EAST MAG
herný dizajn

Na VŠMU otvárajú prvý študijný program zameraný na herný dizajn

Vysoká škola múzických umení v Bratislave otvára na Slovensku úplne prvý vysokoškolský študijný program zameraný na herný dizajn a tvorbu videohier.

O rozmachu herného priemyslu už v súčasnej dobe asi ani nie je potrebné hovoriť. Aj na Slovensku, dokonca aj v Košiciach, máme spoločnosti, ktoré sa venujú hernému priemyslu a spolupracujú aj na svetových herných tituloch. Problémom je však v našich končinách nedostatok kvalifikovaných profesionálov. Víziu zmeniť túto situáciu má VŠMU a jej nový študijný odbor – Herný dizajn.

Štúdium bude trojročné

Priznám sa, že sa veľmi teším z progresu v oblasti vzdelania v hernom priemysle. Je to za mňa veľmi rozumný krok a konečne sa aj školstvo začína orientovať smerom, ktorý je už dlhodobo veľmi progresívny a v mnohých krajinách dokáže vytvárať veľmi významné hodnoty a zamestnávať množstvo ľudí. Slovensko sa týmto určite posúva ďalej v oblasti herného vývoja – ide o malý krôčik, ktorý ale indikuje zmenu v zmýšľaní a chápaní herného priemyslu. Evidujeme už zvýšený záujem v oblasti vzdelania na stredných a základných školách a ja som veľmi rád, že vysoké školstvo sa pridáva k nastolenému progresívnemu trendu a že toho môžem byť súčasťou,” hodnotí Peter Nagy z Games Farm.

Bakalársky trojročný program ponúka Filmová a televízna fakulta VŠMU. Ako uvádza fakulta na svojej webovej stránke:

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti herného dizajnu. Ide o rozvíjanie talentu, schopností a zručností vo využívaní najaktuálnejších praktík v súčasnom prostredí herného priemyslu na Slovensku a vo svete. Dôraz sa kladie na zvládnutie praktických zručností práce s hernými programami, estetiku média a novovznikajúce postupy rozprávania herných príbehov s dôrazom na budúci prienik herného priemyslu s filmovým priemyslom. Ide o pochopenie jednoty dramaturgie herného príbehu a výtvarného poňatia obrazu, jeho kinetiku, ale aj etiku vo vzťahu k užívateľovi. Výzvou je aplikácia hernej interakcie s hraným filmom. Súčasťou výchovy je aj smerovanie študentov k tvorbe pre potreby internetového priestoru, mediálne mobilné siete a verejné priestorové vizuálne prezentácie.

Učiť budú aj ľudia z praxe

Nový odbor zameraný na herný dizajn podporujú aj profíci z praxe, napríklad aj Ladislav Dedík zo štúdia 727 či Peter Nagy z Games Farm. Garantom programu je Ľudovít Labík.

herný vývoj

Mojou snahou bude odovzdať čo najviac z toho, čo som sa za tie desiatky rokov a projektov naučil, aby ľudia nemuseli ísť zo zelenej lúky, ale aby mali čo najviac first-hand experience v tejto oblasti. Samozrejme, je množstvo vecí, ktoré neovládam a preto som veľmi rád, že súčasťou tohto programu sú aj ďalší veteráni z priemyslu, ktorí prinesú aj iné pohľady na aktivity v hernom priemysle,” teší sa P. Nagy.

Tvorba hier je perspektívna

Na otázku, či vidí tento odbor ako posilnenie slovenského herného priemyslu odpovedá: „Nepochybne – vždy je najťažšie urobiť prvý krok, a preto som veľmi povďačný ľuďom, ktorí stoja za iniciatívou spustiť tento odbor. Som presvedčený o tom, že ďaľšie školy potom budú nasledovať v nastolenom trende – jednoducho preto, že tvorba počítačových hier je extrémne zaujímavá, populárna, ale aj perspektívna pre ľudí, ktorí v nej pracujú a akonáhle sa vytvorí akademický rámec tak bude v záujme vysokých škôl, aby ostali kompetitívne aj v tejto oblasti.”

game days kosice
Peter Nagy na konferencii Game Days v Košiciach.

Pre všetkých záujemcov o štúdium – termín na zaslanie prihlášky je 7. december 2020.

Úspešný absolvent štúdia herného dizajnu získa titul „bakalár art“ (Bc. art.). Počas štúdia majú študenti prechádzať drobnými cvičeniami aj realizáciou autorského diela. Ak vás zaujíma, z čoho môžu byť štátnice pri takto zaujímavom študijnom odbore, pôjde o Herný dizajn, Tvorba herného prostredia, Dejiny herného dizajnu a obhajobou praktickej bakalárskej práce.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár