EAST MAG
Zdroj: Archív R. B.

Majster psychickej odolnosti: Vedome pracujte so stresom

Bezstresový stav je až smrť. Stres je korením života. Každý z nás sa denno-denne potýka s množstvom nečakaných faktorov, ktoré ho vyvádzajú z rovnováhy. Stres je niečo, s čím sa však dá pracovať. Ideálne je predchádzať mu a zmeniť naše nastavenie. Odborník na vzdelávanie a majster bojových umení René Barvirčák v rozhovore prezrádza, či môže byť z každého z nás kardiochirurg, ako pracovať s emóciami a prečo nie je vhodné ventilovať si hnev pred svojím šéfom.

Stres manažment je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Čím to podľa vás je, že sú ľudia viac vystresovaní ako v minulosti?

REKLAMA

Myslím si, že je to súčasnou dobou a najmä dvomi základnými faktormi, ktoré nás veľmi ovplyvňujú. Jednak to spôsobuje rýchly tok informácií – veľa cestujeme, nápor nových podnetov zvonku je na nás taký veľký, že sa nedokážeme prispôsobovať. Svet okolo beží šialeným tempom, ale v našom vnútri to nejde vôbec tak rýchlo a práve naša neschopnosť prispôsobiť sa tej rýchlosti môže vyvolávať vnútorné napätie a nervozitu. Druhým faktorom je skutočnosť, že sme boli zvyknutí na určité životné normy a hodnoty – rodina bola v minulosti základnou normou, a v dnešnom svete sú tieto normy úplne narušené. To všetko dokopy predstavuje pre nás obrovský stres. Žijeme síce v modernej dobe, technický pokrok nám umožnil zbaviť sa fyzickej námahy, ale celý náš emocionálny a hormonálny systém je evolučne nastavený na fyzickú aktivitu. Tým, že sa dostaneme do stresu a fyzickej aktivity máme málo, nemáme ako ten stres ventilovať a sme ním zahltení.

Foto: Archív R.B.

“V minulosti neandertálca napadol šabľozubý tiger, dnes na nás útočí akurát tak stádo divokých mailov.”

Čiže práve vo fyzickej aktivite vidíte čiastočné riešenie?

– Máte pravdu, z hľadiska práce so stresom je jedným z najdôležitejších faktorov. Pretože v minulostí nás stresová reakcia pripravila na fyzickú aktivitu – bojuj alebo uteč. Keď neandertálca napadol šabľozubý tiger, mohol bojovať alebo utekať. Všetko bolo spojené s pohybom, telo sa nastavilo na fyzickú reakciu cez dýchanie, kardiovaskulárny systém a hormóny ako adrenalín, kortizol… a tak sme to zo seba dali von a boli zase v rovnováhe. Dnes zapneme počítač a napadne nás akurát tak stádo divokých mailov – samé termíny, mítingy, úlohy, negatívne spätné väzby. Naše telo je stále nastavené na fyzickú aktivitu, ale ona nepríde. Lebo jediné, čo spravíme, je, že klikáme prstami po klávesnici.

Ak som typ človeka, ktorý nemá predpoklady stres odbúravať, je pre mňa vôbec možné zvládnuť stres manažment, alebo sú skrátka ľudia, ktorým to nie je súdené?

Samozrejme, existujú typy osobností, ktoré stres prežívajú menej, ale aj také, ktoré potrápi viac. Stres zažíva každý a každý z nás ho vo väčšej či menšej miere dokáže zvládať. Zďaleka nie je iba psychický, ale definoval by som ho ako záťaž, ktorá nás vychyľuje z rovnováhy, a ktorú potrebujeme niečím kompenzovať. Stresom môžu byť pokojne aj chlad či vírusová infekcia.

Faktom je, že bezstresový stav neexistuje, tým je až smrť. Celý náš život je väčší a menší stres a možno to ani nie je o tom, čo sa nám deje, ale ako interpretujeme to, čo sa nám deje. Možno potrebujeme len zmeniť pohľad na stres. Pretože keď budem mať v hlave, že každá nepredvídateľná okolnosť je pre mňa stresujúca, navodím si celý ten proces napätia a prežívam to emočne, bude to pre mňa zlé, najmä ak tento stav prežívam dlhodobo. Na druhej strane, keď sa nastavím, že ide o situáciu normálnu, pretože život je o zmene a nie všetko ide podľa našich predstáv, dokonca sa na tú situáciu môžem vopred pripraviť a vyriešiť ju, tak všetko zvládnem jednoduchšie.

“Tie najťažšie boje, ktoré v živote zvádzame, sú práve tie vnútorné.”

Foto: Archív R.B.

Ste majstrom na psychickú odolnosť, čo je veľmi zaujímavá charakteristika. Viete to bližšie špecifikovať?

