fbpx
EAST MAG
Zdroj foto: DT ITSO SK

Košická Healthcare Conference potvrdila dôležitosť IT v zdravotníctve

Po prvýkrát sa Košice – mesto inovácií a startupov, stali dejiskom konferencie, ktorá spojila informačné technológie a zdravotníctvo. Na Healthcare Conference, ktorá sa konala v košickom UVP Technicom, vystúpili odborníci a startupy z oblasti zdravotnej starostlivosti, vedy a techniky. Prednášali a diskutovali na tému využívania informačných technológií v zdravotníctve. 

Digitalizácia zdravotníctva je plná výziev a príležitostí. Vďaka IT vznikajú medicínske prístroje, ktoré pomáhajú zefektívniť diagnostiku či vyriešiť konkrétny zdravotný problém. Program konferencie ponúkol široký záber tém ako aj pohľad do súčasnej problematiky digitalizácie zdravotných záznamov, využitia umelej inteligencie a virtuálnej reality v zdravotníctve.

„Je dôležité, aby sme podporovali a potvrdzovali dôležitosť akademickej obce, výskumných ústavov, ale aj startupov, pretože spoločne dokážeme robiť viac. A na prvej Healthcare Conference sa nám podarilo poukázať na toto dôležité prepojenie a tiež na výnimočné inovatívne produkty, ktoré z tohto spojenia vznikli. Myslím si, že IT technológie ponúkajú toho skutočne dosť, čo môžeme využiť na digitalizáciu, automatizáciu a inovácie v zdravotníctve. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) podporujeme vývoj inovatívnych produktov – napríklad Cognity Care alebo Sovereign Cloud,“ uviedol Andreas Truls, Managing Director DT ITSO SK.

Andreas Truls, Managing Director of DT ITSO SK.
Zdroj foto: DT ITSO SK

Biomedicínsky výskum na UPJŠ – predpoklad vzniku startupu

Jednou z oblasti biomedicínskeho výskumu na Ústave lekárskej a klinickej biochémie,  Lekárskej fakulte, ktorú prezentovala na Healthcare Conference Miroslava Rabajdová, je sledovanie zmien pri vybraných ochoreniach tak metódami klasickej klinickej biochémie, ako aj na molekulovej úrovni. V rámci vyhodnocovania realizovaných laboratórnych analýz si uvedomili nevyhnutnosť profesionálneho bioinformatického prístupu pri spracovaní rôznych biomedicínskych dát. Umelá inteligencia a nástroje strojového učenia pomáhajú pri vyhodnocovaní nameraných dát, s cieľom ich využitia v diagnostike patologických procesov.

Doc. Miroslava Rabajdová, zdroj foto: DT ITSO SK

„V súčasnosti už existujú integrované diagnostické systémy na báze umelej inteligencie (AI) využiteľné v personalizovanej medicíne. Myslím, že postupné zavádzanie a rozšírenie aplikácií bioinformatického prístupu v diagnostike a liečbe pacientov je už dnes aktuálne. Napriek nespornej pomoci a pokroku vo využívaní AI,  komunikácia medzi lekárom a pacientom, ako aj kritické zhodnotenie analýz lekárom ostáva nateraz nezastupiteľné,“ skonštatovala docentka Rabajdová

Študentská práca – projekt bionickej protézy

Healthcare Conference dala priestor aj mladým talentom a startupom. Maroš Stredanský, študent Technickej univerzity v Košiciach, vo svojom príspevku odprezentoval projekt bionickej protézy ruky, ktorá je ovládaná akčným potenciálom získaným zo svalov.

