fbpx
EAST MAG

Klaster Košice IT Valley pripravil sériu seminárov pre stredné školy „Step by Step – Od nápadu k produktu

Cieľom Košice IT Valley je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj IT a tak zlepšovať kvalitu života na východnom Slovensku. Vzdelávacie inštitúcie sú dôležitou jednotkou v ekosystéme, ktoré združenie podporuje už 14 rokov. Nadobúdanie tzv. future skills je predpokladom na budúce uplatnenie sa študentov na trhu práce. Rozhodujúca bude „univerzálnosť“ zručností a technická zdatnosť. S týmto cieľom pripravilo Košice IT Valley projekt Step by Step – Od nápadu k produktu. Je určený pre stredné odborné a priemyselné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji.

Tibor Radačovský, Software Engineering Director, GlobalLogic Slovakia.

Séria 4 seminárov je zameraná na vytváranie produktového plánu, akceptačné kritériá, testovanie, až po samotné nasadenie riešenia na vlastný server. Počas stretnutí je demonštrovaná inštalácia RPi HW (ako serverový operačný systém je použitý Linux), nasadenie operačného systému a jeho konfigurácia, až po samotné programovanie produktu. Súčasťou série je aj školenie zamerané na získanie prezentačných zručnost. Schopnosť profesionálne odprezentovať seba samého, svoju prácu a produkt, je kľúčovým aspektom projektu, na ktorom mnohokrát závisí jeho úspech.

Cieľom je prehĺbiť záujem študentov o IT a pedagógom sprístupniť nástroje, ktoré sa využívajú v praxi

Cieľom Step by Step – Od nápadu k produktu je predstaviť komplexnú štruktúru projektu v IT firme, so zameraním najmä na aktivity v jednotlivých fázach projektu a nástroje, ktoré využívajú. Táto iniciatíva si kladie za cieľ prehĺbiť záujem študentov o IT a pedagógom sprístupniť nástroje, ktoré sa využívajú v praxi. Prvou školou, ktorá absolvuje projekt Step by Step – Od nápadu k produktu je Spojená škola Kollárová 17, Sečovce.

Partnerom Step by Step – Od nápadu k produktu je spoločnosť GlobalLogic Slovakia, ktorá zabezpečila obsahovú stránku seminárov. „V našej spoločnosti si plne uvedomujeme, aké medzery majú absolventi po skončení štúdia, a teda aj našu spoločenskú zodpovednosť podielať sa na doplnení poznatkov. Veľmi aktívne sa venujeme vzdelávaniu učiteľov a študentov. Pri príprave obsahu série týchto seminárov spolupracovali aj pedagógovia, za čo aj im patrí poďakovanie a rešpekt. O to skôr dokážu obsah integrovať do už existujúcich syláb predmetov,“ reagoval Tibor Radačovský, Software Engineering Director zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia.

„Študentom, ale aj riaditeľom škôl, ktorým záleží na uplatnení svojich študentov, odporúčame, aby sa nebáli pustiť do programov, ktoré sú zamerané na získanie projektových a programátorských zručností. Nejde o to, aby sa zo študentov stali skutoční programátori, ale skôr o získanie programátorského mindsetu. Ten im neskôr pomôže pochopiť výzvy rýchlo meniaceho sa sveta, predovšetkým vďaka digitalizácii, automatizácii a robotizácii, ktoré sa budú postupne do pracovných pozícii zavádzať. Vzdelávanie študentov a pedagógov je preto dôležitá súčasť aktivít náško klastra,“ reagovala Miriama Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley.

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár