EAST MAG
zdroj foto: Správa mestskej zelene v Košiciach

Osemdesiat líp, ale aj netradičný ľaliovník a korkovník pribudli v košických uliciach

Takmer na sto uliciach naprieč Košicami vysadila v minulom roku Správa mestskej zelene 573 stromov a 9598 kríkov. Najpočetnejším vysádzaným druhom bola lipa, v početnosti ju nasledovali populárne sakury, ale pribudli aj netradičné druhy drevín, ako ginko, ľaliovník a korkovník. Nové stromy sa v meste vysadia aj počas pripravovanej jarnej výsadby, ktorá sa naplno rozbehne v najbližších dňoch.  

Správa mestskej zelene v Košiciach pokračuje v úsilí o zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom výsadby stromov a kríkov. V roku 2022 sa podarilo vysadiť celkovo 573 stromov a 9598 kríkov. Vysadených bolo 512 listnatých drevín, ktoré doplnilo 61 ihličnanov. Najviac stromov pribudlo v Mestskej časti Košice-Sever, kde bolo vysadených 136 stromov, tú nasledovala Mestská časť Košice-Západ so 122 vysadenými stromami. Na Sídlisku Ťahanovce sa obnovovali a prepájali živé ploty naprieč celým sídliskom. Vďaka tomu na sídlisku pribudlo 3266 krov, čo je takmer tretina všetkých vysadených kríkov v meste.  

Riaditeľka Správy mestskej zelene v Košiciach, Marta Popríková, zdôrazňuje dôležitosť výsadby pre zlepšenie kvality ovzdušia a vytvorenie príjemného prostredia pre obyvateľov: “Každý nový strom a krík zlepšuje kvalitu života v meste a pomáha v boji proti klimatickým zmenám, ochladzuje svoje prostredie, znižuje hluk aj prašnosť. Sme radi, že môžeme prispieť k vytváraniu lepšieho a zdravšieho mesta na život výsadbou nenahraditeľnej kostrovej zelene.”

Najviac vysádzaným druhom bola lipa, ktorej pribudlo v košických uliciach 82 kusov, najviac, až 19 líp, sa ich vysadilo na Watsonovej ulici, kde pokračovala postupná obnova aleje popri rušnej štvorprúdovke, pôvodne tvorená inváznymi javorovcami jaseňolistými. Lipy v početnosti výsadby nasledovali rôzne kultivary obľúbených okrasných čerešní, známych ako sakury. 25 ich doplnilo alej na Južnej triede a 10 sakúr vytvorilo nové stromoradie na Európskej triede na Sídlisku Ťahanovce. Celkovo sa na území v správe SMsZ vysadilo 53 sakúr. Medzi najčastejšie vysádzané dreviny v meste tradične patria rôzne kultivary našich pôvodných druhov javorov a jaseňov, ktoré dopĺňajú solitérne dreviny pochádzajúce z iných kontinentov, ako ľaliovník tulipánokvety (Lyriodendron tulipifera), korkovník amurský (Phellodendron amurense) a ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba).

Pri výsadbe nových drevín v meste sa kladie dôraz nielen na kvantitu, ale aj kvalitu výsadby. Od roku 2021 bolo prijatých viacero opatrení na podporu rýchlejšieho ujatia stromov po výsadbe na trvalé stanovište. Každý novovysadený strom má pri sebe osadený zavlažovací vak o objeme 70 litrov, ktorý postupným uvoľňovaním vody zabraňuje jej odtoku po povrchu a pomáha prevlhčiť pôdu v okolí stromu do väčšej hĺbky, vďaka čomu vie strom zálievkovú vodu lepšie zužitkovať. Okolo mladých stromov sa pre citlivosť kôry ponechávajú nekosené kruhy trávy, čím sa predchádza poškodeniu kmeňa vlasom kosačky, zároveň vyššia tráva v okolí kmeňa znižuje odpar vody a chráni korene pred prehrievaním. Korene nami vysadených drevín sa ošetrujú mykoríznymi hubami, ktoré pomáhajú drevine získavať vodu aj živiny a zväčšujú efektívnu plochu koreňovej sústavy. Dôležitý pokrok nastal aj v starostlivosti o mladé výsadby, ktorých výchovný rez realizujú arboristi a ich stav je monitorovaný tvorcami dokumentu starostlivosti o dreviny a je elektronicky zaznamenávaný v mapovom podklade GIS Plan. Výsadba stromov a kríkov v meste Košice sa v najbližších dňoch opäť rozbehne jarnou výsadbou. Na území mesta sa vysadí 338 stromov a 612 kríkov. Najviac stromov, celkovo až 68, pribudne počas jarnej výsadby v Mestskej časti Košice-Západ. Medzi lokality s najvyššími počtami vysadených stromov sa zaradí Verejný cintorín, Fábryho ulica v mestskej časti Dargovských hrdinov, Hronská ulica na Západe, Jakobyho v Starom Meste a Watsonova v mestskej časti Sever. Nové stromy pribudnú na vyše 50 lokalitách naprieč mestskými časťami v správe SMsZ.

tlačová správa

Pridajte komentár