EAST MAG

5 nových vynálezov sa predstavilo na MyMachine Slovakia Expo 2019

V utorok 18. júna 2019 sa v Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach konalo záverečné podujatie 3. ročníka programu MyMachine Slovakia. Tento rok sa doň zapojilo 6 základných, 5 stredných a 3 vysoké školy z Košického, Prešovského a Žilinského kraja.

MyMachine je neformálny vzdelávací program, ktorý dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Jeho cieľom je oslava a podpora tvorivosti a zručnosti detí a mladých ľudí. Na Slovensku ho zastrešuje Karpatská nadácia a generálnym partnerom je firma Magna PT, celosvetový výrobca automobilových komponentov.

REKLAMA
Funkčné prototypy

V projekte počas jedného školského roka spolupracujú základné, stredné odborné a vysoké školy. Na MyMachine Slovakia Expo 2019 sa predstavilo 5 funkčných prototypov vynálezov –  lietajúca stolička Levittér, Dvere do zázračnej krajiny, boxovací Robot ZeŽi, kabínka My dress machine a Upratovací stroj Stevie.

Koncept programu je postavený na myšlienke, že ak nájdeme tých správnych partnerov, dokážeme spolu vytvoriť aj to, čo sa na prvý pohľad zdá nemožné. Aby sme však tejto našej sile uverili, treba od malička vymýšľať, skúšať a nebáť sa zlyhania. Učiť sa pozrieť na problém v inom uhle, pracovať v tíme, počúvať a prijímať spätnú väzbu,“  vysvetlila Žofia Teplická, koordinátorka programu MyMachine Slovakia. Zapojenie sa organizácií do programu je dobrovoľné a bez finančných odmien. „Náklady na materiály sú jediné a aj tie sa rôznia, keďže vynálezy sú z iných materiálov. Tento rok boli náklady maximálne okolo 700 eur na jeden vynález, ten najdrahší,” dodáva Teplická.

Vynálezy sa po MyMachine Expo vrátia na základné školy, v ktorých vznikol prvotný nápad na ich zostrojenie. „Chceme, aby sa deti mohli pochváliť aj rodičom a kamarátom, na čom pracovali. Následne budú vynálezy používané na prezentačné účely v rámci programu.”

Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.

3 fázy MyMachine

1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy.
2. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
3. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Spolupráca na rôznych úrovniach vzdelávania

Spolupráca s univerzitami či inými organizáciami je pre deti žiakov základných škôl veľkým zážitkom. „Pri návšteve závodu v Kechneci, kde sa vyrábal Levittér, boli deti očarené z toho, že to, čo oni vymysleli, berú ľudia vážne a venujú sa tomu v aj takom veľkom závode. Výborné na programe je to, že školy navzájom nesúťažia a nerealizuje sa iba myšlienka, ktorá vyhrá, ale každá zapojená škola získa svoj vynález,“ opísala Terézia Glovová, učiteľka zo Základnej školy v Drienove.

Študentom vysokých škôl zas program ponúka príležitosť spolupracovať a navrhovať pre tých najťažších klientov – deti. „Hoci do vynálezu v procese návrhu sme nezasahovali, jeho kompletizácia do výrobnej sféry pre strednú školu ostala už len na nás. Bolo milé sledovať úprimnú radosť detí z ich vlastného vynálezu na stretnutí v knižnici TUKE,” zhrnul Tibor Ďuriš, študent Katedry dizajnu na Fakulte umení TUKE.

Začiatkom bola túžba 6-ročného chlapčeka

Slovenského MyMachine sa zúčastnil aj spoluzakladateľ programu Filip Meuris. „Začali sme pred 10 romi vďaka 6-ročnému Oskarovi, synovi nášho kolegu. Prišiel s nápadom, že u nich doma na dvore majú zakopaný poklad a nakreslil prístroj, ktorý by poklad našiel. Prišiel so svojou kresbou za ockom s otázkou, či by mu ho vedel zostrojiť. Otec povedal že on sám nie, ale iní by mu s ním mohli pomôcť. Tento nápad sa nám tak zapáčil, že sme sa rozhodli zorganizovať ho ako taký malý experiment – čakali sme, že sa zapojí možno jedno dieťa. Nakoniec sme už v prvom ročníku mali 32 detí z viac ako 15 škôl.”

Predstavitelia zapojených inštitúcií a organizácií MyMachine Slovakia.

V súčasnosti sa realizuje program v 10 krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA a Nórska. „Na Slovensku vidím úžasnú imagináciu detí aj kvalitnú technickú úroveň študentov. Program budeme rozširovať aj do iných krajín, sme však veľmi striktní – krajina musí mať organizáciu, ktorá MyMachine zastreší, a presvedčiť nás, že nápad detí aj bude zrealizovaný,” dodal F. Meuris.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár