fbpx
EAST MAG
Zdroj: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

FIRST LEGO League – Regionálny turnaj Challenge a festival Explore na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

FIRST LEGO League (FLL) každoročne približuje oblasť vedy, techniky, inžinierstva, matematiky (STEM) a robotiky deťom a mládeži vo veku 4 až 16 rokov prostredníctvom zábavného praktického vzdelávania. Účastníci celosvetovo najväčšej súťaže so zameraním na robotiku získajú skúsenosti s riešením reálnych problémov. FLL inšpiruje deti a mládež v troch vekových kategóriách, aby experimentovali, rozvíjali svoje kritické myslenie, programátorské a konštruktérske zručnosti, budovali si návyky učenia, sebadôvery a tímovej práce.

FLL každý rok ponúka účastníkom novú vzrušujúcu výzvu zameranú na konkrétnu spoločensky významnú tému. Minuloročné sezóny boli venované doprave tovarov, seniorom, efektívnemu učeniu sa, urbanistike, hospodáreniu s vodou či výskumu vesmíru. Témou tohto ročníka pod názvom SUPERPOWEREDSM je energia budúcnosti a všetko s ňou súvisiace. Záštitu nad programom FLL na Slovensku prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Zdroj: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ (PF) od roku 2017 spoluorganizuje regionálny turnaj Challenge a festival Explore pod záštitou dekana PF doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. Turnaj sa uskutoční v stredu 1. februára 2023 v areáli PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach, v knižnici A. Merici. FLL Challenge je jednou z troch kategórií a je technologickou súťažou pre študentov vo veku od 9 do 16 rokov. FIRST LEGO League ich vyzýva, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. FLL Explore je ďalšou kategóriou, v ktorej sa tímy detí vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou špeciálnych stavebníc LEGO.

Tohtoročného turnaja sa zúčastní celkom 72 detí. V kategórii Challenge 10 tímov a v kategórii Explore 3 tímy. Na organizačnej príprave regionálneho kola v Košiciach sa aktívne podieľajú RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. a doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. z Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach.

„Úloha súťaže FFL spočíva v motivovaní mládeže pracovať s technológiami súčasnosti a zároveň odhadnúť trendy budúcnosti. Dnes asi nikto nespochybňuje prínos robotov v domácnostiach, inteligentného domu, MHD či platby mobilom. Potenciál týchto technológií taktiež niekto v minulosti správne odhadol. Rovnakým spôsobom, ako FFL formuje zúčastnených súťažiacich, vzdelávame našich študentov, aby boli schopní pripravovať riešenia budúcnosti už dnes,“ vysvetlil význam FFL prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Zdroj: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

tlačová správa

Pridajte komentár