EAST MAG

IT Valley v kocke #1-2 

Prvé dva mesiace roka 2023 majú v klastri Košice IT Valley úspešne za sebou. Týkali sa najmä workshopov, eventov či konferencií, o ktoré bol veľký záujem. Okrem toho klastru narástol aj počet nových členov! Bližšie podrobností sa dočítate v článku.

Business Breakfast s CIVITTA

Všetci sa môžeme zapojiť do riešenia problémov nášho mesta. Vtedy majú nápady ozajstný zmysel a potenciál na rast. Počas biznisových raňajok sa zástupcovia Košice IT Valley rozprávali so zástupcami spoločnosti CIVITTA, ktorá je tvorcom programu Challenger Ideator. Ten je súčasťou programu Košice 2.0.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Úvodného stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia mesta, akademickej a súkromnej sféry, ktorí si vypočuli, ako sa do programu zapojiť a podporiť podnikavosť u zamestnancov, aktivitu študentov a nadviazať tak na výzvy Mesta Košice.

Prvé CEO Breakfast 2023 v UVP Technicom

Téma prvých raňajok CEO sa týkala otázky, ako zamestnať pracovnú silu z Ukrajiny a ako sa pripraviť na obdobie po skončení súčasných pravidiel zamestnávania ľudí z tejto krajiny. Na túto tému si pripravili zástupcovia spoločnosti Deloitte, Robert Minachin a Jozef Stieranka, pútavú prezentáciu. Následne sa uskutočnila diskusia. 

Inovačná misia v Izraeli 

Izrael ponúka nevyčerpateľnú studnicu inšpirácie, a to nielen v rámci inovačného ekosystému. Košice IT Valley, v spolupráci so SAPIE a CIVITTA, zorganizovalo podnikateľskú misiu, ktorú tvorila takmer 50-členná delegácia, s cieľom poznať inovácie, aktivity miestnej univerzity či startup centrá.

Interreg Cyber Europe

2. februára 2023 sa v Bruseli odohrala záverečná konferencia, kde zástupcovia Košice IT Valley nemohli chýbať. Priestory v budove European Committee of the Regions hostili panelové diskusie na rôzne témy, ktoré poskytli zaujímavé pohľady od významných zástupcov z ekosystémov každého zapojeného partnera, ale aj zástupcov Európskej únie. Pozvanie z KEITVA prijal aj Robert Lipovský zo spoločnosti ESET, ktorý bol jedným zo spíkrov v panelovej diskusii “It would never happen to me: Why cybersecurity should be taken seriously by SMEs and essential service providers.”

EDIH CASSOVIUM oficiálne odštartovalo svoju misiu 

Európsky digitálny inovačný hub Cassovium je prvým systémovým riešením podpory digitalizácie MSP a verejných inštitúcií v regióne východného Slovenska. Oficiálne stretnutie projektových partnerov – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Košice IT Valley, oficiálne odštartovalo jeho misiu. 

Zdroj foto: Košice IT Valley

EDIH CASSOVIUM sa zameriava na oblasti: 

  • Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia
  • Vzdelávanie a budovanie potrebných zručností
  • Projektová podpora a podpora pri získavaní zdrojov financovania
  • Inovačný ekosystém a networking

Pre viac informácií sledujte oficiálnu stránku https://edihcassovium.sk/.

INTRO do HTML / CSS s Green Fox Academy

Klaster Košice IT Valley, spoločne s Green Fox Academy, priniesli v polovici februára workshop HTML / CSS pre začiatočníkov. Lektorom bol Áron Zajíc, ktorý sa programovaniu venuje viac ako dekádu. Počas workshopu si mohli účastníci osvojiť základné znalosti o tvorbe webových stránok, zápise v jazyku HTML a mnoho ďalších. 