„Projekt bionickej protézy ruky som začal realizovať v mojej bakalárskej práci. Odvtedy som sa vo výskume značne posunul. Moja protéza sa od iných líši v tom, že dokáže v reálnom čase prijímať signály z povrchu pokožky pacienta a tieto signály protéza dokáže pomocou systému umelej inteligencie v reálnom čase klasifikovať do určitých pohybových gest ako je napríklad otvorenie či zatvorenie dlane, ako aj viac špecifické úchopové vzory – napríklad úchop pera. Vo svojom projekte sa snažím o to, aby sa protéza stala plnohodnotnou náhradou zdravej ruky čo je samozrejme neľahká úloha. Mojou najväčšou ambíciou je, aby protéza dokázala prispôsobiť úchop podľa tvaru a váhe objektov, ktoré sa pacient snaží uchytiť,“ vysvetľuje Stredanský. 

Healthcare Conference dala priestor aj mladým talentom a startupom. Maroš Stredanský, študent Technickej univerzity v Košiciach, vo svojom príspevku odprezentoval projekt bionickej protézy ruky, ktorá je ovládaná akčným potenciálom získaným zo svalov.

Maroš Stredanský, Zdroj foto: DT ITSO SK

„Projekt bionickej protézy ruky som začal realizovať v mojej bakalárskej práci. Odvtedy som sa vo výskume značne posunul. Moja protéza sa od iných líši v tom, že dokáže v reálnom čase prijímať signály z povrchu pokožky pacienta a tieto signály protéza dokáže pomocou systému umelej inteligencie v reálnom čase klasifikovať do určitých pohybových gest ako je napríklad otvorenie či zatvorenie dlane, ako aj viac špecifické úchopové vzory – napríklad úchop pera. Vo svojom projekte sa snažím o to, aby sa protéza stala plnohodnotnou náhradou zdravej ruky čo je samozrejme neľahká úloha. Mojou najväčšou ambíciou je, aby protéza dokázala prispôsobiť úchop podľa tvaru a váhe objektov, ktoré sa pacient snaží uchytiť,“ vysvetľuje Stredanský. 

Prepojenie informačných technológií a umelej inteligencie má pre spoločnosť veľký význam. „Inovácie v zdravotníctve sú hybnou silou a zameriavajú sa aj na problém starnutia populácie, vývoj demografickej krivky a tiež na nedostatok zdravotníckeho personálu. Našim cieľom je zamerať sa na inovácie, ktoré by mohli efektívne pomáhať v oblasti transformácie a digitalizácie zdravotníctva, ako aj využitia umelej inteligencie v prospech precíznej diagnostiky pacientov nielen na Slovensku,“ zhrnul Ján Majoroš zo spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia, ktorá patrí medzi globálnych lídrov vo vývoji inovatívneho softvéru a riešení pre zdravotníctvo.

3D tlač v medicíne

Po bohatom programe si účastníci konferencie pozreli laboratóriá Technickej univerzity v Košiciach. Tie sú vybavené špičkovými zariadeniami, ktoré pomáhajú odborníkom a študentom v ich výskumnej práci, napríklad 3D tlačiarňami, ktoré sa používajú v biomedicíne, v priemysle, pri modelovaní prototypov a ich simulácii.

Zdroj foto: DT ITSO SK

Na tému využívania prístrojov v praxi viedol prednášku profesor Radovan Hudák z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa vo výskume zaoberá aditívnou výrobou implantátov na mieru. Umelá hrudná kosť, časť lebečnej kosti či sánka sú chirurgicky implantované pacientom. Výskum a vývoj v oblasti personalizovaných implantátov pomocou 3D tlače zlepšil kvalitu života a zachránil život tisíckam pacientov na Slovensku a vo svete. Ide o unikátne inžinierske diela vytvorené pomocou digitálnych technológií aplikované v klinickej praxi. 

Healthcare Conference vznikla pod taktovkou spoločností a organizácií, ktoré sa téme zdravia a digitalizácie venujú dlhodobo: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Innovlab – startup centre of DT ITSO SK Univerzitný vedecký park Technicom, Deloitte, Siemens Healthineers Slovakia,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a startupy z oblasti zdravia pôsobiace v Inkubátore UVP Technicom.

tlačová správa

Pridajte komentár