fbpx
EAST MAG
Zdroj: Shutterstock

Pozor na úrazy na trampolínach

Na záhradách a dvoroch rodinných domov čoraz častejšie pribúdajú trampolíny a spolu s nimi sa zvyšuje aj frekvencia úrazovosti. Ako znížiť riziká počas detskej aktivity na trampolíne? Téme sa venuje traumatológ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Jozef Kubašovský.

Z histórie vieme, že hra podobná skákaniu na trampolíne bola prvýkrát spomenutá u kmeňa kanadských Indiánov – Inuitov. Skákajúci, obvykle malé dievča, bol vyhodený do vzduchu dospelým a zachytávaný do rohože zo spracovanej mrožej kože. Traduje sa, že časom túto atrakciu rozvinul cirkusový artista menom Trampolin. V roku 1936 gymnasti George Nissen a Larry Griswold zostrojili modernú trampolínu a v 1942 roku založili spoločnosť vyrábajúcu komerčne trampolíny. Toto zariadenie bolo použité pri tréningu pilotov počas 2. svetovej vojny a umožňovalo tréning v orientácii vo vzduchu, čo nebolo predtým možné. Po 2. svetovej vojne, s rozvojom kozmického programu, bola trampolína použitá na tréning amerických a sovietskych astronautov. Tréning im umožňoval získanie skúsenosti s rôznou polohou tela počas letu. Neskôr, od roku 1950, získalo rekreačné použitie trampolíny obľubu v USA, Európe a Austrálii. „Výskyt poranení v USA, kde bol počet „domácich“ trampolín najrozšírenejší, viedol k pravidelnému sledovaniu, štatistickému vyhodnocovaniu týchto úrazov,“ uviedol MUDr. Jozef Kubašovský s tým, že frekvencia návštev na pohotovosti pre úraz na trampolíne bola v období od 2000 do 2005 roku 88 563, čo predstavuje nárast o 113 %, oproti obdobiu  1990 – 1995. Ďalšou zaujímavosťou je údaj z databázy trampolínových úrazov, ktorá od roku 2002 do roku 2011 uvádza spolu 1 002 735 úrazov spojených s aktivitou na trampolíne.

Zastúpenie chlapcov a dievčat je podľa lekára vo väčšine publikovaných štatistík 50 na 50. Lokalizácia úrazu býva jednoznačná – trampolíny na dvoroch a záhradách, pričom až ¾ úrazov sú spojené s prítomnosťou viacerých osôb na trampolíne. „Čo sa týka výskytu a lokalizácie jednotlivých úrazov, hovoríme o poraneniach končatín, ako napríklad poranenie skeletu v oblasti lakťa a predlaktia, zlomeniny ramennej kosti či úrazy v oblasti členka a kolena, zriedkavo má zastúpenie i zlomenina tela stehennej kosti alebo predná luxácia kolenného kĺbu spojená s trombózou popliteálnej artérie. Ďalej hovoríme o poraneniach hlavy a krku i tých špecifických (zlomenina holennej kosti, úrazy hrudnej kosti, poškodenie cievy na krku a chrbtice v oblasti krku).

Najzávažnejšie poranenia, okrem vyššie spomenutých, sú poranenia spojené s aktivitou na trampolíne a tragickým výsledkom, exitom, napríklad po páde na konštrukciu trampolíny, poranenia krčnej chrbtice, pád mimo trampolíny, lézie miechy v krčnej oblasti, úmrtie pre kardiálnu zástavu a podobne,“ priblížil MUDr. Kubašovský, ktorý v rámci prevencie neodporúča skákanie viac ako jednej osobe na trampolíne, poukazuje na potrebné dodržiavanie pokynov výrobcov, kontrolu a správne používanie ochranných opatrení, zákaz sált a iných rizikových aktivít s tým, že ani prítomnosť dospelých osôb neznižuje riziko možného úrazu.

Obrázok č.1. CT zlomeniny členka po úraze na trampolíne

Obrázok č.2. Pooperačný snímok po ošetrení zlomeniny

Pridajte komentár