EAST MAG

Nový IT systém rozprúdil bratislavskú vodu a získal ocenenie v rámci súťaže SAP Quality Awards 2018

Zavedením SAP-u v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa zlepšila flexibilita, spresnili rozhodovacie procesy aj služby klientom. Za tento  projekt získala Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s gd-Team a Infra Services striebornú medailu prestížnej súťaže SAP Quality Awards 2018 v regióne strednej a východnej Európy.

Bratislavská vodárenská spoločnosť – to nie sú iba desaťtisíce klientov, ktorým treba každý deň zabezpečiť dodávku vody, pomôcť s riešením prípadných mimoriadnych udalostí, so zapojením nových odberných miest alebo pravidelne posielať faktúry. Zároveň sa treba starať o tisíce kilometrov potrubí a vodárenskej infraštruktúry, ktorú treba udržiavať v čo najlepšom stave, aby neprichádzalo k nákladným a aj pre klientov nepríjemným haváriám.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Spravovať takú rozsiahlu databázu údajov a vzťahov bez dobrého informačného systému nie je efektívne. „Kvalitné komplexné riešenia v oblasti podnikových informačných systémov sú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou,“ hovorí Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ BVS a predseda Predstavenstva Infra Services, a.s., ktorá – ako dcérska spoločnosť BVS – proces implementácie nového IT systému v spoločnosti zastrešovala.

Zľava: M.Hutkai, Ľ. Lauko, Zs. Lukáč a E. Gottschall

Možností bolo viac
Vodárenská spoločnosť sa už od roku 2012 zaoberala myšlienkou, ako ďalej postupovať v oblasti IT riešení. Mohol byť upgradovaný existujúci systém alebo „na kľúč“ podľa potrieb firmy vytvorené úplne nové komplexné IT riešenie. Zároveň sa zvažovala aj implementácia systému na báze SAP, ktorý v celej Európe používa už takmer osemdesiat percent významných dodávateľov v oblasti sieťových odvetví. Práve toto štandardizované riešenie sa ukázalo ako najvýhodnejšie. „Nebola to ľahká úloha, lebo vodu ani firmu, ako je Bratislavská vodárenská spoločnosť, nemôžete na chvíľu vypnúť a klientom povedať: prosím, vydržte, my teraz meníme náš IT systém,“ spomína Lukáč. Kľúčové preto bolo nájsť odborného garanta, ktorý vie riešenia SAP implementovať, má s podobnými projektmi dostatok reálnych skúseností a pracovníkov.

Testovací model

Do projektu sme vstúpili s viac ako desaťročnými referenciami z nemeckého trhu, kde sme pomáhali integrovať SAP vo viacerých utility spoločnostiach,“ hovorí Erik Gottschall, riaditeľ spoločnosti gd-Team, a.s. Cieľom bolo čo najviac zefektívniť procesy v spoločnosti tak, aby boli informácie jednoducho dostupné a práca s nimi bola efektívna. Ako najefektívnejšie riešenie sa ukázala kombinácia modulu na riadenie podnikových zdrojov ERP s modulom vyvinutým spoločnosťou SAP špeciálne pre spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním sieťových služieb vo vodárenstve.

Aby sme si overili, či takýto systém bude klientovi vyhovovať, pripravili sme plne funkčný pilotný projekt, ktorý sme otestovali na reálnych dátach a v neskorších fázach implementácie sa nám veľmi osvedčil,“ hovorí E. Gottschall.

Je náročné byť iný
Veľkou výhodou navrhnutého riešenia je, že pracuje so štandardizovanými procesmi, ktoré fungujú aj inde v Európe. „Ak niečo robíte úplne inak ako všetci, ste síce jedinečný, no na druhej strane je takéto riešenie finančne aj odborne veľmi náročné. Najväčšou nevýhodou však je, že pri vlastnom riešení nemôžete využiť skúsenosti ostatných,“ hovorí Milan Hutkai, generálny riaditeľ Infra Services, a.s. Dnes nasadený systém sa síce prispôsobil potrebám spoločnosti, ale zároveň sa niektoré procesy vnútri firmy museli prispôsobiť novému systému. „Klientovi sme to takto navrhli nie preto, že by nebolo možné systém upraviť, ale preto, že takéto riešenie bude v konečnom dôsledku lepšie aj pre neho samotného,“ vysvetľuje E. Gottschall.

Proces implementácie však nebol jednoduchý. Časť zamestnancov sa, prirodzene, obávala zmien. „Naši pracovníci strávili mnoho hodín s radovými zamestnancami BVS, pomáhali im adaptovať sa na nový systém a objasňovali im, prečo sa niektoré veci budú teraz robiť inak, ako sa robili v minulosti,“ hovorí E. Gottschall. Veľmi dôležité taktiež bolo, že za projektom stálo celé vedenie spoločnosti. „Je prirodzené, že pri takýchto zmenách sa medzi zamestnancami firmy prechádzajúcej na nový IT systém nájdu aj hlasy neistoty – o to dôležitejšie je presvedčenie vedenia spoločnosti, že ide dobrým smerom a že zmena vo výsledku firme pomôže,“ hovorí M. Hutkai.

