EAST MAG
typlusit

Pozvánka na seminár: Ako ďalej IT sektor v Košiciach

TyPlusIT online akadémia pozýva všetkých záujemcov na online seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 16.12.2020 15:00 – 16:00 hod.

Témou seminára sú Výzvy a príležitosti digitalizácie v kontexte Košického regiónu / Ako ďalej IT sektor v Košiciach. Jeho hosťami budú Miriama Hučková (výkonná riaditeľka Košice IT Valley) a Juraj Ťapák (analytik IT Asociácie Slovenska, člen Sektorovej rady pre IKT).

REKLAMA

Seminár sa bude sa venovať digitalizácii – aké výzvy a príležitosti môže digitalizácia priniesť nášmu regiónu. Druhá časť seminára bude orientovaná na smery a možnosti rozvoja IT sektora v Košiciach.

Ako sa pripojiť:

  • cez aplikáciu Zoom: Meeting ID – 894 4281 8223, Passcode – 787034
  • alebo cez internetový prehliadač kliknutím na link

TyPlusIT online akadémia

TyPlusIT online akadémia je sériou moderovaných online diskusií s cieľom priniesť prierezové informácie z oblastí digitalizácie, edukácie a rozvoja zručností. Akadémia prebieha v mesiacoch november – december 2020 a je súčasťou komunikačnej kampane TyPlusIT a nadväzuje na aktivity projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Pridajte komentár