali úroveň povedomia o tomto druhu násilia, zistili mieru výskytu a vytvorili odporúčania pre zamestnávateľov, ako úspešne bojovať s týmto problémom,“ dodáva Šurimová.

O CIPE:

Center for International Private Enterprise (CIPE) je nezisková organizácia pôsobiaca po celom svete. Jej poslaním je podporovať rozvoj slobodného trhu a súkromného podnikania v rozvojových a transformačných krajinách. CIPE realizuje rôzne programy a aktivity zamerané na posilnenie podnikateľského prostredia, podporu inovácií a budovanie kapacít v oblasti hospodárskej politiky.

O Košice IT Valley:

Košice IT Valley je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj IT sektora v Košickom regióne. Jej cieľom je budovať silnú a konkurencieschopnú IT komunitu prostredníctvom spolupráce medzi firmami, univerzitami, verejným sektorom a širokou verejnosťou. Košice IT Valley organizuje rôzne podujatia, workshopy, konferencie a iné aktivity zamerané na propagáciu IT, vzdelávanie a rozvoj zručností v tejto oblasti.

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár