EAST MAG
SPF_postupujúci
Foto: archív FA Košice

V Košiciach sa spievalo po francúzsky

V uplynulých dňoch sa už tradične ako každý rok konalo krajské semifinále súťaže Spievam po francúzsky pre východné Slovensko v Košiciach. Účastníci tohto ročníka rozozvučali priestory klubu GES frankofónnymi piesňami a v úžasnej atmosfére takmer rozospievali publikum.

Spievam po francúzsky je, ako to už názov našepkáva, súťaž v spievaní po francúzsky, ktorá sa koná raz ročne. Existuje už viac ako 20 rokov a jej hlavným organizátorom je Francúzska aliancia Banská Bystrica. Krajské semifinále pre východné Slovensko si každý rok berie pod záštitu Francúzska aliancia Košice a pre západné Slovensko Francúzsky inštitút na Slovensku.  

REKLAMA

Podujatie je zároveň aj príležitosťou pre učiteľov – kolegov francúzskeho jazyka stretnúť sa, alebo sa dokonca spoznať.

Pedagógovia. Foto: archív FA Košice

Na tohtoročnej edícii sa zúčastnilo 26 spevákov rozdelených do troch vekových kategórii a absolútnym víťazom, alebo skôr víťazkou sa už po druhý rok stala Vanesa Michalíková zo ZŠ Komenského v Sabinove.

Veľká vďaka patrí podľa organizátorov všetkým učiteľom, ktorí sa nad rámec svojich povinností venujú mladým talentom. Obrovské poďakovanie patrí aj členom poroty, pani Anete Hollej (predsedníčke poroty), Irene Kasalovej a Paulovi Fabrègovi, za ich profesionálny prístup a zároveň dobrovoľnícku účasť a žiakom Gymnázia M. R. Štefánika za dobrovoľnícku pomoc pri podujatí. Všetkým, ktorí postúpili do národného kola želáme dňa 3. mája v Banskej Bystrici veľa úspechov.

Dobrovoľníci. Foto: archív FA Košice

externý prispievateľ

Autorom tohto článku je externý prispievateľ.

Pridajte komentár