– Viac ako 25 rokov sa venujem aktívne bojovým umeniam, konkrétne štýlu Wing Tsun, a nie je to pre mňa len o fyzickej aktivite a o tom poraziť niekoho, kto ma fyzicky ohrozuje. Wing Tsun je veľmi efektívny systém kung fu s jednoduchými princípmi, účinnou stratégiou a silnou životnou filozofiou. A pre mňa je boj namä prácou samého so sebou. Každá fyzická interakcia je pre nás viac alebo menej nepríjemná a práve bojové umenie nás učí zvládať svoj vnútorný stav a situáciu tak, aby bola čo najmenej stresujúca a neobmedzovala nás v boji… a to isté platí v práci, v komunikácii, vo vzťahoch. Pretože akonáhle sa dostaneme do stresu, reagujeme veľmi nepredvídateľne, strnulo a o flexibilite nemôže byť ani reči. Nemôžeme si stanoviť efektívnu stratégiu a reagujeme prevažne emočne, čo môže mať katastrofálne následky. Sú štúdie, ktoré ukazujú, že to, či sme schopní úspešne sa ubrániť fyzickému útoku, až z 80 percent závisí od toho, ako sme mentálne nastavení a psychicky odolní. Tie najťažšie boje, ktoré v živote zvádzame, sú práve tie vnútorné.

Čiže ak je niekto prehnane emočný, je mu to na škodu? Je nevyhnutné dokázať pracovať s emóciami?

Emócie sú súčasťou našich životov, nie sme predsa iba stroje. Podľa mňa je dôležitá rovnováha medzi hlavou a srdcom, medzi našimi myšlienkami a emóciami – vnímať ich, vedieť s nimi pracovať a využiť ich vo svoj prospech. Napríklad taký výbuch hnevu je úžasná vec, uvoľní z nás všetko napätie a my sa potom cítime veľmi príjemne. Dôležité je však vedieť kedy vybuchnúť. Lebo v situácii, keď vás rozčúli nadriadený, manželka alebo dieťa, im môžeme našimi slovami veľmi ublížiť a už to nemôžeme zobrať späť. Emočne inteligentní ľudia vedia emóciu zvládnuť, vyjadriť ju primeraným spôsobom, aj verbálne, ale tak, aby síce dali najavo, ako sa cítia, ale neubližovali pritom svojmu okoliu.

Existujú povolania, na ktoré niekto, keď nie je psychicky odolný, takpovediac nemá? Nebude napríklad dobrý kardiochirurg či pilot… Alebo sa sa na sebe dá pracovať a naučiť sa zvládať stres?

Osobne si myslím, že stres manažment a naša práca s emóciami, stresom a koncentráciou sú zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať. Som presvedčený, že každý dokáže zvládať ťažké situácie s prehľadom, veľmi efektívne a veľmi nestresujúco. Na druhej strane však, ak som emocionálny a chcel by som robiť prácu kardiochirurga a každá komplikácia počas operácie by ma vyviedla z rovnováhy a dostala do stresu, asi to nie je práca pre mňa. Len by som sa trápil a bolo by to pre mňa náročné.

Ako je možné odhaliť vlastné zdroje stresu a naučiť sa s nimi pracovať? Keď sa človek sám snaží a nedokáže to…

– Myslím si, že každý z nás si vie pomôcť aj sám. Je extrémne dôležité, aby sme boli k sebe vnímaví a vedeli si veľmi racionálne zadefinovať, ktoré situácie nás privádzajú do stresu a ako ich môžeme ovplyvniť. Keď ja raz viem, že pod časovým tlakom som podráždený a robím chyby, tak je to potom o mojom time manažmente, nastavení priorít a musím si zadefinovať čas nielen pracovný, ale i osobný. A takto sa vedome vyhýbam situáciám, ktoré ma dostávajú do stresu.

Je to veľmi zaujímavé, lebo mne z toho vychádza, že sa máme vedome niečomu vyhýbať, alebo si voliť ľahšiu cestu, pričom od detstva nám každý vštepuje, že vyberať si ľahšiu cestu je zbabelé a podobne.

– Áno, je to úplne iný pohľad a bojové umenia nám na to odpovedajú veľmi jasne. Počas boja chceme byť veľmi efektívni, zbytočne nemrhať svojou energiou, byť flexibilní a zvíťaziť bez zbytočných zranení. Prečo by sme mali ísť v živote hlavou proti múru a ubližovať si? Dávajme si vysoké a motivujúce ciele a pritom hľadajme cesty, ako ich dosiahnuť čo najefektívnejšie a bezbolestne.

Foto: Archív R.B.

Vy vo vašich školeniach zapájate aj zážitkovosť. Viete to priblížiť?

V našej Akadémii vzdelávania a bojových umení zabezpečujeme profesionálne vzdelávanie zamerané na rozvoj manažérskych, obchodných a komunikačných zručností, ako aj na rozvoj osobnosti. Naše vzdelávacie programy sú založené na unikátnom spojení interaktívneho školenia a špeciálnych pohybových a mentálnych cvičení, ktoré majú svoj základ v bojovom umení Wing Tsun. A práve skĺbením moderných metód vzdelávania s východnou filozofiou dosahujeme vysokú interaktivitu a zapamätateľnosť informácií, ktorá pri tomto druhu vzdelávania dosahuje až 70 %. Detailnejšie informácie o našich prgramoch nájdete na stránke www.avbu.sk. Pre záujemcov o online vzdelávanie sme pripravili 8-týždňový online kurz Emočná inteligencia a psychická odolnosť, ktorý je nabitý praktickými cvičeniami a radami na implementáciu rôznych techník do reálneho života.

komentár: 1