EAST MAG

IT pomáha rozdalo viac ako 10 000 eur

Keď celý svet ustrnul v dôsledku pandémie, klaster Košice IT Valley sa rozhodol pomôcť rovnako ako iní veľkí hráči v našej spoločnosti. Členovia IT Valley založili transparentný účet IT pomáha.

Financie z transparentného účtu, ktorému sa podarilo vyzbierať vyše 10 000 eur, smerovali na pomoc miestnym zdravotníckym a sociálnym zariadeniam s cieľom zabezpečiť chýbajúci zdravotnícky materiál pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a iné marginalizované skupiny ľudí v regióne východného Slovenska.

O rozdelení podpory rozhodovala komisia transparentnosti, zložená zo zástupcov Košice IT Valley a predstaviteľov ďalších IT firiem: Pavol Miroššay – výkonný riaditeľ Košice IT Valley, Juraj Girman – viceprezident T-Systems Slovakia, predseda správnej rady Košice IT Valley, Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie, Ivan Hruška – podnikateľ, zakladateľ viacerých IT spoločností v Košiciach, Radovan Hudák – prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničné vzťahy a mobilitu, Štefan Lacko – Delivery head Košice, GlobalLogic.

Z transparentného účtu bola podporená Oáza – nádej pre nový život a Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP.

Finančná zbierka bola oficiálne ukončená 5. júna 2020. V súčasnosti v IT sektore na východe pracuje približne 15 000 ľudí. Počas pandémie zvládol IT sektor prechod na prácu z domova bez závažných kvalitatívnych či kvantitatívnych obmedzení a reštrikcií.

Okrem IT pomáha klaster spolupracoval pri vzniku platformy pridemneskor.sk, ktorá pomáhala reštauráciám a službám existovať počas doby, keď museli byť tieto podniky uzavreté.

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár