fbpx
EAST MAG
potraviny
Foto: archív PSK

Prešovský kraj plánuje dotáciami podporiť pojazdné predajne potravín

V Prešovskom kraji sú desaťtisíce ľudí bez prístupu k základným potravinám. Ide najmä o obyvateľov prihraničných obcí, kde žije výrazný podiel seniorov. Prešovská krajská samospráva plánuje pre tieto obce vyhlásiť dotačnú výzvu na prevádzkovanie pojazdnej predajne potravín.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje riešiť tzv. potravinové púšte na svojom území. Eviduje ich v 121 obciach, najčastejšie v prihraničných regiónoch s výrazným zastúpením obyvateľov nad 65 rokov. Cez novú výzvu chce v týchto obciach bez kamennej a pojazdnej predajne formou dotácie podporiť spustenie služby ambulantného predaja potravín. Stať by sa tak mohlo už v januári 2025 po schválení výzvy krajským parlamentom.

Vo veci podpory pojazdných predajní zrealizoval kraj od januára do mája tohto roku dotazníkový prieskum, v ktorom oslovil 511 obcí do tisíc obyvateľov s otázkou potravinovej dostupnosti a zaznamenal v ňom 100 %-nú návratnosť. Z výsledkov vyplynulo, že v 121 obciach nie je k dispozícii kamenná alebo pojazdná predajňa potravín. Ide pritom o 25-tisíc obyvateľov bez prístupu k potravinám, ktorí sú odkázaní na ich zásobovanie cez príbuzných a v niektorých prípadoch aj starostov obcí. Celkovo deklarovalo záujem o pojazdnú predajňu až 182 obcí vrátane tých, ktoré už kamennú predajňu majú alebo do nich jazdí ambulantná, ale v ponuke nemá všetok základný sortiment. Problémy s obmedzenou dostupnosťou má pritom takmer 53-tisíc obyvateľov.

Dvakrát do týždňa

Na základe zistení PSK plánuje iniciovať spustenie samostatnej grantovej schémy za účelom krytia nákladov obce spojených s poskytovaním služby ambulantného predaja. Malo by ísť o výzvu pre obce od 1 do 1000 obyvateľov, a to v rámci dotačnej schémy, ktorú každoročne vyhlasuje na prelome roka.  Poskytnutá dotácia by bola vo výške maximálne 500 eur ročne a miestnym samosprávam by umožnila prevádzkovanie pojazdnej predajne s dostupnosťou potravín minimálne dvakrát do týždňa.

Obce, ktoré by boli vo výzve úspešné, by si pojazdnú predajňu zazmluvnili za podmienok, aby im poskytovala službu v rozsahu sto dní v období od 1. januára 2025 do 30. novembra 2025, a to na jednom vopred určenom mieste v intraviláne obcí, kde by zotrvala minimálne 15 minút. Krajská dotácia by následne fungovala formou refundácie nákladov vzniknutých voči poskytovateľovi tejto služby.

Podmienky i vyhlásenie výzvy na podporu pojazdných potravín by mali byť predmetom zasadnutia Zastupiteľstva PSK koncom aktuálneho roka 2024.

tlačová správa

Pridajte komentár