EAST MAG

O tom, ako IT firma dala šancu študentke. A oplatilo sa.

Volám sa Kamila Kolesárová a som študentkou 3. ročníka odboru slovenský jazyk a literatúra – geografia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Možno sa pýtate, ako je možné, že študentka slovenčiny a geografie dostala šancu – dala mi ju jedna IT firma. Odpoveď je jednoduchá – ochota naučiť a učiť sa.

Moja cesta v Nateku sa začala v apríli 2018. Firma v tom čase súrne hľadala niekoho, kto by im vedel pomôcť vo finančnom tíme. Nápor práce sa stupňoval, preto sa rozhodli nájsť niekoho, kto by im na čiastočný úväzok vedel pomôcť  a zefektívnil tak proces spracovania faktúr. No a nejakým spôsobom si našli mňa. Ako študent 1. ročníka som v tom čase mala dosť voľného času a aj keď šlo o prácu v úplne inej oblasti, akú študujem, Natek bol aj napriek tomu ochotný dať mi šancu a po spoločnom rozhovore so šéfom finančného oddelenia sa rozhodli prijať ma skúšobne na pár mesiacov. Po pár týždňoch spoločných zaškoľovaní a telefonátov na diaľku s finančným tímom som bola pripravená pracovať s reálnymi číslami a stať sa plnohodnotným členom tímu.

Zaškoľovanie v praxi

Veľkým pozitívom bolo, že od prvého momentu ma zaškoľovali v praxi. Nešlo o žiadne fabulované situácie, ale o ozajstné čísla a fakturačné prípady v reálnom čase. To bolo, samozrejme, veľkým prínosom, pretože postupne som prechádzala na samostatnú prácu a tento prechod bol úplne prirodzený, spontánny a dával mi možnosť byť nápomocnou pre finančný tím už od prvých momentov. Natek mi ako študentovi dôveroval a dal možnosť pracovať a učiť sa nielen v oblasti financií a toho, ako funguje svet obchodu predaja a nákupu, ale taktiež ma učil zodpovednosti a spôsobom, ako zefektívniť prácu, ktorú vykonávam. Naučila som sa aj, ako si usporiadať svoj pracovný a školský  čas, to, ako si zadeliť úlohy, určiť priority a vedieť reagovať na výzvy a nové situácie, ktoré každý deň priniesol.

Momentálne v Nateku pracujem už druhý rok a je to pre mňa obrovská skúsenosť do života. Verím, že tieto skúsenosti a schopnosti budem mať možnosť zdokonaľovať aj naďalej a využiť ich pri rozvoji finančných procesov vo firme a samotnej práci na mojej pozícii. Každý deň mám možnosť učiť sa niečo nové a vďaka profesionalite tímu a ich dôvere vo mňa tak môžem byť členom firmy, ktorá otvára nové možnosti aj pre študentov a ľudí, ktorí sa majú chuť niečo naučiť, zdokonaľovať sa a pracovať na sebe.

autorka článku: Kamila Kolesárová

komentáre 2