EAST MAG
ITMA Industry Summit

Informačné technológie zefektívňujú procesy. ITMA Industry Summit prepojil IT odborníkov s výrobným priemyslom

Prepájenie výrobného priemyslu a IT sektora je v súčasnosti jednou z najdôležitejších úloh. Aby výroba a logistika nestagnovala, ale efektívne napredovala, je najvyšší čas prepojiť tieto dve oblasti. Témou prvého ročníka ITMA Industry Summitu 2021 bolo efektívne prepájanie IT odborníkov a výrobného priemyslu s cieľom spoločne zadefinovať budúcnosť výroby.

ITMA Industry Summit vznikol pod záštitou najväčšieho IT zamestnávateľa na východe Slovenska, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Konferenciu s témou Automotive a Manufacturing 2.0 otvoril Andreas Truls, Managing Director v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) .

„Kombinácia informačných technológií a prevádzkových technológií má veľký potenciál vytvárať hodnoty novými a odlišnými spôsobmi. Naším poslaním je podporovať komunitu výrobných lídrov a IT expertov, aby formovali výrobu zajtrajška. Na podujatí ITMA Industry Summit sa nám podarilo nadviazať dialóg medzi výrobou a IT sektorom a prediskutovali sme potenciálnu transformáciu celkového podnikania. Témy IT a Automotive sú si v dnešnej dobe veľmi blízke. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je známa ako dôveryhodný IT partner pre mnohé spoločnosti v tomto odvetví,“ vysvetľuje Andreas Truls z DT ITSO SK.

Dôležitosť prepájania IT s výrobným priemyslom

V dnešnej dobe, kedy sa informačné technológie rozširujú do každej sféry nášho života, je nepredstaviteľné, aby sa priemysel tejto transformácii vyhol. Informačné technológie dokážu zefektívňovať procesy a v konečnom dôsledku šetria čas a náklady. „V prostredí priemyselnej výroby je pre zachovanie konkurencieschopnosti absolútne nevyhnutné neustále inovovať a nasadzovať IT riešenia do výroby. Tie prinášajú najviac benefitov v relatívne krátkom časovom horizonte,hovorí Tomáš Jaroš, CO-Founder Aponi AR.

Spoločnosť APONI AR sa zameriava na implementáciu rozšírenej reality do priemyselných podnikov. Riešenie APONI View zastrešuje všetky kritické procesy v rámci podniku a zjednodušuje interakciu s dátami, čo zefektívňuje procesy. Okrem toho sa spoločnosť venuje aj predaju holografických projektorov a tvorbe holografických projekcií na mieru.

Tomáš Jaroš na konferencii vystúpil ako spíker s témou Implementácia rozšírenej reality v priemyselných podnikoch. „Špecializáciou našej spoločnosti je práve implementácia rozšírenej reality do priemyslu. Rozšírená realita má určite svoje miesto pri transformácii podniku na koncept 4.0 industry.“

Strojové učenie a umelá inteligencia posúva priemysel vpred

IT technológie prinášajú do priemyslu väčšiu efektivitu a lepšie pochopenie vnútorných procesov. Prostredníctvom produkcie detailných dát, ideálne prenášaných v reálnom čase, vieme získať lepšiu analytiku a dospieť k rýchlym a účinným rozhodnutiam. „Príchod moderných technológií s nástrojmi strojového učenia a umelej inteligencie jednoznačne posúva priemysel smerom ku kvalitnejším produktom a kvalitnejšie poskytovaným službám,” hovorí Peter Feciľak z Ceelabs.

CeeLabs je univerzitný startup, ktorý sa zameriava na vývoj hardvérového a softvérového riešenia pre produkciu a spracovanie vysoko detailných dát o spotrebe elektrickej energie s cieľom identifikovania miest úspor v administratívnych či priemyselných budovách.

Problém vysokej energetickej neefektívnosti je problémom, ktorý dnes zasahuje viacero odvetví. Nie je to len problém verejných inštitúcií, výrobných podnikov či škôl, ale širokého spektra inštitúcií, v ktorých rezident necíti energetickú zodpovednosť za efektívne narábanie s energiou. Peter Feciľák hovoril na ITMA Industry Summit o  MeriTO technológii, ktorá pomáha identifikovať úsporu nákladov. „Naším riešením je služba digitálneho energetika monitorovaného objektu – jednoducho technológia, ktorá rozpozná kde, kedy a čím je energia konzumovaná, na základe čoho je možné navrhnúť opatrenia pre zníženie spotreby ako aj uhlíkovej stopy. Vyvinuli sme unikátnu technológiu, ktorá v podobe hardvéru inštalovaného do rozvádzačov produkuje vysoko detailné dáta o spotrebe elektrickej energie.”

Na konferencii, ktorá mala za úlohu prepojiť IT segment s výrobným priemyslom, vystúpili inšpiratívni odborníci z IT prostredia, ktorí prezentovali široké spektrum zaujímavých tém. Andreas Truls z DT ITSO SK predniesol dva príspevky. S Jaroslavom Porubänom z Technickej univerzity v Košiciach a Norbertom Brathom zo Secop sa stretli v panelovej diskusii, v ktorej sa venovali téme budovania ľudského potenciálu – spolupráca priemyslu a školstva. 

Samitu sa zúčastnili aj odborníci z rôznych firiem či univerzít. Johannes Schilp prezentoval Augsburg university s témou inteligentné, ekologické a konkurencieschopné – digitálne výrobné systémy a siete, Etienne Scholl zo spoločnosti Ericsson diskutoval na tému budúcnosť výroby s 5G. Zarezonovala aj aktuálna téma využitia umelej inteligencie – Tomaz Suklje z Qlector sa počas svojej prednášky zameral na to, ako dokáže umelá inteligenia zlepšiť prevádzkovú dokonalosť vo výrobe.

ITMA Industry Summit ponúka široký priestor na inovácie, ktorých by sa výrobný priemysel nemal obávať. Práve naopak, podanie pomocnej ruky od IT špecialistov dokáže efektívne pomôcť v prepájaní informačných technológií do systému fungovania firiem. 

Prvý ročník konferencie ITMA Industry Summit podporili Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Košice IT Valley, CSI Leasing, T-mobile Czech Republic a.s., NEXTECH, AMCHAM Slovakia, Technická univerzita Košice, Ericsson, Qlector.

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár