EAST MAG

Duálne vzdelávanie v Košiciach má nových absolventov

Na východe Slovenska sa duálne vzdelávanie zameriava aj na jednu z najperspektívnejších oblastí – informačno-komunikačné technológie. V Košiciach ho zabezpečuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia už od roku 2013. Za 6 rokov vzdelávania zameraného na prax táto forma vzdelávania prispela 84 absolventmi, ktorí sa uplatnili ako správcovia sietí, databáz a aplikácií, niektorí našli uplatnenie ako programátori či projektoví manažéri v nových a perspektívnych IT oblastiach.

V roku 2019 ukončilo vyššie pomaturitné štúdium v odbore Počítačové systémy 25 mladých ľudí. „Veľkou výhodou absolventov oproti novým zamestnancom je, že nastupujú do prostredia, ktoré už dobre poznajú, k známym ľuďom aj tímlidrovi. Sme veľmi radi, že si pred 3 rokmi vybrali našu spoločnosť a duálne vzdelávanie, o ktorú je čoraz väčší záujem a má v košickom regióne istú budúcnosť. Prajem im v ich kariére veľa splnených cieľov a priestor pre sebarozvoj, vďaka ktorému bude rásť aj celá naša spoločnosť,” priblížil Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.

REKLAMA

Rýchlejšie ako hiring nového člena

Každý absolvent duálu má isté pracovné miesto v spoločnosti T-Systems Slovakia. Dvoch čerstvých absolventov do svojho tímu DC LAN Germany 02 prijal aj tímlíder Jozef Šoltés. „V našom tíme sú už viac ako rok a vidím ich progres a aj ciele, ktoré by mali dosiahnuť v horizonte 2 rokov. Už majú definovaný projekt, na ktorom budú pracovať po nástupe do zamestnania, začínajú na pozícii network administrátor.” Z pozície tímlídra hodnotí plynulý prechod dualistov na konkrétnu pracovnú pozíciu pozitívne. „Pri hiringu nového člena by celý proces od hľadania až po zaškolenie trval približne polroka, takto mám v tíme dvoch nových ľudí, ktorí sa poznajú s tímom a ja zas viem úroveň ich schopností.

Zo spolužiakov kolegovia

Absolventom duálu v roku 2019 je aj Marek Feňák, ktorý nastúpi na pozíciu ICT administrator II. Na štúdium sa prihlásil 4 roky po ukončení strednej strojníckej školy. „Po maturite som manuálne pracoval, no prišiel som na to, že to nie je ono. Rozhodol som sa pre duál, pretože toto štúdium je určené aj mladým ľuďom bez IT znalostí.” Najlepšie sa praktické zručnosti podľa Mareka Feňáka získavajú priamo vo firemnom prostredí: „Prax človeka baví, keď na nej môže niečo aj robiť a nielen sedieť. Dnes už premýšľam inak ako po ukončení strednej školy, pomohli mi v tom moje pracovné skúsenosti, vďaka ktorým si vážim, že som mohol študovať niečo perspektívne a že mám teraz príležitosť kontinuálne budovať svoju kariéru.

Dávid Krátky, budúci ICT administrator II, prišiel na duál zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, za sebou má aj skúsenosť s vysokou školou. „Začal som študovať, no v prvom ročníku sme sa venovali najmä programovaniu. Mňa už od strednej bavili siete a tým by sme sa venovali až na inžinierskom stupni. Vedel som, že to je oblasť, v ktorej sa chcem zlepšovať, preto som sa prihlásil na duál.” Za veľkú výhodu študentov duálneho vzdelávania považuje možnosť vyskúšať si rôzne oblasti v rámci organizácie T-Systems Slovakia. „Aj ja som si vyskúšal iný tím. Je super, že počas štúdia môžeme spoznať viaceré sféry a technológie bez nejakých náročných procesov či pohovorov. Aby mladého človeka bavila práca, musí si nájsť smer, ktorým chce ísť.

Podpora duálneho vzdelávania

Duálna forma vzdelávania sa zameriava na praktickú pripravenosť mladého človeka a zvýšenie jeho šancí uplatniť sa na trhu práce – 70 % štúdia tvorí prax, 30 % získavanie vedomostí. Základom kvalitného odborného vzdelávania je spolupráca a prepojenie vzdelávacích inštitúcií so spoločnosťami, ktoré vedia študentom poskytnúť možnosť praktickej prípravy.

Ako kraj sa snažíme viesť naše školy k duálnemu vzdelávaniu. Podaril sa nám zvýšiť počet zamestnávateľov a zazmluvnených prevádzok, ktoré spolupracujú so strednými školami, zo 40 z minulého roka na 140. Toto duálne štúdium v odbore Počítačové systémy je špecifické aj svojimi začiatkami, ktoré boli ešte pred platnosťou novely zákona o duálnom vzdelávaní. Teší ma, že naň máme pozitívne ohlasy. Aj takýmto spôsobom pomáhame mladým ľuďom uplatniť sa doma v Košiciach a neodchádzať z regiónu,” vyjadril sa Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Začiatkom roka 2019 som navštívil IT vzdelávacie centrum v Košiciach a už vtedy som zdôraznil, že T-Systems Slovakia patrí medzi firmy, ktoré pripravili kvalitné základy duálneho vzdelávania. Je to pozitívny príklad prepojenia odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou. Dobré ohlasy sú zo strany zamestnávateľov aj študentov. Táto forma vzdelávania má budúcnosť, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa veľmi intenzívne venuje problematike a potrebe duálneho vzdelávania,” vyjadril sa Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzinárodný certifikát pre absolventov

Prostredníctvom duálneho štúdia si uvedomujeme potrebu spoločne sa podieľať na vzdelávacom procese prepojenom s praxou a umožniť tak svojim žiakom vzdelávať sa odborne, jazykovo a najmä sa už počas štúdia aktívne zapájať do pracovných procesov vo firme. Benefitom pre našu školu je úzka spolupráca s najväčším IT zamestnávateľom v kraji, vytváranie spoločných pracovísk aj zvyšovanie záujmu o odborné vzdelávanie,” opísal Štefan Krištín, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

Duálne vzdelávanie v IT oblasti vychádza z nemeckého modelu vzdelávania, jeho špecifikom sú jednotné záverečné skúšky, čo zaručuje rovnaké odbornú kvalifikáciu a zručnosti absolventov v Mníchove, Berlíne a pod značkou DUALpro aj absolventov v Košiciach. 22 absolventov v Košiciach spolu s diplomom Dis. získalo aj nemecko-slovenský certifikát odbornej spôsobilosti Fachinfomatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Študenti duálneho vzdelávania sú jediní mimo Nemecka, ktorí môžu získať tento certifikát.

 

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár