EAST MAG
internet vecí

Učitelia a IT-čkári sa spojili. Výsledkom je moderná a unikátna učebnica Internet vecí

Záujem o počítače, programovanie a digitálny svet rastie u mladých ľudí každým rokom. Vidia v tomto sektore uplatnenie a prácu snov, v ktorej môžu dynamicky rásť a rozvíjať svoje vedomosti. Žiaľ, študentom chýba metodika, ktorú by si pri realizácii projektov osvojili. Práve preto sa 8 košických IT firiem spojilo, aby vytvorili učebnicu Internet vecí. Odovzdali ju ako dar 15 stredným školám naprieč celým Slovenskom. 

Učebnice vytvoril kolektív vysokoškolských a stredoškolských učiteľov, ktorí úzko spolupracujú s expertmi z praxe. Internet vecí je modernou, unikátnou a nadčasovou učebnicou, ktorá okrem študijného materiálu obsahuje aj metodické pokyny a praktické cvičenia.

internet vecí

Fyzickú podobu nadobudla zásluhou iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach. Vďaka angažovanosti košických IT firiem, ktoré prijali túto výzvu, spoločne prispeli k riešeniu problému s nedostatkom kvalitných učebníc na stredných školách.

„Sme nesmierne radi, že sa košické firmy spojili a pridali ruku k dielu, aby učebnica Internet vecí uzrela svetlo sveta. Táto učebnica je primárne určená pre študentov, ktorí sa s týmto konceptom nikdy nestretli, pretože kniha ponúka komplexný a ucelený pohľad na túto tému. Je to výborný štartovací bod nielen pre študentov stredných škôl, ktorých zaujímajú moderné technológie, ale aj pre širokú verejnosť,“ hovorí Juraj Girman, Vice President Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia  a Predseda správnej rady Košice IT Valley. 

Cieľom je oboznámiť čitateľa s konceptom Internet of Things

Publikácia Internet vecí je určená predovšetkým žiakom stredných škôl, ale aj ďalším nadšencom moderných technológií. Jej cieľom je oboznámiť čitateľa s konceptom Internet of Things. Využívať ju možno aj ako východiskový metodický materiál pre prípravu nových predmetov zameraných na uvedenú problematiku. „Kolektív autorov – pedagógov vysokých a stredných škôl, ako aj expertov z praxe, vytvoril modernú a nadčasovú učebnicu, ktorá je vhodná pre širokú cieľovú skupinu. Sme naozaj radi, že sme našli pochopenie a podporu u našich partnerov. Sprístupnenie tejto kvalitnej učebnice školám v tlačenej forme prispeje k skvalitneniu učebného procesu v oblasti informačných technológií,“ povedal riaditeľ UVP TECHNICOM František Jakab.

Jednou z firiem, ktorá stojí za vydaním učebnice,  je aj najväčší IT zamestnávateľ na východnom Slovensku Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. „V DT ITSO SK máme radi inovácie a radi ich aj podporujeme. Založili sme inovačné centrum Innovlab, v ktorom neustále pracujeme so študentmi. Spúšťame rôznorodé programy a výzvy a častokrát sme sa stretávali s tým, že študentom chýbala teória, mali myšlienku, mali nápad, a mali aj impulz, ako svoj projekt realizujú, avšak narážali na teóriu a metodiku výroby svojho prototypu. Keď nás pán doc. Jakab z UVP Technicomu oslovil s výzvou zapojiť sa do tohto medzinárodného projektu Internet vecí, ani sme nezaváhali, pretože do celého obrazca práve tento kúsok puzzle chýbal,“  vysvetľuje Alica Nárožná Gold, projektová manažérka Innovlab startup center DT ITSO SK.

Odbor Inteligentné technológie už na piatich stredných školách

Učebnicu odovzdali v utorok 12. októbra zástupcom 15 stredných škôl. Ako vnímajú túto učebnicu? Opýtali sme sa riaditeľky Súkromnej strednej školy v Poprade Beáty Mitickej:  „Sme škola, ktorá sa venuje novým veciam. Máme na škole odbor Informačné a digitálne technológie, ktorého sme autormi, a ktorý bol už aj experimentálne overený. Síce je schválený už 4 roky, ale neustále ho vylepšujeme a inovujeme. Internet vecí je jedným zo samostatných predmetov, ktorý sme implementovali priamo do tohto študijného odboru, ale medzitým sme od minulého školského roka predkladateľmi nového experimentálneho odboru, ktorý je len na piatich školách na Slovensku. Konkrétne ide o Inteligentné technológie a tam ide Internet vecí úplne naplno. Je to veľká pomoc ako pre študentov, tak aj pre našich vyučujúcich“. 

Riaditeľka Súkromnej strednej školy v Poprade, Beáta Mitická

Pevne veríme, že učebnica Internet vecí pomôže všetkým zanietencom informačných a digitálnych technológií a posunie ich vedomosti a zručnosti o ďalší level vyššie. 

Simona Ďurkovič

komentár: 1