EAST MAG
upjs

(Týž)deň stáží UPJŠ pomôže študentom zamestnať sa

Pandémia koronavírusu výrazne vplýva aj na mladých ľudí a ich uplatniteľnosť na trhu práce. Možnosti študentských brigád a ubytovania (z dôvodu uzavretia internátov) sú v súčasnosti obmedzené a mladí ľudia nemajú taký priestor zamestnať sa popri štúdiu ako po iné roky. Uvedomila si to aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej nezamestnanosti najdramatickejšie stúpla v prvej vlne pandémie, teda na prelome marca a apríla a v priebehu leta ďalej stúpala, pričom vrchol dosiahla v júli (7,65 %). V auguste, septembri aj v októbri je možné pozorovať pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najmä septembrový pokles je potešujúci, keďže na pracovný trh vtedy zvyčajne vstupujú absolventi vysokých škôl (aj stredných). Podobný trend je možné pozorovať špecificky pri ponukách stáží.

Záujem o stáže

Keďže získavanie pracovných skúseností popri štúdiu je pre budúce uplatnenie sa kľúčové, posledný novembrový týždeň po druhýkrát patril na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Týž)dňu stáží. Tentokrát však v online forme.

Po minuloročnom úspechu podujatia sme sa rozhodli prehĺbiť spoluprácu so zamestnávateľmi a pre študentov pripraviť viacero online aktivít, ktoré im napomohli k získaniu stáže,“ hovorí o podujatí riaditeľka Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) Veronika Zibrinyiová.

Študenti UPJŠ sa mohli zúčastniť webinárov, ktoré viedli zamestnávatelia na aktuálne témy z praxe. Taktiež mohli absolvovať chat aj online pohovory so zamestnávateľmi. Úspešnou bola aj panelová diskusia vysielaná naživo na Facebooku, v ktorej sa študenti od zamestnávateľov dozvedeli, prečo by mali pracovať už popri štúdiu.

tlačová správa

Pridajte komentár