Ostrý štart
Vďaka nasadeniu všetkých zainteresovaných strán sa ostrý štart systému spustil v plánovanom termíne – na prelome rokov 2017 a 2018. „Podarilo sa nám ľudí nadchnúť pre zmenu a aj radoví zamestnanci BVS a Infra Services začali prechod na nový IT systém vnímať ako svoj projekt. Dokonca mi jeden zamestnanec klienta volal aj na prvý sviatok vianočný a preberal so mnou technické detaily, ktoré ho zaujímali, aj keď to nebola jeho zodpovednosť,“ spomína E. Gottschall.

Pozitívne výsledky sa dostavili čoskoro po spustení systému. „Systém ponúkol nové funkcionality, ktoré zefektívňujú výkon realizácie podnikových procesov spolu s využívaním informácií a poskytovaním služieb zákazníkom,“ vysvetľuje Ľudovít Lauko, vedúci odboru informatiky BVS. Nový systém je odolnejší voči „ľudským chybám“, keďže obsahuje kontrolné mechanizmy eliminujúce duplicity alebo možnosti nekorektného zadávania údajov, a je aj efektívnejší pri poskytovaní služieb. Napríklad procesy súvisiace s obsluhou zákazníkov sa zautomatizovaním viacerých úkonov skrátili, čo prispelo k celkovému zrýchleniu vybavovania klientov.

Systém postavený na štandardnom riešení má pre firmu aj ďalšie výhody. A to, že v súčasnosti nasadené riešenie je možné rozšíriť o ďalšie služby. „Spoločne sme vyvinuli kvalitný produkt, ktorý môže slúžiť ako vzor riadenia podnikových procesov a zdrojov vo vodárenstve na Slovensku,“ hovorí M. Hutkai.

Pre Slovensko významná cena
Spoločnosť SAP pravidelne vyhodnocuje implementáciu jednotlivých projektov. Za kvalitu a efektivitu implementácie tohto projektu získala Bratislavská vodárenská spoločnosť, v spolupráci s gd-Team a Infra Services striebornú medailu v rámci prestížnej súťaže SAP Quality Awards 2018 v regióne strednej a východnej Európy.

Napriek tomu, že sa na Slovensku moduly SAP implementujú prakticky už od začiatku deväťdesiatych rokov, je toto iba tretíkrát v histórii a vôbec prvýkrát v tejto kategórii, keď toto ocenenie bolo udelené pre projekt nasadený na Slovensku,“ hovorí E. Gottschall, riaditeľ spoločnosti gd-Team. Rovnako spokojný s touto cenou je aj generálny riaditeľ BVS Zs. Lukáč a generálny riaditeľ Infra Services M. Hutkai.
Pre nás je veľmi dôležitý predovšetkým fakt, že sa nám podarilo spoločne implementovať systém, ktorý prináša svoje výsledky. Som rád, že sme ocenení, no ten skutočný prínos nedefinuje prvé druhé alebo tretie miesto v súťaži, ale to, že sme získali novú kvalifikáciu pri riadení oboch firiem,“ uviedol M. Hutkai. „Ocenenie v súťaži SAP Quality Awards 2018 si veľmi vážime, pričom ho vnímame predovšetkým ako záväzok voči našim klientom,“ skonštatoval generálny riaditeľ BVS Zs. Lukáč.

Súťaž a jej organizátor
Organizátor súťaže – spoločnosť SAP – je svetovým lídrom v oblasti komplexných podnikových softvérových riešení. Produkty spoločnosti využíva viac ako 400-tisíc zákazníkov z podnikateľského a verejného sektora na celom svete. Súťaž každoročne oceňuje projekty, ktoré sa preukážu najlepšími výsledkami v oblasti plánovania, implementácie a prevádzky systémových riešení SAP. Odborná porota hodnotí plnenie náročných kvalitatívnych kritérií s dôrazom na návratnosť investícií. „Spoľahlivé dodávky vody sú kľúčové pre Bratislavčanov aj miestne firmy. Je nevyhnutné, aby sa Bratislavská vodárenská spoločnosť pri ich zabezpečovaní mohla opierať o funkčné a robustné IT riešenia, ktoré uľahčujú a zrýchľujú mnohé procesy. Úspech v SAP Quality Awards, ktorý dosiahli spolu s gd-Team v konkurencii projektov z ďalších krajín strednej a východnej Európy, je veľmi dôležitým ocenením kvality ich práce. A potvrdením faktu, že v BVS dnes majú špičkový softvér, ktorý pomôže v ďalšom rozvoji tejto spoločnosti a jej služieb v prospech zákazníkov,“ povedal Reinhard Schwarz, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

tlačová správa

Pridajte komentár