Konferencia ZBOROVŇA 

Oblasť STEM vzdelávania rýchlo napreduje a konferencia, ktorú pripravil klaster, spoločne s Košickým samosprávnym krajom, Microsoft Slovakia a UVP Technicom, bola výbornou príležitosťou pre pedagógov oboznámiť sa s najnovšími inováciami. 

Prednášky predniesli spíkri zo škôl a firiem. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, prezentovala tému XFEL Big Science / Big Data processing. Zástupcovia spoločnosti Microsoft mali workshop na tému STEM vzdelávanie. Spoločnosť Siemens Healthineers ponúkla workshop na tému metodológie EDU Scrum.

Konferencie sa zúčastnilo takmer 40 pedagógov z 11 miest a 20 rôznych škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Veríme, že nadobudnuté znalosti a informácie zavedú pedagógovia na svojich vyučovaniach do praxe.

Prezentácie projektov Košickej akadémie softvérového vývoja 

34 prvákov KASV sa prvýkrát postavilo pred zástupcov 5 zapojených spoločností a odprezentovalo úvodné výstupy svojich projektov. Súčasťou vyučovacieho procesu na akadémii je osobné sprevádzanie mentorom z IT firmy, ktorého študenti dostávajú po ukončení prvého polroka akadémie. Následne spolupracujú na druhom projekte, ktorého výstupy odprezentujú v júni.

LAB IT Creativity 2 

Cieľom projektu LAB IT Creativity je budovanie zdravého vzťahu k technológiám a zručnostiam, ktoré sú s nimi späté. Aj za týmto projektom stoja Košice IT Valley, Košický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach. 

Súčasťou projektu LAB IT Creativity 2 sú aj prezentácie projektov, na ktorých gymnáziá, spoločne s IT firmami a študentmi z TUKE, pracujú. Do aktuálneho ročníka je zatiaľ zapojených 13 projektov a 7 gymnázií. Finále LAB IT Creativity sa bude konať v júni tohto roka.

Prekonaná 70-ka

Klaster sa za prvé mesiace nového roka rozšírili o nových členov, čím sa presiahla hranica 70 partnerov. Vítame nových členov Kiwi.com, BSH Drives & Pumps, CIVITTA a Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa.

Najbližšie mesiace sa môžete tešiť na: 

Medzinárodný deň žien v IT 2023 
27. apríla 2023, UVP Technicom

Pripravované podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v je oslavou všetkých žien, ktoré pracujú v technologickom priemysle. Tento deň je zameraný na podporu a zvýšenie povedomia o príležitostiach a úspechoch žien v IT. Súčasťou podujatia budú rôzne workshopy a prednášky od skúsených odborníkov v oblasti IT, ktoré ponúknu nové vedomosti a skúsenosti pre všetky účastníčky.

CEO Breakfast s Accenture Košice
18. apríla 2023, UVP Technicom

Druhé CEO Breakfast budú tentokrát venované téme s názvom SVETOVÉ INOVÁCIE ZO SLOVENSKA: Predstavenie slovenskej pobočky Accenture v kontexte inovácií, lokálnych zručností a vybraných príkladov zaujímavých inovačných riešení s globálnym dosahom.

PMI Konferencia
25. apríla 2023, UVP Technicom

Partneri 2BCognitus, DT IT Solutions Slovakia, IT Valley Košice a PMI Slovakia Chapter vás srdečne pozývajú na 5. ročník konferencie projektového manažmentu v Košiciach. Tešiť sa môžete najmä na slovenských, ale aj jedného zahraničného spíkra. Podelia sa o skúsenosti z rôznych oblastí.

TIP na reportáž:

Riaditeľka Košice IT Valley Miriam Hučková dostala vo februári pozvanie do regionálnej televízie TelKe, kde rozprávala o nedostatku dátových analytikov a programátorov v Košiciach či ďalších výsledkoch, ktoré vzišli z výskumu KEITVA.

Košice IT Valley

Košice IT Valley je záujmové združenie, ktorého cieľom je rozvoj východného Slovenska v oblasti informačných technológií.

Pridajte komentár