fbpx
EAST MAG

Programátori zo Slovenska sú podľa SkillValue najlepší na svete

Minulý týždeň sa na sociálnych sieťach objavila informácia o tom, že Slováci boli vyhlásení za najlepších programátorov sveta. Tento titul nášmu národu pripísala spoločnosť SkillValue na základe výsledkov testovania IT zručností.

Dominovala Európa
Prvú pätnástku svetového rebríčka tvoria výlučne európske štáty – okrem Slovákov a Čechov sa do top 15 dostali aj krajiny ako Švajčiarsko, Írsko, Srbsko či Grécko.
Spojené štáty americké a Silicon Valey sa umiestnili v rebríčku až na 26. mieste.

Prečo práve my?
Naša krajina, ktorú si zahraničné médiá mýlia so Slovinskom, sa nemôže pochváliť bohatou históriou informačných technológií. Vo východnom kraji napriek tomu už viac ako 11 rokov rastie a rozvíja sa košické Silicon Valey. Ako dôkaz toho, že ide o významného a dôležitého hráča na pracovnom trhu, stačí fakt, že IT sektor je v regióne druhým najväčším zamestnávateľom. Dopyt IKT spoločností po kvalifikovaných zamestnancoch pritom neprestáva.

Musím sa priznať, a robím to rád, že ma rebríček neprekvapil. Pôsobím vo vzdelávacej sfére na úrovni univerzitného vzdelávania už takmer 35 rokov a som aktívne zapojený do spolupráce s priemyselnou sférou. Od roku 1999 som bol aktívne zapojený do oblasti vzdelávania na báze programu Sieťových akadémií „Cisco“ – globálneho programu vzdelávania v oblasti sieťových technológií. Do študijných programov stredných a vysokých škôl priniesol vzdelávací program pripravujúci študentov k získaniu tzv. medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Ukázalo sa, že takáto úzka spolupráca akademickej sféry s globálnymi hráčmi v oblasti IKT má obrovský význam,” vyjadril sa František Jakab, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Technicom.

Vysvetľuje, že práve v oblasti sieťových technológií sa Slovenskostalo v priebehu 20 rokov globálnou špičkou v príprave študentov v oblasti sieťových technológií.


Samozrejme, bez kvalitnej prípravy študentov v oblasti IKT na univerzitných pracoviskách a stredných školách by to nebolo možné. Je potrebné spomenúť aj to, že školy na Slovensku boli ochotné zapájať sa do inovatívnych aktivít v oblasti vzdelávania a svoju úlohu zohrala aj historicky kvalitná príprava v oblasti prírodných vied. Začíname však vnímať aktuálny stav – mení sa situácia v oblasti získavania vedomostí a zručností, zvlášť v oblasti matematiky, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri získavaní IT zručností,” dodáva Jakab.

Hodnovernosť či nie – programátori Slovenska by mali byť hrdí
O názor na svetové umiestnenie slovenských programátorov sme poprosili aj Dušana Trávnička z komunity Eastcode. „Ako by povedal člen našej komunity – veľmi podpriemerné výskumné metódy, ale keď ste Slovák a k tomu ešte aj developer, tak rebríček poteší.”

Výsledky testovania SkillValue boli porovnané aj s výsledkami spoločnosti Hacker Rank. Výstupné údaje dvoch od seba nezávislých testovaní sa zhodujú v miere od 80 do 90 %.

Ak si chcete overiť svoje programátorské znalosti, môžete tak urobiť jednoducho tu.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár