fbpx
EAST MAG
virtuálne vzdelávanie
Foto: archív Košice IT Valley

Stredoškolskí pedagógovia majú jedinečnú príležitosť využívať virtuálnu realitu

Virtuálna realita (VR) je fenomén, bez ktorého sa čoskoro v mnohých oblastiach nezaobídeme. Ovplyvní aj oblasť školstva a vzdelávania, kde kriedu a tabuľu nahradia sofistikovanejšie prostriedky. Pedagógom neostáva iné, ako nabehnúť na vlnu vzdelávania sa. Pomôcť im môže projekt „Vzdelávajme virtuálne“, podporený z FONDU SK-NIC a realizovaný Košice IT Valley. Vďaka nemu sa už s inovatívnym spôsobom výuky pomocou virtuálnej reality oboznámili stredoškolskí pedagógovia v ôsmich školách.

Zámerom projektu je umožniť učiteľom pochopiť potenciál VR v inovatívnom vzdelávaní, nadchnúť ich pre osvojenie si tejto technológie a umožniť im získať osobné skúsenosti pre využitie priamo vo svojom vyučovaní. 

Nápomocný je webový portál s materiálmi na stiahnutie

Pomôcť im môže aj novovytvorený webový portál https://www.ucimevr.com, kde nájdu množstvo informácií a rozmanitý materiál či metodiky na stiahnutie.

Medzi spracovanými témami, s ktorými sa môžu pedagógovia doposiaľ oboznámiť, nájdu napríklad témy Vesmír, Cestovanie, Príroda či Utečenci. Nechýba ani Úvod do VR či téma Vzdelávajme virtuálne. 

“V rámci našich aktivít sme s radosťou realizovali sériu workshopov zameraných na integráciu virtuálnej reality do vzdelávacieho procesu. Tieto workshopy boli určené pre pedagógov stredných škôl s cieľom predstaviť im možnosti a výhody využívania nových technológií v učebnom prostredí. Doposiaľ sme projekt prezentovali v ôsmich školách,” uviedol Viktor Mitruk, Head of Operations a Relationship Manager, Košice IT Valley.

Možnosti využitia VR vo vzdelávaní sa podľa jeho slov ešte len začínajú objavovať a skúmať. V súčasnosti existuje iba malý počet štúdií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Dôvodom je aj nedostatočný počet učiteľov používajúcich VR vo svojej vzdelávacej praxi. Doterajšie skúsenosti ukázali, že táto technológia môže pomôcť pri rozvíjaní zručností vyššieho myslenia u žiakov a študentov, ktorí s novými technológiami vyrastajú. 

Foto: archív Košice IT Valley

“Naším cieľom je ukázať potenciál virtuálnej reality vo vzdelávaní, umožniť pedagógom túto technológiu spoznať a vytvoriť pre nich prostredie, v ktorom si ju môžu osobne vyskúšať a zaviesť do vyučovacieho procesu. Chceme, aby učitelia mali k dispozícii aj potrebné podporné materiály, metodiky a postupy, aby boli sami schopní vymýšľať vlastné spôsoby využitia VR na svojich hodinách.”

Aby virtuálna realita nebola hrozbou, ale inováciou

Realizátori projektu veria, že vytvorenie mobilnej VR triedy, osobná skúsenosť s používaním technológií a poskytnuté materiály budú motivovať pedagógov k zavádzaniu VR na školách a zatraktívneniu hodín pre študentov. Vytvorená mobilná VR trieda bude následne poskytnutá školám na zapožičanie a vyskúšanie tejto inovatívnej technológie.

Foto: archív Košice IT Valley

​Cieľov projektu je teda viacero: podporiť pochopenie potenciálu VR v inovatívnom vzdelávaní, nadchnúť pedagógov a umožniť im získať osobnú skúsenosť s používaním VR v školskom prostredí, zhromaždiť skúsenosti s používaním VR a sprístupniť ich potenciálnym záujemcom o vzdelávanie prostredníctvom VR. V neposlednom rade je cieľom aj poskytnúť technológiu VR pre potreby vzdelávania študentov.

“Naším zámerom je využiť zakúpené zariadenia VR a pripravené vzdelávacie materiály na propagáciu použitia VR vo vzdelávaní. Z dlhodobého hľadiska sa chceme zamerať na popularizáciu inovatívnych foriem vzdelávania na školách a napomôcť školám pri rozhodovaní o zakúpení tejto technológie ako inovatívneho prvku vzdelávania na škole,” dodala Zuzana Fedáková projektová manažérka, Košice IT Valley.

Foto: archív Košice IT Valley

Košice IT Valley sa okrem tohto projektu podieľa aj na veľkom počte ďalších vzdelávacích aktivít, ako sú napríklad Lab IT Creativity, Živé IT projekty, Konferencia Zborovňa a iné.

Projekt “Vzdelávajme virtuálne” bol podporený z FONDU SK-NIC (Výzva pre malé projekty 2023 vyhlásená prostredníctvom Nadácie Pontis) a realizovaný Košice IT Valley.

Pridajte komentár