EAST MAG
Odovzdávanie cien_2
Zdroj foto: UPJŠ Košice

Výsledky štvrtého ročníka jediného slovenského MLH hackathonu sú známe

Počas 24-hodinového maratónu Hack Košice, ktorý prebiehal 1. – 2. apríla 2023 v Hale umenia v Košiciach (Kunsthalle), tímy ambicióznych študentov riešili praktické úlohy rôznej náročnosti v oblasti IT. Spoznali rovesníkov s podobnými záujmami, mali možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti či dokonca zaujať potenciálnych zamestnávateľov. Podujatia sa pravidelne zúčastňujú mnohé IT spoločnosti, ktoré pre účastníkov pripravujú zaujímavé workshopy a výzvy zo sveta programovania. Hlavným partnerom tohto podujatia s medzinárodnou účasťou je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá prostredníctvom IT odborníkov z Prírodovedeckej fakulty zabezpečila vhodné technické prostredie pre priebeh súťaže, ale aj hekerské zadanie a následný mentoring. Štvrtého ročníka súťaže sa zúčastnilo 200 študentov z 20 krajín, 15 IT spoločností a 50 mentorov. 

Zdroj foto: UPJŠ Košice

Cieľom hekerov je vytvoriť efektívne a originálne riešenie skutočného problému, pričom majú možnosť spojiť sa s hekermi z celého sveta. Technologický prototyp svojho nápadu postavia, testujú a napokon prezentujú  svoje dômyselné riešenie. Komunikácia prebieha výhradne v anglickom jazyku. Účasť na informatickej  súťaži ponúka skvelú príležitosť talentovaným programátorom či analytikom dát rôzneho druhu, aby si navzájom zmerali sily a vymenili skúsenosti. Pre najkreatívnejších súťažiacich sú každý rok pripravené hodnotné ceny. Hack Košice zaraďuje Major League Hacking (MLH) do najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov na svete a pomáha zviditeľniť slovenskú hekerskú komunitu globálne.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Podujatie organizuje občianske združenie Hack Slovakia zložené z absolventov a súčasných študentov Gymnázia Poštová 9 v Košiciach. Cieľom je vzdelávať a motivovať študentov stredných škôl a univerzít, pomáhať im s prvými krokmi v ich IT kariére, pripraviť budúcich programátorov na reálne fungovanie a poskytnúť študentom možnosť vyskúšať si riešenie rôznych zadaní a tímovú prácu.

Zdroj foto: UPJŠ

Podľa slov prodekana pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ doc. Mgr. Michala Gallaya, PhD.: „UPJŠ v Košiciach si aj tento rok ako generálny partner podujatia pripravila výzvu, ktorá sa dotýkala výskumu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a súvisela so spoluprácou univerzít v rámci projektu InnoChange. Úlohou hekerov bolo riešiť automatizáciu digitálnej forenznej analýzy pomocou dátovej analýzy a strojového učenia. Riešenie na výzvu odovzdalo 5 tímov hekerov. Víťazný tím z Prahy prišiel s veľmi zaujímavou myšlienkou, ako hľadať relevantné digitálne stopy pomocou neurónových sietí. Cenu za Prírodovedeckú fakultu a projekt InnoChange odovzdal doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.“

tlačová správa

komentár: 1