EAST MAG
brexit

Slováci sa vrátia skôr z osobných dôvodov, nie pre Brexit

K dnešnému dňu, 31. januára 2020, odchádza Veľká Británia z Európskej únie.

O téme Brexitu sme sa porozprávali s Veronikou Miškech Fričovou, Trade and Development Officer v košickej pobočke British Chamber of Commerce in the Slovak Republic.

REKLAMA

Je dnešný Brexit definitívny?

Odstúpenie Veľkej Británie z EÚ k dnešnému dňu je definitívne v zmysle, že Veľká Británia určite z EÚ odchádza. Do konca roka 2020 však bude trvať prechodné obdobie, počas ktorého bude Británia dodržiavať všetky EÚ dohody, teda prakticky sa nič nemení. Počas tohto obdobia bude Británia rokovať s EÚ o budúcich obchodných a iných vzťahoch. Ak vznikne dohoda, ktorú odsúhlasí Británia aj všetky členské štáty EÚ, tá príde do platnosti k 1. januáru 2021.

Ak takáto dohoda nevznikne a Británia odmietne ďalšie predĺženie prechodného obdobia, s najväčšou pravdepodobnosťou nastane tvrdý Brexit, teda vzájomný obchod sa automaticky začne riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Konečný termín pre predĺženie prechodného obdobia je 30. jún 2020.

Veronika Miškech Fričová, foto: V. M. F.

Aký je rozdiel medzi tvrdým odchodom z EÚ a dohodou o odchode?    

Dohoda o odchode, ktorá definuje podmienky odchodu Británie z EÚ, už bola odsúhlasená. Tá napríklad zaručuje občanom EÚ v Británii aj Britom, ktorí žijú v EÚ, ich práva pre trvalý pobyt v súčasnej podobe a to počas prechodného obdobia aj po ňom.

 V prechodnom období je potrebné vytvoriť a odsúhlasiť dohodu o budúcich vzťahoch, ktorá nadobudne platnosť od roku 2021. 

Dohoda zadefinuje nové obchodné vzťahy na základe spoločného vyjednávania, ktoré začne v marci 2020. Verím, že cieľom vyjednávania bude vytvorenie dohody o voľnom trhu. V prípade tvrdého Brexitu sa vzájomný obchod začne riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a teda Británia nebude mať s EÚ zvýhodnené obchodné vzťahy. V takomto prípade by začali byť platné clá a iné bariéry pre medzinárodné obchodovanie medzi Britániou a EÚ podľa Svetovej obchodnej organizácie.

 Ďalšie oblasti, pre ktoré je potrebné dohodnúť budúce vzťahy, sú napríklad nový imigračný systém, podmienky pre štúdium a zamestnávanie občanov EÚ v Británii a naopak, podmienky pre presadzovanie práva, zdieľanie a bezpečnosť dát, normy pre leteckú dopravu, prístup k vodám pre rybolov, dodávky elektriny a plynu a udeľovanie koncesií pre lieky.

Londýn, január 2019.

Čo predstavuje vystúpenie Veľkej Británie z EÚ pre úniu? 

Viaceré analýzy hovoria o nepriaznivom dopade na ekonomiku Británie aj EÚ. Skutočné následky však určí dohoda o budúcich vzťahoch.

Aké konkrétne dopady bude mať Brexit na Európanov, Slovákov?  

Slováci, ako aj iní Európania žijúci v Británii, najmenej 5 rokov majú právo požiadať o trvalý pobyt a ostať teda žiť so všetkými doterajšími právami v krajine. Viac informácií je k dispozícii na oficiálnej stránke britskej vlády – v slovenčine. Podmienky pre študentov vysokých škôl v Británii sa počas prechodného obdobia nemenia.

Voľný pohyb však prestane platiť na konci prechodného obdobia. Nová obchodná dohoda a nové podmienky o migrácii a pre štúdium občanov EÚ určia možnosti a obmedzenia pre Slovákov, ktorí majú záujem v Británii študovať, pracovať alebo obchodovať na britskom trhu.

Boris Johnson, súčasný britský premiér.

Máte predstavu, koľko Slovákov sa nachádza vo Veľkej Británii?

Podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí SR je v Británii okolo 90 000 slovenských občanov. Určite nie zanedbateľné číslo tvoria Slovákci pracujúci v IT sektore.

Je podľa Vás brexit dostatočným dôvodom pre Slovákov v Británii, aby sa vrátili?

Osobne si nemyslím, že Brexit je dostatočne silný dôvod pre tých Slovákov, ktorí v Británii žijú už dlhší čas a majú vybudované zázemie, aby sa rozhodli vrátiť. Sama som sa z Británie vrátila do Košíc po 12 rokoch a na základe osobnej skúsenosti, ako aj rozhovorov s viacerými Slovákmi, ktorí sa vrátili, si dovolím tvrdiť, že väčšinou sú to osobné dôvody, túžba byť bližšie pri rodine a blízkych a zaujímavé pracovné príležitosti, ktoré presvedčia ľudí vrátiť sa.

Máte nejaké informácie o tom, že by niektorí zvažovali možnosť vrátiť sa?

Mám veľa priateľov a známych, Slovákov, ktorí už niekoľko rokov žijú v Británii a aj keď niektorí už istú dobu zvažujú návrat, čakajú skôr na vhodnú príležitosť ako by sa ponáhľali s odchodom v súvislosti s Brexitom. 

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár